ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 32 года,со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.07.2018 года - 20 980 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 740 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 740, в т.ч. инвалидов 5380 чел.

5 364 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5364, в т.ч. 934 инвалида

192 человека

192 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 56 инвалидов

1 833 вдов

1833 вдовы, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 851 детей

Пострадало 2851 детей, в т.ч. 12 из них инвалид

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

Позов до Кабміна

Опубликовано: 14 Сентябрь, 2018

04.09.2018 года иск ликвидатора Чернобыльской катастрофы 1986 года Гайдака Виктора Васильевича о признании противоправным и отмене Постановления № 551 от 11.07.2018 года расписан на судью Литвинову А.В. (Дело № 826/14363/18)

11.09.2018 года исковое заявление признано соответствующим требованиям закона и по этому делу открыто производство.

10.09.2018 года исковое заявление ликвидатора Чернобыльской катастрофы 1986 года Хромова Л.В.  (отправлено в суд по почте) о признании противоправным и отмене Постановления № 551 от 11.07.2018 года получено судом и расписано на  судью Качур І.А. (дело № 826/14778/18).

Мы следим за всеми этапами этих рассмотрения дел.

Сегодня мы предлагаем на рассмотрение побратимов новый иск Хромова Л.В. о признании противоправным и отмене Постановления № 551 от 11.07.2018 года, подготовленный Центром виктимизации Чернобыльской катастрофы.

Нет потребности разъяснять всю противоправность этого постановления. Достаточно только заметить, что выплата долгов из не выплаченных пенсий согласно решению Конституционного Суда Украины с 17.07.2018 года, если не остановить это постановление, растянется на 400 лет в самом хорошем случае. Просьба внимательно прочитать и поддержать этот иск.

Игорь Бургас,  Центр виктимизации Чернобыльской катастрофы

 

До  Окружного адміністративного суду м. Києва

Позивач:
Хромов Леонід Васильович
Вул. Бр. Сердюк, буд. 10; смт. Панютине;
Лозівського району, Харківської області;
64660; тел., е-mail не має
інвалід ІІІ групи ЧАЄС
ідентифікаційний код: 1919700971

Представник позивача:
Бургас Ігор Христофорович
Мікрорайон 1, буд. 7, кв. 12;
м. Лозова, 36404
тел. 066 3 600 600;
E-mail: byrgas@ukr.net
ідентифікаційний код: 2267325637

Відповідач:
Кабінет міністрів України
вул. Грушевського, 12/2,
м. Київ, 01008;
Тел.: (044) 256-63-33;
http://www.kmu.gov.ua
Код ЄДРПОУ 00019442

28.08.2018 року в № 159 офіційного видання «Урядовий кур’єр» опубліковано постанову Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 649 «Питання погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду» (надалі Постанова 649), якою затверджено новий Порядок погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду.

Частина 2 Постанови 649 установлює, що для виконання судових рішень, якими на органи Пенсійного фонду України покладені зобов’язання з нарахування (перерахунку) пенсійних виплат, що фінансуються з державного бюджету, виплата коштів, нарахованих за період до набрання судовим рішенням законної сили, здійснюється відповідно до Порядку погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду, затвердженого цією постановою.

Порядок погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду, затверджений Постановою 649 (надалі Порядок 649) визначає, що після прийняття судом рішення про стягнення з органів Пенсійного фонду України пенсійних виплат, неправомірно не нарахованих та не виплачених пенсіонеру, замість виконання рішення суду, як воно є, відповідач по справі, в ролі якого виступав орган Пенсійного фонду України, спочатку вносить його до Реєстру рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою, відповідно до порядку, встановленого Пенсійним фондом України (пункт 3 Порядку 649), потім в порядку черговості, проводить розрахунок суми, що підлягає виплаті, та подає його до Пенсійного фонду України (пункт 5 Порядку 649), де спеціальна комісія з питань погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду, затверджена головою правління Пенсійного фонду України, на засіданні, яке проводиться «не рідше одного разу на місяць», приймає рішення про наявність або відсутність підстав для виплати суми, зазначеної в розрахунку (пункти 6-8 Порядку 649).

У разі відсутності підстав для виплати суми, зазначеної в розрахунку, у п’ятиденний строк комісія повідомляє боржнику про прийняте рішення, зазначивши при цьому причини відмови.

Пункт 10 Порядку 649 встановлює, що виділення коштів для виплати здійснюється Пенсійним фондом України в межах наявних бюджетних призначень Пенсійному фонду України на цю мету шляхом перерахування коштів боржнику.

Після цього боржник у триденний строк повідомляє стягувачу про виділення коштів та не пізніше десяти робочих днів з дня надходження коштів у межах встановленого Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” періоду виплати пенсії зобов’язаний здійснити виплату стягувачу суми, що підлягає виплаті, у порядку, встановленому статтею 47 зазначеного Закону (пункт 11 Порядку 649).

Ця постанова Кабінету Міністрів України та затверджений нею Порядок 649 є протиправними, такими, що порушують статті 3, 8, 16, 46, 55, 56 124, 129 та 129-1 Конституції України, а також, безпосередньо, порушує мої права на  оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових і службових осіб, надані мені статтею 55 Конституції України та право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, визначені статтею 56 Конституції України.

Аргументація:

Я, Хромов Леонід Васильович, є учасником ліквідації Чорнобильської катастрофи в 1986 році, інвалідом ЧАЕС 3 групи.

