ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 33 года, со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.01.2020 года - 20 212 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 248 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 248, в т.ч. инвалидов 5227 чел.

5 285 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5285, в т.ч. 942 инвалида

164 человека

164 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 51 инвалидов

1 946 вдов

1946 вдов, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 569 детей

Пострадало 2569 детей, в т.ч. 5 из них инвалидов

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

Дневной архив: 16.12.2018

Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян

Опубликовано: 16 декабря 2018 в 19:09

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 551
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2018 р. №
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 551 „Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 58, ст. 2021) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2018 р. №

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 551

1. У постанові:

1) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

„3-1. Установити, що посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 та 3), особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2), потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорія 3), потерпілого від Чорнобильської катастрофи (серія Г), дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серія Д), дружини (чоловіка), опікуна дітей померлого громадянина із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілих), смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, видані за зразками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51 „Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та від 21 серпня 2001 р. № 1105 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51”, є дійсними до заміни їх в установленому законом порядку.”;

2) у пункті 7:

абзац третій після слів „внаслідок Чорнобильської катастрофи,” доповнити словами „та інших категорій громадян”;

в абзаці четвертому цифри „2019” замінити цифрами „2020”.

2. У Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, затвердженому зазначеною постановою:

1) вабзаці першому пункту 11 слова „за поданням райдержадміністрацій” виключити;

2) у тексті додатка 9 до Порядку після слів „на момент аварії” доповнити словами „чи проживав (проживала)”.

ИСТОЧНИК:

___________________________________________________
______________________________________
_________________________

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 липня 2018 р. № 551
Київ

Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян

Відповідно до статей 14, 20, 21, 22 і 65 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, що додається.

2. Затвердити нові зразки посвідчень, що видаються особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, громадянам, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих, дружині (чоловіку) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілих), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою або з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, опікунам дітей (на час опікунства) померлого (померлої) громадянина (громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, згідно з додатками 1-14.

3. Дозволити до 1 січня 2019 р. використовувати для видачі громадянам усіх категорій, визначених Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, раніше виготовлені бланки посвідчень за зразками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1992 р. № 501 “Про Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (ЗП України, 1992 р., № 10, ст. 245), від 20 січня 1997 р. № 51 “Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 71), від 21 серпня 2001 р. № 1105 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 34, ст. 1592).

4. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1992 р. № 674 “Про порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (ЗП України, 1992 р., № 12, ст. 292; Офіційний вісник України, 2017 р., № 8, ст. 242) зміни, що додаються.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

6. Міністерству соціальної політики забезпечити виготовлення бланків посвідчень і вкладок до них.

7. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

забезпечити своєчасну видачу посвідчень і вкладок до них;

утворити у місячний строк після набрання чинності цією постановою комісію з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та затвердити відповідне положення;

провести до 1 січня 2019 р. заміну посвідчень у зв’язку із затвердженням нових зразків посвідчень:

— особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1);

— учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 і 3) з числа громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;

— особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2), з числа постраждалих від радіаційного опромінення за інших обставин не з власної вини.

Прем’єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН
Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551

ПОРЯДОК

видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та передбачає видачу посвідчень громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, громадянам, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих.

2. Посвідчення є документом, що підтверджує статус осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, громадян, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих, дружин (чоловіків) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілих), смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою або з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, а також опікунам дітей (на час опікунства) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, і надає право користуватися пільгами та компенсаціями, встановленими Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі — Закон), іншими актами законодавства.

3. Особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, віднесеним до категорії 1, видаються посвідчення “Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році” (категорія 1) серії А синього кольору.

Особам з інвалідністю з числа учасників, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з відповідною аварією, випробуванням або військовим навчанням, складанням ядерних зарядів та проведенням на них регламентних робіт, а також хворим на променеву хворобу внаслідок участі у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, видаються посвідчення “Учасник ліквідації ядерних аварій” (категорія 1) серії Я синього кольору.

Особам з інвалідністю з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, видаються посвідчення “Потерпілий від Чорнобильської катастрофи” (категорія 1) серії Б синього кольору.

