ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 33 года, со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.01.2020 года - 20 212 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 248 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 248, в т.ч. инвалидов 5227 чел.

5 285 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5285, в т.ч. 942 инвалида

164 человека

164 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 51 инвалидов

1 946 вдов

1946 вдов, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 569 детей

Пострадало 2569 детей, в т.ч. 5 из них инвалидов

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

Зустріч у Верховній Раді 01.11.2019 р.

Опубликовано: 4 Ноябрь, 2019

Инициативная группа благодарит за организацию встречи с народными депутатами Украины Третьяковой Г.Н. и Арсенюком  О.А. в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов народных депутатов Украины — мажоритарщиков Харьковщины Одарченко А.Н. (округ №170, г. Харьков) и Кинзбурскую В.А. (округ №171, г. Харьков).

№ 19/11-01-01 від 1 листопада 2019 року

Голові комітету
з питань соціальноїполітики
та захисту прав ветеранів
Верховної Ради України
Г. М. Третьяковій

Контактна особа:
Гайдак Віктор Васильович
Посвідчення: Серія А, № 419569
пр-т Героїв Сталінграду, 61, кв. 77,м. Київ, 04213
Тел.: (095) 683-75-16
Е-mail: v.v.gaydak@gmail.com
 

Про встановлення соціальної справедливості
по відношенню до громадян, 
які брали безпосередню участь у ліквідації
Чорнобильської катастрофи 
катастрофи планетарного масштабу
та її наслідківа також громадян,
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи
та інших шкідливих чинників

Пропозиції Ініціативної групи

Для вирішення питань чорнобильської проблематики та встановлення соціальної справедливості по відношенню до всіх категорій громадян, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків, а також громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, або від радіаційного впливу з різних причин та інших шкідливих чинників і які потребують повного відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Пропонуємо: 

1. Вирішити питання щодо визначення юридично статусів всіх категорій громадян які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків, а також громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, або від радіаційного впливу з різних причин та інших шкідливих чинників з обов’язковим занесенням до Державного реєстру України (єдина інформаційна система).

2. Організувати функціонування Державного реєстру України (єдиної інформаційної системи) у відповідності до вимог ст. 16 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-ХІІ та Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 571 «Положення про організацію і функціонування Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

3. У Документі – «Посвідчення» прописати юридично визначений «Статус», який відображає окремо кожну з категорій громадян, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків, і тих, які з різних причин постраждали від радіаційного впливу та інших шкідливих чинників. також вказати реєстраційний номер, який буде відповідати номеру у Державному Реєстрі України. Крім цього має бути прописано: «Пред’явник посвідчення є громадянин України, який має особливий статус і право на повне відшкодування шкоди державою Україна, заподіяної здоров’ю від радіаційного впливу внаслідок Чорнобильської катастрофи -катастрофи планетарного масштабу (включаючи пільги, компенсації і гарантії),встановленої чинним законодавством України».

4. Припинити ганебну практику в системі пенсійного забезпечення щодо нарахування пенсій за довідками про заробітну плату з основного місця роботи. Застосувати принципово нову систему розрахунку пенсійного забезпечення за єдиною формулою визначення пенсій окремо для кожного статусу(універсальна формула розрахунку пенсійного забезпечення). Визначити пенсії громадян, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків, і тих, які з різних причин постраждали від радіаційного впливу та інших шкідливих чинників, як «ДЕРЖАВНІ ПЕНСІЇ».(Як тимчасовий варіант вирішення питання Державного пенсійного забезпечення пропонуємо врегулювати Постановою Кабінету Міністрів України з застосуванням «універсальної формули розрахунку пенсійного забезпечення» запропонованої Ініціативною групою).

5. Визнати факт залучення цивільних громадян, які були відряджені з підприємств, організацій і установ з метою виконання робіт по ліквідації Чорнобильської катастрофи (аварії на ЧАЕС) і які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи, як факт залучення до складу невоєнізованих формувань Цивільної оборони, а також визнати та встановити статус «особи з інвалідністю внаслідок війни» і видати їм відповідний документ –«Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни» з обов’язковим облікуванням в «Єдиному державному реєстрі ветеранів війни».

