ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 33 года, со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.01.2020 года - 20 212 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 248 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 248, в т.ч. инвалидов 5227 чел.

5 285 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5285, в т.ч. 942 инвалида

164 человека

164 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 51 инвалидов

1 946 вдов

1946 вдов, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 569 детей

Пострадало 2569 детей, в т.ч. 5 из них инвалидов

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

Зразок ЗАЯВИ про призначення/перерахунок пенсії

Опубликовано: 15 Май, 2019

Додаток 3
до Порядку подання та оформлення
документів для призначення (перерахунку)
пенсій відповідно до Закону України
«Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування»
(пункт 4.1 розділу IV)

Аркуш 1

Пенсійний фонд України
_______________________
(область, місто)
Управління Пенсійного фонду України
в ____________________________
(найменування територіального органу
Пенсійного фонду України)

ЗАЯВА
про призначення/перерахунок пенсії

Гр. _______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Дата народження _____________ Тел. _____________

Місце проживання (реєстрації)

Паспорт:

серія

(за наявності)

номер унікальний номер запису
в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
ким виданий дата видачі

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ______________

Прошу пенсію: призначити, перерахувати, поновити, перевести з одного виду на інший (непотрібне закреслити)

Вид пенсії за моїм бажанням, починаючи з 25.04.2019 року, провести перерахунок та обчислення моєї державної (основної) пенсії з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, у відповідності до положення ч. 3 ст. 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» №796-XII, як норми прямої дії, згідно висновків Конституційного Суду України, викладених у Рішенні від 25.04.2019 року № 1-р(II)/2019 у справі №3-14/2019 (402/19, 1737/19), зважаючи на неконституційність раніше діючого обмеження, визначеного словосполученням «дійсної строкової», яке визнано неконституційним та втратило чинність з 25.04.2019 року, тобто виключено з редакції ч. 3 ст. 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», з подальшим перерахунком пенсії в разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня кожного відповідного наступного року з урахуванням мого бажання щодо обчислення моєї державної (основної) пенсії з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, у відповідності до положення ч. 3 ст. 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» №796-XII, як норми прямої дії, а не «відповідно до інших норм цього Закону», а також проводити відповідні виплати.
Кількість утриманців відсутні                                                                       __________________

(підпис особи)

Пенсія на іншій підставі, державна допомога, виплата на дитину,
страхові виплати
не призначалась / призначалась __________________

(підпис особи)

На сьогодні працюю / не працюю/
зареєстрований як фізична особа — підприємець / самозайнята особа
__________________

(підпис особи)

Визнаний особою
з інвалідністю _____ групи,
підгрупи _____
з ____________________________________

по ___________________________________

(зазначається у разі встановлення інвалідності)

__________________

(підпис особи)

(непотрібне закреслити)

Пенсію прошу виплачувати:

Поштою № рахунку __________________________________________________________________

в ___________________________________________________________________________

 

При призначенні пенсії прошу виключити з підрахунку заробітної плати період з ______________ до ______________ або провести це автоматизованим способом (непотрібне закреслити).

Мені відомо, що відповідно до чинного законодавства громадянин, який має право на різні види пенсій, може отримувати лише одну за його вибором. Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов’язуюсь своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.

Я даю згоду на отримання від органів Пенсійного фонду України SMS-повідомлень з інформацією, що стосується мене, на номер мого мобільного телефону:

 

+ 3 8 0

 

Я даю згоду на отримання від органів Пенсійного фонду України інформації, що стосується мене, на адресу моєї електронної пошти ___________________________________________

 

«____» _______________ 20___ року                                            Підпис заявника __________________

Паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) і подані документи звірено.

М. П.                                                                                Спеціаліст ________________________________

Начальник відділу
обслуговування громадян _______________

 Аркуш 2

Розписка-повідомлення

Заява та документи
гр. _________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
прийнято «____» _______________ 20___ року і зареєстровано за № ________

Перелік документів, доданих до заяви:

№ з/п Назва документа Кількість Номер документа
1 Трудова книжка
2 Довідка про заробітну плату
3 Документи про стаж

Перелік документів, яких недостатньо для призначення пенсії:

Назва
документа
Строк подання (дата) Дата подання документа Підписи
заявника спеціаліста

Спеціаліст ______________________

(підпис)

{Додаток в редакції Постанови Пенсійного фонду № 13-1 від 07.07.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду № 13-2 від 30.07.2015; в редакції Постанови Пенсійного фонду № 11-1 від 23.05.2018}

Один комментарий на «“Зразок ЗАЯВИ про призначення/перерахунок пенсії”»

  1. Чорнобилець:

    Кому небудь перерахували???

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Создание сайтов в Харькове
cоздание сайтов в Харькове — IT-агентство Rubika.