Особам з інвалідністю, віднесеним до категорії 1, з числа хворих на променеву хворобу внаслідок будь-якої радіаційної аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих, що визначено актом за формою Н-1 (якщо захворювання пов’язано з виробничою або професійною діяльністю) або актом державної комісії про нещасний випадок (радіаційну аварію), якщо такий зв’язок установлено закладами охорони здоров’я, видаються посвідчення “Потерпілий від радіаційного опромінення” (категорія 1) серії Я синього кольору.

Особам з інвалідністю видаються посвідчення категорії 1 із зазначенням групи інвалідності та строку, на який установлено інвалідність.

У разі установлення групи інвалідності довічно на правій внутрішній стороні посвідчення робиться запис “Безстроково”.
У разі продовження медико-соціальною експертною комісією строку інвалідності чи встановлення іншої групи інвалідності в посвідченні на правій внутрішній стороні робиться запис про період, на який установлено групу інвалідності, цей запис завіряється підписом голови (його заступника) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — уповноважені органи), що скріплюється печаткою.

Якщо після чергового переогляду медико-соціальною експертною комісією не підтверджено будь-яку групу інвалідності, посвідчення категорії 1 здається уповноваженому органу для подальшого знищення, а замість нього видається посвідчення іншої категорії відповідно до законодавства.

4. Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали в зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 р. — незалежно від кількості робочих днів, з 1 липня 1986 р. по 31 грудня 1986 р. — не менше п’яти, а в 1987 році — не менше 14 календарних днів, віднесеним до категорії 2, видаються посвідчення “Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році” (категорія 2) серії А синього кольору.

Посвідчення “Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році” (категорія 2) серії А без відмітки про перереєстрацію, передбачену абзацом першим пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1997 р. № 135 “Про перевірку правильності видачі посвідчень “Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 68), видані до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 551 “Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян”, вважаються недійсними.

Учасникам випробувань ядерної зброї в атмосфері, бойових радіоактивних речовин, учасникам військових навчань із застосуванням такої зброї, учасникам ліквідації наслідків ядерних аварій, віднесеним до категорії 2, видаються посвідчення “Учасник ліквідації ядерних аварій” (категорія 2) серії Я синього кольору.

5. Потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) та особам, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, віднесеним до категорії 2, видаються посвідчення “Потерпілий від Чорнобильської катастрофи” (категорія 2) серії Б сірого кольору.

Особам, віднесеним до категорії 2, захворювання яких пов’язано з переопроміненням внаслідок будь-якої аварії, порушенням правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушенням правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, які сталися не з вини потерпілих, що визначено актом за формою Н-1 (якщо захворювання пов’язано з виробничою або професійною діяльністю) або актом державної комісії про нещасний випадок (радіаційну аварію), якщо такий зв’язок установлено закладами охорони здоров’я, видаються посвідчення “Потерпілий від радіаційного опромінення” (категорія 2) серії Я сірого кольору.

6. Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали в зоні відчуження з 1 липня 1986 р. по 31 грудня 1986 р. від одного до п’яти календарних днів, у 1987 році — від одного до 14, у 1988-1990 роках — не менше 30 календарних днів, на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або на їх будівництві — не менше 14 календарних днів у 1986 році, віднесеним до категорії 3, видаються посвідчення “Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році” (категорія 3) серії А зеленого кольору.

Посвідчення “Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році” (категорія 3) серії А без відмітки про перереєстрацію, передбачену абзацом першим пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1997 р. № 135, видані до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 551, вважаються недійсними.

До пунктів дезактивації техніки та санітарної обробки населення належать пункти у межах сіл Діброва Поліського району, Дитятки та Старі Соколи Іванківського району Київської області, на аеродромах Чернігівського вищого військового училища льотчиків у м. Чернігові і с. Малійки Чернігівського району Чернігівської області та пункт дезактивації залізничного транспорту на станції Вільча Поліського району Київської області.

Особам, які складали ядерні заряди та проводили на них регламентні роботи для здійснення відповідних випробувань і військових навчань, брали участь у підземних випробуваннях ядерної зброї, а також тим, які переопромінились під час охорони ядерних полігонів під час випробувань (якщо їх не віднесено до категорії 1), віднесеним до категорії 3, видаються посвідчення “Учасник ліквідації ядерних аварій” (категорія 3) серії Я зеленого кольору.

Потерпілим від Чорнобильської катастрофи (не віднесеним до категорії 2), які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або які станом на 1 січня 1993 р. прожили в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих територій, і таким, що постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років, віднесеним до категорії 3, видаються посвідчення “Потерпілий від Чорнобильської катастрофи” (категорія 3) серії Б зеленого кольору.

7. Особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, видаються посвідчення “Потерпілий від Чорнобильської катастрофи” серії Г рожевого кольору.

8. Неповнолітнім дітям, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, видаються посвідчення “Дитина, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи” серії Д жовтого кольору.

Неповнолітнім дітям, яким відповідно до статті 12 Закону встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, до посвідчення серії Д видається вкладка встановленого зразка (додаток 1), яка є підставою для надання пільг, передбачених частиною третьою статті 30 Закону.

Особам, зазначеним у статті 27 Закону, категорії встановлюються після досягнення повноліття (в разі одруження або укладення трудового договору в передбачених законодавством випадках до досягнення повноліття — за їх бажанням відповідно з дати реєстрації шлюбу або укладення трудового договору згідно із законодавством) відповідно до статті 14 Закону, а посвідчення видаються згідно з цим Порядком.

9. Неповнолітнім дітям померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеного (віднесеної) до категорії 1 або 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного (віднесеної) до категорії 3, смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, видаються довідки встановленого зразка (додаток 2).

10. Дружині (чоловіку) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, віднесеного (віднесеної) до категорії 1 або 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного (віднесеної) до категорії 3, смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також дружині (чоловіку), якщо та (той) не одружилася (одружився) вдруге, померлого (померлої) громадянина (громадянки), віднесеного (віднесеної) до категорії 1, 2 або 3, смерть якого (якої) пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, або опікуну дітей (на час опікунства) померлого (померлої) громадянина (громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, видається посвідчення “Дружина (чоловік) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілих) категорії ___, смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою або з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, опікуна дітей померлого (померлої) громадянина (громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою” темно-бордового кольору.

11. Посвідчення видаються уповноваженими органами за поданням райдержадміністрацій за місцем проживання (реєстрації) особи на підставі рішень комісій з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, утворених уповноваженими органами (далі — регіональні комісії).

Посвідчення видаються:

учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС — на підставі одного з таких документів:

— довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження із зазначенням кількості днів і населеного пункту, підтвердженої первинними документами (наказ чи розпорядження про відрядження до зони відчуження із зазначенням періоду роботи (служби) в зоні відчуження, особового рахунка, табеля обліку робочого часу, посвідчення про відрядження в зону відчуження з відміткою підприємства про прибуття та вибуття працівника, шляхових листів (за наявності), трудової книжки (у разі потреби);

— довідки архівної установи про участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в зоні відчуження із зазначенням періоду служби (виконання робіт), днів виїзду на об’єкти або в населені пункти зони відчуження, у разі потреби — довідки командира військової частини, військового квитка, витягу з особової справи військовослужбовця, завіреного в установленому порядку;

особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, — на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою;

хворим на променеву хворобу внаслідок Чорнобильської катастрофи — на підставі висновку уповноваженої медичної комісії не нижче обласного рівня або спеціалізованої медичної установи Міноборони, МВС, СБУ, які мають відповідну ліцензію МОЗ (далі — експертні комісії), та акта за формою Н-1;

потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у 1986 році із зони відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) та особам, які постійно проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення про відселення, — на підставі довідки, виданої Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською облдержадміністраціями (додатки 3 і 4);

особам, які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або які станом на 1 січня 1993 р. прожили в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих територій, — на підставі довідки встановленого зразка (додаток 5);

особам, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчалися в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років, — на підставі довідки встановленого зразка (додаток 6);

особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, — на підставі довідки встановленого зразка (додаток 7);

дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, — на підставі довідки встановленого зразка (додатки 8-10);

громадянам інших держав та особам без громадянства, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну — відповідно до законодавства;

дружині (чоловіку) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, віднесеного (віднесеної) до категорій 1 або 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також дружині (чоловіку), якщо та (той) не одружилася (одружився) вдруге, померлого (померлої) громадянина (громадянки), віднесеного (віднесеної) до категорій 1, 2 або 3, смерть якого (якої) пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, — на підставі документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, участі у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, відповідного посвідчення (за наявності) та експертного висновку щодо встановлення причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;

опікуну дітей (на час опікунства) померлого (померлої) громадянина (громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, — на підставі документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідного посвідчення (за наявності) та експертного висновку щодо встановлення причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.

