ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 32 года,со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.07.2018 года - 20 980 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 740 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 740, в т.ч. инвалидов 5380 чел.

5 364 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5364, в т.ч. 934 инвалида

192 человека

192 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 56 инвалидов

1 833 вдов

1833 вдовы, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 851 детей

Пострадало 2851 детей, в т.ч. 12 из них инвалид

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

Заява до Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області

Опубликовано: 8 Август, 2019

До Головного управління
Пенсійного фонду України
в Харківській області

______________________
_____________________
інвалід ЧАЕС

ЗАЯВА.

25 квітня 2019 року Конституційний суд України прийняв рішення 1-р(II)/2019 за конституційними скаргами Скрипки Анатолія Володимировича та Бобиря Олексія Яковича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 59 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ (надалі – Закон).

Конституційний Суд України наголошував, що верховенство права, яке відповідно до статті 8 Конституції України визнається і діє в Україні, вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо.

Конституційний Суд України зазначив, що аналіз положень статті 16 Конституції України дає підстави для висновку, що особи, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, мають спеціальний статус та особливі умови соціального захисту. За Конституцією України посилений соціальний захист вказаних категорій осіб вимагає від держави виконання обов’язку визначати такий обсяг їх соціального забезпечення, який гарантуватиме їм гідні умови життя, а також повне відшкодування заподіяної шкоди.

Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ від 28 лютого 1991 року № 796–XII визначаються основні положення щодо порядку реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їх життя і здоров’я та єдиного порядку визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій, умов проживання і трудової діяльності на них, соціального захисту потерпілого населення (абзац другий преамбули до Закону).

Згідно з частиною першою статті 1 Закону Закон спрямований на захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розв’язання пов’язаних з нею проблем медичного і соціального характеру, що виникли внаслідок радіоактивного забруднення території; громадян, які постраждали внаслідок інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та розв’язання пов’язаних з цим проблем медичного і соціального характеру.

Стаття 9 Закону визначає осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до яких належать, зокрема, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків (пункт 1).

Конституційний суд України, проаналізувавши умови виконання військовослужбовцями обов’язків під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, прийшов до висновку, що всі вони мали однаковий статус, однакові обов’язки та функції, в результаті виконання яких їх здоров’ю заподіяна шкода, але держава встановила для них різний рівень соціального забезпечення, що не відповідає принципу справедливості та є порушенням конституційного принципу рівності.

З урахуванням імперативу частини 5 статті 57 Закону, згідно якого особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, також як і солдатам строкової служби, відповідно до частини 3 статті 59, надано право пенсію по інвалідності за їх бажанням обчислювати з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження, то подальше продовження розрахунку пенсій по інвалідності для цивільних ліквідаторів з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження, в той час як військовослужбовцям пенсії по інвалідності станом на сьогодення розраховуються з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, не відповідає принципу справедливості та є порушенням конституційного принципу рівності.

Так як органи Пенсійного фонду України є органами державної влади, на які державою покладений обов’язок нараховувати та сплачувати інвалідам ЧАЕС – ліквідаторам Чорнобильської катастрофи державні пенсії по інвалідності своєчасно та в повному обсязі, з врахуванням принципу діючого в Україні принципу верховенства права, проголошеної в статті 3 Конституції України відповідальності держави перед людиною за свою діяльність,

ПРОПОНУЮ:

1.  Негайно прийняти міри для поновлення моїх конституційних прав  на справедливість, рівність при нарахуванні та виплаті пенсії по інвалідності, як особі, яка брала участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, відповідно до військовослужбовців, для чого нараховувати та виплачувати належну мені пенсію по інвалідності з 01.08.2019 року обчислюючи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

2. Нараховувати та виплачувати належну мені пенсію по інвалідності з 01.08.2019 року з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

3. Відповідь прошу надати _______________________.

«__» _______________2019 р.

________________________

Автор Заяви І.Бургас

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Создание сайтов в Харькове
cоздание сайтов в Харькове — IT-агентство Rubika.