ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 33 года, со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.01.2020 года - 20 212 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 248 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 248, в т.ч. инвалидов 5227 чел.

5 285 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5285, в т.ч. 942 инвалида

164 человека

164 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 51 инвалидов

1 946 вдов

1946 вдов, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 569 детей

Пострадало 2569 детей, в т.ч. 5 из них инвалидов

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

Проект Закону №2006 від 03.09.2019 р.

Опубликовано: 9 Сентябрь, 2019

Проект
вноситься народними
депутатами України
Цимбалюком М.М.
Волинцем М.Я
Абдулліним О.Р.
Пузійчуком А.В.
Наливайченком В.О.
Крульком І.І.
Кабаченком В.В.

ЗАКОН УКРАЇНИ
про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний  захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»   щодо забезпечення  лікування  та збільшення для них пільг»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 16, ст.200):

1. Пункт 1 та 6 частини першої статті 20 викласти у такій редакції:

«1) безоплатне придбання без обмежень лікарських засобів за рецептами лікарів;

6) щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах та позачергове при необхідності забезпечення лікуванням за кордоном з відшкодуванням за рахунок коштів державного бюджету вартості такого лікування та проїзду до країни у якій може бути проведено таке лікування. Порядок здійснення зазначених видатків за рахунок державного бюджету затверджується Кабінетом Міністрів України».

2. Частину третю статті 22 викласти у такій редакції:

«Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 частини першої та частиною другою цієї статті в частині пільг, передбачених пунктами 1, 2, 11 статті 20, пунктом 14 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує двох мінімальних заробітних плат у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

3. Частину другу статті 24 викласти у такій редакції:

«Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 статті 20, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини двох мінімальних заробітних плат у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

4. У статті 30:

пункт 4) частини першої викласти у такій редакції: «безоплатне придбання без обмежень лікарських засобів за рецептами лікарів, а також безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та матеріалів, прирівняних до них за вартістю, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я)»;

частину сьому викласти у такій редакції;

«Установити, що пільги, передбачені пунктом 4 частини першої та пунктами 8, 9 частини третьої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує двох мінімальних заробітних плат у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2020 року.

2. Кабінету Міністрів України невідкладно:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

затвердити план заходів щодо недопущення укриття податків і зборів у тіньовому секторі економіки та в офшорних зонах.

Голова Верховної Ради
України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо забезпечення лікування постраждалих громадян та збільшення для них пільг»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

У статтях 3 та 49 Конституції України передбачено, що:

— здоров’я в Україні є найвищою соціальною цінністю;
— кожен громадянин має право на охорону здоров’я та медичну допомогу;
— охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням;
— держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.

Враховуючи зазначені норми Конституції України, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, які внаслідок втрати свого здоров’я врятували світ від глобальної катастрофи, а також усі громадяни, які постраждали внаслідок даної катастрофи, які мають значні захворювання, потребують європейського рівня лікування.

Необхідно зазначити, що на даний час більшість зазначених громадян не мають можливості забезпечити своє лікування за рахунок власних доходів, оскільки в останні роки значно знизився рівень соціального захисту цих громадян внаслідок заниження розмірів соціальних стандартів та гарантій. Це передбачено і у 2019 році, оскільки державним бюджетом у середньому на 2019 рік затверджено прожиткові мінімуми у розмірі лише 41-50 % до фактичних розмірів за методологією, а мінімальну пенсію за віком лише у розмірі 1538 грн., при тому, що за методологією її розмір повинен складати 3120 гривень.

Крім того, у порушення статті 22 Конституції України Законом України від 28 грудня 2014 року №76 було доповнено встановлено норми, які зменшили надання пільг, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Враховуючи зазначене, необхідно підвищити рівень лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і не мають відповідних доходів забезпечити своє лікування, а також відновити норми щодо надання пільг.

2. Мета і завдання прийняття законопроекту.