При цьому посвідчення померлого (померлої) громадянина (громадянки) підлягає здаванню уповноваженим органам для подальшого зберігання в особовій справі дружини (чоловіка) померлого (померлої) або опікуна дітей померлого (померлої).

У разі встановлення регіональними комісіями факту необґрунтованої видачі посвідчення відповідної категорії таке посвідчення на підставі рішення цієї комісії підлягає вилученню уповноваженими органами.

Рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення приймається у місячний строк з дня надходження необхідних документів до уповноважених органів.

Під час заміни посвідчення з однієї категорії на іншу попереднє посвідчення підлягає вилученню уповноваженим органом для подальшого зберігання в особовій справі постраждалої особи.

12. У разі втрати або зіпсування посвідчення замість нього видається повторне посвідчення на підставі раніше поданих документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, в тому числі посвідчення “Потерпілий від Чорнобильської катастрофи” (категорія 4) серії В на підставі довідки встановленого зразка (додаток 11), особистої заяви (із зазначенням номера та дати видачі посвідчення, поясненням обставин втрати або зіпсування) та опублікованого в пресі повідомлення про визнання посвідчення недійсним.

У разі зміни прізвища, імені, по батькові особи посвідчення видається на підставі раніше поданих документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, в тому числі посвідчення “Потерпілий від Чорнобильської катастрофи” (категорія 4) серії В на підставі довідки встановленого зразка (додаток 11), особистої заяви із зазначенням номера та дати видачі посвідчення, свідоцтва про шлюб та інших документів.

Такі посвідчення видаються уповноваженим органом за місцем проживання (реєстрації) особи. У верхньому лівому куті посвідчення ставиться штамп або напис чорним чорнилом: “Повторно. Видано замість посвідчення серії … № …”.

Якщо втрачене посвідчення знайдено, воно підлягає обов’язковому здаванню уповноваженому органу для подальшого знищення.

13. Спірні питання щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, та осіб, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році, розглядаються утвореними Київською та Житомирською облдержадміністраціями комісіями з вирішення спірних питань щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, а також осіб, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році, на підставі підтвердних документів про участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, евакуацію із зони відчуження в 1986 році, документів, що підтверджують факт проживання в населеному пункті, віднесеному до зони відчуження.

Спірні питання визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вирішуються комісією при Мінсоцполітики, до складу якої, крім його фахівців, входять представники МОЗ, ДАЗВ, МВС, Міноборони, Київської облдержадміністрації та громадських об’єднань, статутна діяльність яких пов’язана із соціальним захистом осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за згодою), за поданням уповноважених органів.

Особові справи громадян надсилаються на розгляд комісій, зазначених в абзацах першому і другому цього пункту, за рішенням регіональних комісій.

14. Рішення комісій, зазначених у пункті 13 цього Порядку, є підставою для видачі посвідчень відповідної категорії. У разі встановлення такими комісіями факту необґрунтованої видачі посвідчення відповідної категорії таке посвідчення на підставі рішення таких комісій підлягає вилученню уповноваженими органами.
{Додатки 1-11 до Порядку}

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551

ЗРАЗОК
посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551

ЗРАЗОК
посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551

ЗРАЗОК
посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551

ЗРАЗОК
посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551

ЗРАЗОК
посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551

ЗРАЗОК
посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551

ЗРАЗОК
посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення

Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551

ЗРАЗОК
посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи

Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551

ЗРАЗОК
посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Додаток 10
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551

ЗРАЗОК
посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій

Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551

ЗРАЗОК
посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи

Додаток 12
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551

ЗРАЗОК
посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи

Додаток 13
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551

ЗРАЗОК
посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи

Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551

ЗРАЗОК
посвідчення

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1992 р. № 674

1. В абзаці другому постановляючої частини слова і цифри “учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або потерпілого від Чорнобильської катастрофи відповідної категорії за зразками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 71)” замінити словами “учасника ліквідації ядерних аварій або потерпілого від радіаційного опромінення, відповідної категорії за встановленим зразком”.

