ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 32 года,со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.07.2018 года - 20 980 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 740 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 740, в т.ч. инвалидов 5380 чел.

5 364 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5364, в т.ч. 934 инвалида

192 человека

192 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 56 инвалидов

1 833 вдов

1833 вдовы, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 851 детей

Пострадало 2851 детей, в т.ч. 12 из них инвалид

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ  до Президента України

Опубликовано: 15 Май, 2018

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ 
до Президента України

Шановний пане Президенти!!!

Ми пенсіонери міліції Полтавщини звертаємося до Вас,як до Гаранта Конституції України за допомогою. Кожному із нас, при виході на пенсію Держава гарантувала гідну пенсію до кінця віку.
23.12.2015р Верховною радою України був прийнятий Закону України № 900-VIII «Про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їхніх сімей», який набрав чинності 29.12.2015 року.

З 01.01.2016 року у пенсіонерів міліції настало законне право на перерахунок пенсії відповідно до грошового забезпечення поліцейських.

Пенсія пенсіонерам МВС призначена відповідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Відповідно до частини третьої статті 63 Закону №2262-XII (у редакції Закону з 07.11.2015 року), усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону.

Отже, підставою для проведення перерахунку пенсії є фактична зміна розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, проведена на підставі рішення суб’єкта владних повноважень, наділеного правом установлювати чи змінювати види грошового забезпечення військовослужбовців.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 року №988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» внесено зміни та підвищено грошове забезпечення поліцейських.

Відповідно до абзацу другого пункту 15 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національну поліцію» зі змінами, внесеними Законом України від 23.12.2015 року №900-VIII, за колишніми працівниками міліції, у тому числі пенсіонерами, а також членами їхніх сімей, іншими особами зберігаються пільги, компенсації і гарантії, передбачені цим Законом для колишніх поліцейських, членів їхніх сімей, інших осіб.

Порядок проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року №45 (далі — Порядок № 45).
Відповідно до вище згаданої постанови Ліквідаційні комісії МВС всієї України підготували і направили до Головних управлінь Пенсійних фондів регіонів довідки грошового забезпечення на кожного пенсіонера станом на 01.01.2016 року. В довідках не було враховано ті грошові надбавки, які були враховані кожному із нас при виході на пенсію. Це надбавки за особливі важливі завдання, за оперативно розшукову роботу, надбавки за особливості проходження служби та інші. Кожному із нас був зменшений розмір премій, як зазначено в листах — відповідях, премії нам були нараховані по середньому розміру передбачені Постановою КМУ №45.
Вимоги абзацу.5,7 п.5 постанови КМУ №45, суперечать верховенству права, юридичній визначенності приоритетності Конституції та Законів України.
Відповідно до абзацу. 5 п. 5 Порядку для перерахунку пенсії враховуються інші щомісячні надбавки, доплати, підвищення та щомісячна премія у середніх розмірах, що фактично виплачені за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії за відповідною посадою у тому державному органі, звідки особа звільнилася на пенсію.
Абзацем 7 пункту 5 передбачено, що додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, скасовані чи такі, що не виплачуються на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами) для перерахунку пенсії не враховується.

Вважаємо, що положеннями абзаців.5, 7 п.5 постанови КМУ № 45 суттєво порушено порядок обрахування грошового забезпечення, з якого нараховується пенсія та позбавляє осіб, звільнених зі служби в органах внутрішніх справ, права на підвищення пенсії, суперечить, як Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» так і Конституції України.

Згідно ч. 3 ст. 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», постанов КМУ №1294, №988, про грошового забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу, наказу МВС № 499, які станом на 01.01.2016 року були чинними, визначають щомісячні надбавки та премії поліції та особам начальницького складу ОВС відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи — складовими, які мають обов’язковий характер щодо нарахування та визначення розміру пенсії, встановлювали граничний розмір зазначених складових грошового забезпечення. Тобто, при диференційованій оплаті роботи виплачується розцінка за певний рівень здійсненої роботи, виходячи з посадового окладу та звання плюс проводиться додаткове збільшення зарплати за рахунок надбавки за вислугу років, надбавки за виконання особливо важливих завдань та премії, які нараховуються, виходячи зі стажу, характеру і умов роботи, результатів у службовій діяльності, фізичних та інтелектуальних затрат. Отже, держава визначила диференційований порядок обчислення розміру пенсії особам начальницького складу органів МВС України, тоді як абзацами. 5,7 пункту 5 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» держава відмовилася застосовувати визначений диференційований порядок обчислення розміру пенсії у підрозділах МВС України.