Законопроектом передбачено забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідним лікуванням та надання таким громадянам належних пільг.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту.

Законопроектом передбачено:

— безплатне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікарськими засобами без обмежень;
— відміну норм щодо безплатним забезпеченням ліків з урахуванням доходів;
— забезпечення лікуванням за кордоном, якщо така допомога не може бути надана в Україні;
— відміну норм, якими було призупинено надання пільг.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері державного регулювання

Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація законопроекту не потребує додаткових видатків у 2019 році.

Додаткові видатки у 2020 році повинні бути передбачені у державному бюджету, які можуть бути профінансовані за рахунок недопущення укриття податків і зборів у тіньовому секторі економіки та офшорних зонах, що дасть можливість збільшити надходження до зведеного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування за кожний місяць у сумі понад 18,2 млрд. грн., а також за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету.

Проектом Закону передбачено доручення Кабінету Міністрів України затвердити план заходів щодо недопущення укриття податків і зборів у тіньовому секторі економіки та в офшорних зонах, що дасть можливість збільшити надходження до зведеного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття Закону.

Прийняття законопроекту призведе до забезпечення лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та підвищення рівня їх соціального захисту.

Народний депутат України Цимбалюк М.М.
Народний депутат України Волинець М.Я.
Народний депутат України Абдуллін О.Р.
Народний депутат України Пузійчук А.В.
Народний депутат України Наливайченко В.О.
Народний депутат України Крулько І.І.
Народний депутат України Кабаченко В.В.

ПОРІІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо забезпечення  лікування  та збільшення пільг для постраждалих громадян»

Зміст положення чинного законодавства

Зміст положення (норми) закону, до якого вносяться зміни

Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1

Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

1) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

 

6) щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах;

 

 

 

 

 

Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1

Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

1) безоплатне придбання без обмежень лікарських засобів за рецептами лікарів;

6) щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах та позачергове при необхідності забезпечення лікуванням за кордоном з відшкодуванням за рахунок коштів державного бюджету вартості такого лікування та проїзду до країни у якій може бути проведено таке лікування. Порядок здійснення зазначених видатків за рахунок державного бюджету затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3

Особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 частини першої та частиною другою цієї статті в частині пільг, передбачених пунктами 1, 2, 11 статті 20, пунктом 14 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3

Особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

 

Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 частини першої та частиною другою цієї статті в частині пільг, передбачених пунктами 1, 2, 11 статті 20, пунктом 14 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує двох мінімальних заробітних плат у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 24. Пільги особам, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 статті 20, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 24. Пільги особам, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 статті 20, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини двох  мінімальних заробітних плат у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам

Потерпілим дітям, зазначеним у пунктах 1-6 статті 27 цього Закону, та їх батькам надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

4) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів, а також безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та матеріалів, прирівняних до них за вартістю, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я);

Установити, що пільги, передбачені пунктом 4 частини першої та пунктами 8, 9 частини третьої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам

Потерпілим дітям, зазначеним у пунктах 1-6 статті 27 цього Закону, та їх батькам надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

4) безоплатне придбання без обмежень лікарських засобів за рецептами лікарів, а також безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та матеріалів, прирівняних до них за вартістю, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я);

Установити, що пільги, передбачені пунктом 4 частини першої та пунктами 8, 9 частини третьої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує двох мінімальних заробітних плат у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Народний депутат України                   Цимбалюк М.М.
Народний депутат України                   Волинець М.Я.
Народний депутат України                   Абдуллін О.Р.
Народний депутат України                   Пузійчук А.В.
Народний депутат України                   Наливайченко В.О.
Народний депутат України                   Крулько І.І.
Народний депутат України                   Кабаченко В.В.

Источник:

9 комментариев на «“Проект Закону №2006 від 03.09.2019 р.”»

 1. Амбец, а пенсии гражданским ликвидаторам? (по аналогии с военными)???!!!