До 01.11.2011 року, відповідно до статті 54 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.03.1991 року № 796-ХІІ (надалі – Закон 796), я отримував державну пенсію в розмірі 6,5 мінімальних пенсій за віком. З 01.11.2011 року цей розмір був зменшений в 3 рази.

17 липня 2018 року Конституційний Суд України прийняв рішення № 6-р/2018 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) підпунктів 2-7, 12 та 14 пункту 4 розділу І Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України“ від 28 грудня 2014 року № 76-VІІІ, яким визначив, що «Обмеження чи скасування пільг для осіб, на яких поширюється дія Закону № 796, без відповідної рівноцінної їх заміни чи компенсації є порушенням зобов’язань держави щодо забезпечення соціального захисту цієї категорії осіб. У разі зміни правового регулювання набуті такими особами права на пільги, компенсації і гарантії повинні бути збережені із забезпеченням можливості їх реалізації або запроваджені рівноцінні чи більш сприятливі умови соціального захисту».

Це рішення Конституційного Суду України надає мені право стверджувати, що Пенсійний фонд України недоплатив мені державної пенсії за період з 01.11.2011 року по сьогодення в сумі більше 500 000 гривень.

В мене є всі підстави розраховувати на ці кошти, так як після зменшення розміру виплачуваної мені державної пенсії в декілька разів, я не отримав рівноцінних чи більш сприятливих умов соціального захисту.

Відповідне судове провадження мною ініційоване в суді першої інстанції, крім того, я входжу до групи із 62 інвалідів  ЧАЕС, конституційна скарга яких на невиплату державної пенсії органами Пенсійного фонду України зараз розглядається Конституційним Судом України (справа 18/ 4498 (18)  від  03.09.2018 року).

Тепер відповідно питання права: стаття 124 Конституції України визначає, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Згідно статей 129 та 129-1 Конституції України основними засадами судочинства в Україні є обов’язковість судового рішення. Судове рішення є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Єдиним визначеним законом порядком вирішення судових спорів в справах адміністративного судочинства є Кодекс адміністративного судочинства України (надалі – КАС України), який в статті 14 визначає, що розгляд справи в адміністративному суді закінчується судовим рішенням ухваленим іменем України, яке після набрання законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами на всій території України.

Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах визначається статтею 372 КАС України. Частина 2 цієї статті єдиною підставою для виконання судового рішення визнає набрання ним законної сили або належність виконати його негайно. У разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні. Так само на відповідних суб’єктів владних повноважень можуть бути покладені обов’язки щодо забезпечення виконання рішення.

Крім того, стаття 371 КАС України визначає, що  негайно виконуються рішення суду про присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів — у межах суми стягнення за один місяць.

Частина 2 цієї статті надає право суду, який ухвалив рішення про стягнення всієї суми боргу по невиплаченим пенсіям, за заявою учасників справи або з власної ініціативи ухвалити звернути до негайного виконання таке рішення.

Таким чином визначення порядку виконання судових рішень, як і контроль  за виконанням судового рішення, здійснює суд. Це функції судів відповідно до статей 129 та 129-1 Конституції України.

Приймаючи Постанову 649, яка визначає Порядок погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду, Кабінет Міністрів України привласнив ці функції, що напряму заборонено статтею 124 Конституції України.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст.1, 2, 5, 19, 27 КАС України, статей 124, 129 та 129-1 Конституції України, враховуючи, що:

Відповідно до статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір на всі правовідносини, що виникають у державі.

Згідно п.п. 1 п. 1 ст. 5 КАС України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень.

Підпункт 1 п. ст. 19 визначає, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів).

Пункт 1 ст. 27 КАС України встановлює, що адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.

ПРОШУ  СУД:

1. Скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 649 «Питання погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду» в повному обсязі.

2. На час проведення судового розгляду цього адміністративного позову призупинити дію постанови Кабінету Міністрів України від від 22 серпня 2018 року № 649 «Питання погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду» до вирішення спору по суті.

3. Проводити судовий розгляд за обов’язковою участю мого представника Бургаса Ігоря Христофоровича, так як я за станом здоров’я просто не доїду до суду.

Відповідно до п. 8 статті 160 КАС України зазначаю, я є громадянином, віднесеним до 1 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, що відповідно до частини 1 статті 5 Закону України «Про судовий збір» звільнює від сплати  судового збору. Копія посвідчення додана до позовної заяви.

Відповідно до п.п. 11) пункту 5 статті 160 КАС України надаю власне письмове підтвердження про те, що мною, Хромовим Леонідом Васильовичем, не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Додатки: копія позовної заяви для відповідача, 2 копії посвідчення громадянина, віднесеного до 1 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 2 копії довіреності на ім’я Бургаса І.Х.

14 вересня 2018 року

Хромов Л.В.

 

7 комментариев на «“Позов до Кабміна”»

 1. Ніна Василівна:

  повністю підтримую

 2. Райзман Александр:

  повністю підтримую

 3. ирина:

  Повністью підтримую. Впровадження відкрите? Якщо так то який номер справи ?

 4. ирина:

  підтримую

 5. ирина:

  що далі

 6. ирина:

  чекаю відповіді

 7. ирина:

  какой коментарій я его уже написала

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Создание сайтов в Харькове
cоздание сайтов в Харькове — IT-агентство Rubika.