Пояснювальна записка
до запропонованих Пропозицій Ініціативної групи

Ситуація сьогодення:

Наразі в Україні, починаючи з 28 червня 1996 року (з моменту прийняття Основного Закону України — Конституції України) створено досить складну правову та соціальну ситуацію, яка спонукає громадян України, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу та її наслідків, які постраждали від радіаційного впливу та інших шкідливих чинників і які потребують повного відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи на протязі всього цього часу звертатися до судів за захистом своїх Конституційних прав і Свобод.

Проблема проста з точки зору процедури, але, на жаль, виявилася складною тому що попередні скликання депутатів Верховної Ради навіть ніколи її не розглядали, а саме приведення Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-ХІІ від 28.02.1991р. до Основного Закону України — Конституції України (розділ XV перехідних положень Конституції України).

У 1991 р був прийнятий Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-ХІІ від 28.02.1991 р ( Далі – ЗУ № 796-ХІІ).

З 1996 року почала діяти Конституція України (норми прямої дії Основного Закону України).

У розділі XV  перехідних положень  Конституції України прописано:

«1. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією,є чинними у частині, що не суперечить Конституції України».

Але до цього часу ЗУ № 796-ХІІ не приведений у відповідність до Основного Закону України — Конституції України.

В ЗУ № 796-ХІІ словосполучення «Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС» не відповідає словосполученню «Чорнобильська катастрофа — катастрофа планетарного масштабу» визначеному в Конституції України

(додаток №1 — ЗУ №796-ХІІ не відповідає Конституції України).

В подальшому, всі нормативно-правові акти, які базуються на хибному визначенні події — Чорнобильської трагедії як катастрофи планетарного масштабу (в ЗУ№796-ХІІ прописана як аварія) призвели до помилкового визначення та встановлення статусів громадян, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу та її наслідків, а також громадян, які постраждали від радіаційного впливу та інших шкідливих чинників.

Наприклад, в документі «Посвідчення», яке наразі отримують вищезазначені громадяни вказується статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який не відповідає статусу громадян, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу та її наслідків

(додаток № 2Статус в документі Посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» не відповідає статусу «Учасник ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків» у відповідності до визначення в ст.16 Конституції України).

Виникає питання чому учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи видаються Посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», а потерпілим від Чорнобильської катастрофи видаютьсяПосвідчення «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи»?

Про особливий статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та особливу форму відшкодування завданої шкоди вказаній категорії громадян, за втрачене здоров’я, моральні і фізичні страждання, обмеження в реалізації своїх здібностей та можливостей забезпечити собі гідний життєвий рівень.

Конституційний Суд України по Справі № 1-11/2018(3830/15) від 17 липня 2018 р. за № 6-р/2018 визначив:

Повне відшкодування шкодипередбачає відшкодування шкоди, заподіяної їх життю, здоров’ю і майну внаслідок радіоактивного забруднення, та повинно реалізовуватися шляхом надання їм відповідних пільг, компенсацій і гарантій.Вибір такого особливого порядку відшкодування шкоди обумовлений надзвичайними масштабами катастрофи та її наслідків.

Повне відшкодування завданої шкоди визначає та включає в себе:

Щодо Державного реєстру України:

Інформуємо про ситуацію, яка склалася по відношенню до громадян, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу та її наслідків щодо обліку у Державному реєстрі України (єдина інформаційна система).

Кабінет Міністрів України Постановою від 9 червня 1997 р. № 571 затвердив «Положення про організацію і функціонування Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Це Положення визначає основи організації та функціонування Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі — Державний реєстр), як єдиної інформаційної системи державного обліку зазначених осіб

(додаток № 3 Державний реєстр України).

Складовою частиною Державного реєстру є Український військовий реєстр і його підрозділи, що ведуться Міноборони, МВС та СБУ.

Наразі створені і функціонують лише Український військовий реєстр і його підрозділи, що ведуться Міноборони, МВС та СБУ.