 2. Александр:

  {Частину другу статті 24 визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною) згідно з Рішенням Конституційного Суду № 6-р/2018 від 17.07.2018}
  {Частину третю статті 22 визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною) згідно з Рішенням Конституційного Суду № 6-р/2018 від 17.07.2018}

  ЗАЧЕМ ВЫ СНОВА ПРИДУМЫВАТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ????
  Не надо привязывать к доходам!!!!
  Надо добиваться исполнения решений КС.

 3. Николай:

  Стыд и срам.Почему нет ни слова о чернобыльцах, посланных предприятием?Они до сих пор получают нищенскую пенсию.При том что имеют такую же самую справку МСЭк и такую «Связь».Выполняли одну работу-спасали мир от радиации.Посланным военкоматом добавили пенсию.Это деление на белых и черных?

  • Руслан Фёдорович:

   «Такую же самую справку МСЭк и такую «Связь»»,- это уже всё после аварии, а вот справку ЦАМО, и выполнение работ, это совсем разные работы. У меня был один солдат, который на отрез отказвался ехать в зону, и он у меня пробыл ровно 180 дней работая на кухне официантом.Больше я его не мог держать, и таких было МНОГО!

 4. Ув. Руслан Фёдорович! Ну и что?! Справки цамо мы получать не могли, т.к. Мы гражданские. Вот вам и конфликт на ровном месте:» Если вы грамотный спец, расскажите где вы работали конкретно, когда и сколько по времени, а не тыкайте нам справки МО.» Ликвидаторы 86.

  • Руслан Фёдорович:

   Александр, я был офицером, мой объект был завод Юпитер. Пробыл ровно 32 дня и как написано в справке ЦАМО: — «уволен по болезни», какие ещё вопросы?

   • Константин:

    Вопросов масса как оказался на заводе «юпитер» «партизан»-охфицер?
    Завод «юпитер» полигон и хранение «тайн» для армейцев и флотцев (кадровые офицеры и военные-срочники).
    Мои срочники-химики в случае «отказа» выполнять приказ пошли бы под трибунал, время было такое.

    Мой знакомый офицер-партизан в одних из последних дней августа 1986 г. повел меня в столовую партизанскую на ЧП. Партизаны отказались ехать на работы по причине — «многократного занижения дозы облучения». Просьбы и приказы офицеров-партизан выйти на работу партизаны игнорировали и отказывались в приеме пищи. Меня лично «послали» так, как я кадровый офицер и им не указ.
    Все закончилось просто мои ребята срочники работавшие в зоне с 28 апреля получив приказ выехали на работы без всяких пререканий и я себя чувствовал палачом.
    Что, касается партизан это отражено в докладе генерала Мухи — с партизанами «договорились» и им все сошло с рук.
    А вот, если бы мои срочники завы…лись загремели они под трибунал и я сними.
    Мои срочники давно умерли, а я жив был на дистанции (должность такая).
    Мы были разные, носили другую форму, погоны были различные (армеец, флотский, партизан, мент и т.д.) Одно только одинаковое — зависть, жлобство, вранье и выпячивание своего «героизма». Герои не мы, а те кто в 86 г. реально пахал….
    Тебя с твоим партизаном-официантом гнать нужно метлой…лже-ликвидаторы.

 5. Да нет вопросов, просто нас сталкивают, а мы ведёмся…. вот и всё. А так как каждый делал ОДНО ДЕЛО: и военный и гражданский, то и справедливость (пенсия) должна быть достойной, а не закатывать нас, гражданских героев, в асфальт. Вот и всё Руслан. Ликвидатор 86.

 6. Николай:

  Руслан-выходит вас послала Родина мать.И вы стали инвалидами войны(необъявленной).А мы поехали добровольцами,волонтерами.И теперь у вас льготы и инвалидов войны, и чернобыльцев.А у нас подобие льгот и нищенская пенсия.Как то не так все это….

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Создание сайта на WordPress - Rubika.