Зменшення розміру пенсії внаслідок застосування абзацу 5, 7 п.5 постанови Кабінету Міністрів України N 45 суперечить Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» Тому вважаємо положення абзаців..5, 7 п.5 постанови КМУ № 45 незаконними та такими, що суперечать Конституції України і є неконституційними.

Фактично, абзаци. 5, 7 п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України № 45 . встановлено не порядок і строки, як передбачено ч. 4 ст. 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», а визначено порядок визначення грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, з якого нараховується пенсія. Є такими, що звужують права пенсіонерів ОВС на отримання належної пенсії.

Аналіз чинної на час виникнення спірних відносин ст.63 Закону № 2262 свідчить про те, що чинним законодавством не передбачено, що в разі виключення з грошового забезпечення працюючих осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, певних його видів, ці види не повинні включатися при перерахунку раніше призначених пенсій, або визначатись у середніх розмірах, як це прописано в Постанові КМУ №45.

Хочемо звернути увагу на вимоги Конституції України. Так, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 92 Конституції України, виключно законами визначаються основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення, а не нормами постанови КМУ №45. Також згідно ст. 22 Конституції України, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Зменшення розміру надбавок або їх не включення у довідку для перерахунку пенсії це звуження соціальних гарантій пенсійного забезпечення пенсіонерів МВС, що недопустимо відповідно до Конституції України. Свою правову позицію, щодо нарахування вказаних величин висловив в своєму рішенні ВАСУ 26 жовтня 2010 року № К-23311/07, 20.06.2013р. N К/800/11225/13, Верховний Суд 10 грудня 2013 року № 21-348а13 зауваживши, що «звуження соціальних гарантій пенсійного забезпечення, яке встановлено нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», стосується порядку призначення пенсії особам у разі реалізації ними права на пенсійне забезпечення та можливе при призначенні пенсії, а не перерахунку вже призначеної пенсії.

Процедури призначення та перерахунку пенсії різні за змістом і механізмом їх проведення…», «…при перерахунку пенсії має застосовуватися норма, яка визначає розмір пенсії у відсотках, що діяла на момент призначення пенсії, з урахуванням змін в посадових окладах, надбавках, преміях…»

21 лютого 2018 року Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову №103 яка, як і Постанова № 45 суперечить вимогам пенсійного законодавства та Конституції України. Постанова №103, ігнорує рішення Конституційного Суду України №4-рп/2015 від 13 травня 2015 року по справі 1-9/2015, в якому сказано: «Конституційний Суд України наголошує, що виключно Верховна Рада України шляхом прийняття законів визначає види грошового забезпечення для обчислення та перерахунку пенсій військовослужбовців та осіб, які мають право на пенсію за Законом, а Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення права осіб на пенсійне забезпечення, керуючись Конституцією та законами України». Тобто, КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НЕ МАЄ ПРАВА СКАСОВУВАТИ БУДЬ ЯКІ ВИДИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОБМЕЖУВАТИ РОЗМІРИ, ВСТАНОВЛЮВАТИ ВІДТЕРМІНУВАННЯ НА ДЕКІЛЬКА РОКІВ ВИПЛАТ ПЕНСІЙ ТОЩО. А в постанові №103 саме і йде мова про скасування додаткових видів грошового забезпечення, відтермінування їх виплати на три роки.

Відповідно до загальних вимог права, постанова КМУ України №103 є підзаконним нормативним актом і прямо суперечить вимогам Конституції України та Закону України №2262 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», який є актом вищої юридичної сили.

На підставі вище зазначеного, просимо Вас звернутися із конституційним поданням до Конституційного суду України про визнання неконституційними абзаци 5,7 п.5 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року №45 , та п. 2,3 Постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103.

Окрім цього хочемо поставити Вас до відома про те, що зневірившись у владі, пенсіонери МВС пішли шукати правду в судах. На сьогодні вже тисячі виграних справ по всій Україні, на користь пенсіонерів МВС, рішення яких вступили в законну силу. Але на жаль посадовці пенсійних фондів відмовляються виконувати рішення суду, яке винесено іменем УКРАЇНИ. Якщо з 01.01.2018 року почали перерахунок пенсії, то заборгованість із 01.01.2016 по 31.12.2017 року виплачувати відмовляються.

Просимо Вас посприяти у вирішення даного питання.

На перед вдячні за порозуміння та допомогу:

За дорученням пенсіонерів МВС Полтавщини лист підписав:
заступник голови координаційної ради
громадських ветеранських організацій 
силових структур Полтавської області Іван Кібкало

Источник:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Создание сайтов в Харькове
cоздание сайтов в Харькове — IT-агентство Rubika.