На жаль, на цей час, складова частина Державного реєстру України, яка передбачає облік громадян (цивільних), які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу та її наслідків, не існує, так як наразі відсутні автоматизовані робочі місця для створення банку персональних даних цивільних громадян та доступу до персональних даних громадян у Єдиній інформаційній системі (не надано окремо кожному громадянину його реєстраційний номер у Реєстрі та пароль для входу в систему), тобто, функціонування Державного реєстру в повному обсязі не організовано і не здійснюється у відповідності до вимог ст. 16 ЗУ №796-ХІІ та Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 571 «Положення про організацію і функціонування Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Таким чином штучно створені умови прямої дискримінації щодо честі і гідності по відношенню до цивільних громадян, які свого часу були відряджені з підприємств та залучені до невоєнізованих формувань Цивільної оборони з метою ліквідації Чорнобильської катастрофи. Свого часу цивільні громадяни, знаходячись в рівних умовах з військовослужбовцями виконували свої Конституційні обов’язки перед державою та народом України і разом ліквідували Чорнобильську катастрофу, а зараз чомусь військовослужбовці і цивільні громадяни мають різні права і можливості.  

Тобто, громадяни України, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи, які в один і той же час знаходилися в рівних (однакових) небезпечних для здоров’я і життя умовах на забрудненій території, отримали радіаційний вплив, після виходу на пенсію, отримали різні можливості щодо пенсійного забезпечення в порядку повного відшкодування шкоди заподіяної здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Фактично створені умови соціальної несправедливості серед громадян, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи, при яких одні отримують пенсії до 3000 грн., а інші понад 10000 грн., а це означає, що Бюджет України розподіляється упереджено і несправедливо і це є порушенням норм прямої дії Основного Закону України(ст.95 Конституції України), приниженням честі і гідності цивільних громадян, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи, порушенням конституційних прав і свобод людини і громадянина

(Додаток № 4  Пенсії отримують у діапазоні:до 3000 грн. та понад 10000 грн. Лист ПФУ № 4809/04-21 від 15.02.2019 р).

Про системну принципову помилку, яка закладена у законодавчу базу Пенсійного забезпечення громадян, які брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків щодо нарахування пенсій на підставі довідки про заробітну плату за основним місцем роботи.

Головна проблема у питанні Пенсійного забезпечення громадян, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків полягає в тому, що практика нарахування пенсій базується на застосуванні довідок про заробітну плату громадянина з підприємства — основного місця роботи, що не відповідає положенню ст. 13 ЗУ№796-ХІІ, згідно якого саме Держава (а не підприємство — основне місце роботи громадянина) бере на себе відповідальність відшкодувати громадянам  завдану шкоду (пошкодження здоров’я або втрату працездатності) внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Така практика пенсійного забезпечення (нарахування пенсій з залученням довідки про заробітну плату) говорить не тільки про недосконале чинне законодавство України з цього питання, а навіть про ганебне ставлення до громадян, які мають особливий статус, а це означає, що такі громадяни потребують і особливого відношення з боку посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Потрібно негайно змінити негативну практику нарахування пенсій з залученням довідки про заробітну плату на інший принципово новий підхід справедливого розподілу Бюджету України по відношенню до вищезазначених категорій громадян. Вирішення цього питання викладено в пропозиціях Ініціативної групи.

(Додаток № 5 Універсальна формула розрахунку пенсійного забезпечення).

Про залучення громадян до складу невоєнізованих формувань Цивільної оборони

1 січня 2005 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Відповідно до цих змін (пункт 9. статті 7.) особи, залучені до складу формувань Цивільної оборони і які стали інвалідами внаслідок захворювань, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, віднесені до інвалідів війни.

Оскільки механізм реалізації зазначених положень жодним нормативно-правовим актом не визначено, це призвело до вільного трактування вимог цієї статті Міністерством праці та соціальної політики України в результаті чого структурні підрозділи відповідного міністерства в регіонах (область, район) посилаючись  на рекомендації міністерства, вимагають виконати якісь додаткові умови, надати довідку окремо по кожному громадянину про залучення до дій у складі формувань цивільної оборони і при цьому відмовляють громадянам, які були відряджені з підприємств до складу невоєнізованих формувань Цивільної оборони з метою ліквідації аварії  на ЧАЕС в отриманні документу –«Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни».