2. У Порядку віднесення громадян із числа тих, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт або постраждали за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 4:

в абзаці першому слова “учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС” замінити словами “учасника ліквідації ядерних аварій”;

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) довідки, що підтверджує безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, виданої відповідною військовою частиною або архівною установою, до якої було передано первинні підтвердні документи на зберігання;”;

2) у пункті 5 слова “потерпілого від Чорнобильської катастрофи” замінити словами “потерпілого від радіаційного опромінення”.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1992 р. № 501 “Про Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (ЗП України, 1992 р., № 10, ст. 245).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. № 739 “Про продовження строку видачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (ЗП України, 1993 р., № 1-2, ст. 33).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. № 218 “Про внесення змін до Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (ЗП України, 1993 р., № 9, ст. 177).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1995 р. № 404 “Про часткову зміну пункту 10 Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (ЗП України, 1995 р., № 8, ст. 209).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51 “Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 71).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 620 “Про внесення доповнень до Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (Офіційний вісник України, 1998 р., № 19, ст. 681).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 р. № 1638 “Про продовження терміну перевірки правильності видачі посвідчень “Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 42, ст. 1549).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 1999 р. № 979 “Про продовження терміну дії посвідчень “Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 23, ст. 1046).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1105 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 34, ст. 1592).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 563 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1637).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2005 р. № 1283 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 52, ст. 3320).

12. Пункт 16 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 955 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 4, ст. 101).

13. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1992 р. № 674 і від 20 січня 1997 р. № 51, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 р. № 6 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 8, ст. 242).
Источник:

В Украине введут абонплату и будут штрафовать за просроченную оплату коммуналки

Опубликовано: 16 декабря 2018 в 17:52

В Украине ввели абонплату на услуги ЖКХ и будут штрафовать за просроченные платежи. Уже в мае 2019 вступит в силу новый закон, который предусматривает штраф за каждый день просрочки. Насчитывать пеню будут с 20-го числа. Об этом говорится в законе «О жилищно-коммунальных услугах».

далее…

Поздравляем Литвинова А.И.

Опубликовано: 16 декабря 2018 в 16:00

Сегодня, у заместителя 
председателя Лозовской  районной общественной организации «Союз Чернобыль Украины»
Литвинова Александра Ивановича 
День рождения!

Картинки по запросу анимация с днем рождения мужчине

Уважаемый Александр Иванович!

Харьковская областная организация ХОО ВООИ «Союз Чернобыль Украины», Харьковская городская общественная организация «Союз Чернобыль» сердечно поздравляет Вас с Днем рождения!

Уже много лет Вы являясь одним из самых активных членов нашей организации, помогаете чернобыльцам Лозовского района  в решении важнейших вопросов по защите их прав.

В этот праздничный день желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, достатка, семейного тепла, надежных и верных друзей на жизненном пути.

Пусть каждый новый день приносит Вам радость творения и будет искренним на удачу, на тепло, сердечность и любовь всех, кто идет по жизни с Вами, а Ваш труд будет в дальнейшем успешной, творческой и плодотворной.

Пусть вера, надежда и любовь оберегают Ваш дом, добавляют уверенности в завтрашнем дне.

Успехов Вам в воплощении всех замыслов, силы, вдохновения, достижений в благородном и бескорыстном деле защиты прав прав чернобыльцев!

 От имени чернобыльцев Харьковщины А.Винник, А.Губарев 

На ликвидаторов аварии на ЧАЭС в Херсоне денег нет

Опубликовано: 16 декабря 2018 в 10:00

Картинки по запросу дуля карикатураПредседатель Херсонской облорганизации «Союз ветеранов и инвалидов Чернобыля»Ц Л. Зосимова и председатель Херсонского горотделения партии «Общественное движение «Народный контроль»» Валерий Гурковский обратились к мэру Херсона с просьбой организовать и провести мероприятия ко Дню чествования Дня ликвидатора аварии на ЧАЭС и выделить денежную помощь участникам ликвидации.
далее…

Чернобыльские дети на премьере в театре музыкальной комедии.

Опубликовано: 16 декабря 2018 в 9:23

15 декабря 2018г. в театре музыкальной комедии состоялась премьера музыкального спектакля-сказки  «ЗОЛУШКА».  Спектакль супер!!! Малышам очень понравилось. 

 Председатель подразделения «Дети Чернобыля»           В. Шумаков


Создание сайта на WordPress - Rubika.