ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 33 года, со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.01.2020 года - 20 212 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 248 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 248, в т.ч. инвалидов 5227 чел.

5 285 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5285, в т.ч. 942 инвалида

164 человека

164 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 51 инвалидов

1 946 вдов

1946 вдов, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 569 детей

Пострадало 2569 детей, в т.ч. 5 из них инвалидов

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

Проект Закону №5089 від 17.02.2021

Опубликовано: 18 Февраль, 2021

Проект

Вноситься народними
депутатами України
Королевською Н.Ю.
Солодом Ю.В.
Гнатенком В.С.
Морозом В.В.

ЗАКОН УКРАЇНИ

 Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення розміру щорічної разової грошової допомоги до 5 травня

 Верховна Рада України постановляє:

 І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425, із наступними змінами):

1) частину п’яту статі 12 викласти в такій редакції:

«Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі 90 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;

2) частину п’яту статі 13 викласти в такій редакції:

«Щорічно до 5 травня особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується разова грошова допомога в таких розмірах: особам з інвалідністю I групи – 270 відсотків, II групи – 240 відсотків, III групи – 210 відсотків прожиткового для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;

3) частину п’яту статті 14 викласти в такій редакції:

«Щорічно до 5 травня учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірі 35 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;

4) частину п’яту статті 15 викласти в такій редакції:

«Щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмірі 55 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;

5) пункт 1 частини першої статті 16 викласти в такій редакції:

«1) надбавки до пенсій або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, які вони отримують, у розмірі 70 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, разова грошова допомога, яка виплачується щорічно до 5 травня, у розмірі 270 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;».

2. У Законі України «Про жертви нацистських переслідувань» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182 із наступними змінами):

1) частину третю статті 61 викласти в такій редакції:

«Особам, зазначеним у цій статті, щороку до 5 травня виплачується разова грошова допомога в розмірі 90 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;

2) частину третю статті 62 викласти в такій редакції:

«Щороку до 5 травня особам з інвалідністю виплачується разова грошова допомога в таких розмірах: особам з інвалідністю I групи – 270 відсотків, II групи – 240 відсотків, III групи – 210 відсотків прожиткового для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;

3) частину третю статті 63 викласти в такій редакції:

«Щороку до 5 травня особам, зазначеним у цій статті, нагородженим орденами та медалями колишнього СРСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Другої світової війни, а також іншим особам, зазначеним у цій статті, виплачується разова грошова допомога в розмірі 35 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;

4) частину третю статті 64 викласти в такій редакції:

«Щороку до 5 травня дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю, зазначених у статті 62 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується щорічна разова грошова допомога у розмірі 55 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року, в якому виплачується така допомога, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.».

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради
України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення розміру щорічної разової грошової допомоги до 5 травня»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до змін, внесених Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» № 107-VI від 28.12.2007 до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII (далі – Закон № 3551), розмір грошової допомоги визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України.

Рішеннями Конституційного Суду України від 09.07.2007 № 6-рп/2007 та від 22.05.2008 № 10-рп/2008 визнано такими, що не відповідають Конституції України, норми законів України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» щодо встановлення розмірів грошової допомоги, зокрема, ветеранам війни та «Про Державний бюджет України на 2008 рік» щодо виплати грошової допомоги в порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України.

Законом України від 28.12.2014 № 79-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України було доповнено, зокрема, пунктом 26 (далі – пункт 26 розділу VІ Бюджетного кодексу), яким надано повноваження Кабінету Міністрів України в межах бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України, визначати розміри грошової допомоги, зокрема, ветеранам війни.

Рішенням Конституційного Суду України від 27.02.2020 № 3-р/2020 (далі – Рішення Суду № 3-р/2020) окреме положення пункту 26 розділу VІ Бюджетного кодексу, яким передбачено, що норми і положення статей 12–16 Закону № 3551 застосовуються у порядку та розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, визнано таким, що не відповідає Конституції України і втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

Таким чином, для визначення розміру грошової допомоги необхідно внести зміни до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

Якщо аналізувати фактично виплачені (починаючи з 2012 року) розміри щорічної разової грошової допомоги до 5 травня у співвідношенні до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, то можна дійти висновку, що на протязі останніх років спостерігається зменшення допомоги в відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для більшості категорій отримувачів.

Зрозуміло, що якщо порівнювати фактичний розмір допомоги у гривневому еквіваленті з попередніми роками, то спостерігатиметься її незначне збільшення. І це є логічним, оскільки щороку відбувається зростання прожиткового мінімуму, доходів і видатків Державного бюджету України.

Зниження розміру допомоги у співвідношенні до прожиткового мінімуму в динаміці попередніх років є необґрунтованим та порушує принципи соціальної справедливості, оскільки інші види соціальних допомог в Україні, які залежать від розміру прожиткового мінімуму, зростали і будуть зростати, а зменшення фактичного розміру допомоги для певних категорій громадян у порівнянні з попередніми роками взагалі може розглядатися як порушення конституційних засад соціальної захисту громадян.

Зважаючи на зазначене пропонується проект закону, яким передбачено встановлення (підвищення) розмірів щорічної разової грошової допомоги до 5 травня з метою наближення до рівня попередніх років у відсотковому співвідношенні до затвердженого на 1 січня року прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Цілі і завдання проекту закону – законодавче встановлення та підвищення розмірів щорічної разової грошової допомоги до 5 травня.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

В Україні більшість видів соціальної допомоги встановлюються у процентному відношенні до прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, що є справедливим і забезпечує автоматичне зростання допомог у зв’язку із ростом розміру прожиткового мінімуму.

Проектом передбачено законодавчо встановити (збільшити) допомогу до 5 травня до таких рівнів у відсотковому значенні від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб:

— для осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів, визнаних особами з інвалідністю:

I групи — 270%;
II групи — 240%;
III групи — 210%;

— для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 270%;

— для учасників бойових дій, неповнолітніх в’язнів концентраційних таборів — 90%;

— для членів сімей загиблих і дружин (чоловіків) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань — 55%;

— для учасників війни та колишніх в’язнів концентраційних таборів — 35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

Реалізація проекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

У Державному бюджеті України на 2021 рік передбачено 1 382 540,6 тис. грн. на виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальної допомоги особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Згідно з розрахунками та з урахуванням чисельності осіб, які будуть забезпечені допомогою, для реалізації проекту необхідно 1 568 004,8 тис. грн., що вище від передбаченого бюджетом лише на 185,5 млн. грн., які можуть бути забезпечені в рамках секвестру державного бюджету за рахунок скорочення неефективних видатків.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття проекту закону забезпечить фактичне виконання Рішень Конституційного Суду України від 09.07.2007 № 6-рп/2007 та від 22.05.2008 № 10-рп/2008, якими визнано такими, що не відповідають Конституції України, норми законів України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» щодо встановлення розмірів грошової допомоги, зокрема, ветеранам війни та «Про Державний бюджет України на 2008 рік» щодо виплати грошової допомоги в порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України, а також рішення Конституційного Суду України від 27.02.2020 № 3-р/2020, яким визнано неконституційним окреме положення пункту 26 розділу VI Бюджетного кодексу, яким передбачено, що норми і положення статей 12-16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» застосовуються у порядку та розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Крім того, внаслідок прийняття проекту закону буде досягнуто підвищення розміру грошової допомоги до 5 травня, яка виплачується на підставі законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

Народний депутат України Королевська Н.Ю.

Источник:

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Создание сайта на WordPress - Rubika.