Доречі, в чинному законодавстві України (стосовно довідок, тощо) чітко вказано хто зобов’язаний займатися збором та передачею інформації про громадян — учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків (ст. 16 ЗУ № 796-ХІІ). Цей обов’язок покладено саме на «Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації передають у Державний реєстр України повну і вичерпну інформацію щодо осіб, визначенихстаттями 10,11,27 цього Закону, для включення в банк даних необхідних відомостей про календарні строки їх роботи, період проживання на радіоактивно забруднених територіях, про місце роботи, про дози опромінення».

(додаток № 6 відповідь ХОДА щодо видачі Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни)

При цьому жоден нормативний документ з питань цивільної оборони не містить однозначної вимоги щодо обов’язковості видання розпорядчого документу про залучення кожної конкретної особи до дій у складі формувань цивільної оборони.

Разом з тим, слід звернути увагу на те, що відповідно до існуючих під час аварії на Чорнобильській АЕС правил з діловодства (Інструкція Держархіву при Раді Міністрів СРСР) розпорядчі документи з питань Цивільної оборони підприємств, установ та організацій не відносилися до їх основної діяльності, тому термін їх зберігання складав 3-5 років, після чого вони повинні були знищуватись.

Отже, на цей час, необхідні документи, які підтверджували участь формувань ЦО окремих підприємств, установ, організацій або знищені, або відсутні.

В усіх вищеперерахованих нормативно-правових актах відсутні правові підстави видачі вищевказаної довідки та відсутні будь-які зобов’язання накопичення та зберігання даної інформації

(додаток № 7 Залучення цивільних громадян до невоєнізованих формувань Цивільної оборони.)

З урахуванням вищевикладеного, формування Цивільної оборони, в т.ч. і невоєнізовані, створювалися саме з метою виконання робіт по ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійних лих. Таким чином Громадяни, які виконували роботи по ліквідації Чорнобильської катастрофи (аварії на Чорнобильській АЕС та її наслідків) залучалися до виконання цих робіт саме у складі формувань Цивільної оборони

(додаток № 8 відповідь ДСУзНС стосовно невоєнізованих формувань Цивільної оборони)

Висновок: Таким чином, враховуючи вищезазначене, слід визнати що громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи залучалися до складу невоєнізованих формувань Цивільної оборони з метою виконання робіт по ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків і тому беззаперечно мають право на встановлення статусу «особа з інвалідністю внаслідок війни» та отримання документу –«Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни».

Виражаючи волю Громадян України, членів територіальних громад сіл, селищ та міст України, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу та її наслідків, які постраждали від радіаційного впливу та які потребують повного відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи (Протокол зборів від 25 жовтня 2017 року, м. Київ, Київський міський палац ветеранів), дбаючи про забезпечення Прав і Свобод Людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу беремо на себе відповідальність за свої дії та від імені Зборів

заявляємо,

Додатки до пропозицій Ініціативної групи:

1. Додаток № 1: ЗУ №796-ХІІ не відповідає Конституції України.
2. Додаток № 2: Статус в документі «Посвідчення» не відповідає Конституції України.
3. Додаток № 3: Державний реєстр України(єдина інформаційна система).
4. Додаток № 4: Пенсії отримують у діапазоні: до 3000 грн. та понад 10000 грн.
5. Додаток № 5: Універсальна формула пенсійного забезпечення.
6. Додаток № 6: Відповідь ХОДА щодо видачі Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.
7. Додаток № 7: Залучення цивільних громадян до невоєнізованих формувань ЦО.
8. Додаток № 8: Відповідь ДСУзНС стосовно невоєнізованих формувань ЦО.
9. Додаток № 9: Пропонуємо видавати «Посвідчення» такого зразку….

Дозвольте завчасно подякувати Вам за розуміння та сподіваємося на плідну співпрацю.

З повагою,
громадяни України,
члени Ініціативної групи:

В. М. Білоєнко
В. В. Гайдак
М. І. Дерев’янкін
Б. І. Івакін

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Создание сайта на WordPress - Rubika.