ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 33 года, со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.01.2020 года - 20 212 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 248 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 248, в т.ч. инвалидов 5227 чел.

5 285 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5285, в т.ч. 942 инвалида

164 человека

164 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 51 инвалидов

1 946 вдов

1946 вдов, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 569 детей

Пострадало 2569 детей, в т.ч. 5 из них инвалидов

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

Проект Закону №10175-1 від 08.04.2019

Опубликовано: 10 Апрель, 2019

Проект
вноситься народними
депутатами України
Королевською Н.Ю.
Солодом Ю.В.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування та оздоровлення

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 16, ст. 20 із наступними змінами) такі зміни:

1) пункт 4 частини першої статті 20 після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:

«Особи з інвалідністю І групи, яким надано висновок медико-соціальної експертної комісії про необхідність у постійному сторонньому догляді чи допомозі, додатково забезпечуються путівкою без права лікування для супроводжуючої особи в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;

2) частину першу статті 21 доповнити пунктом 2 такого змісту:

«2) першочергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок або путівок на відпочинок чи одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;»;

3) частину першу статті 22 доповнити пунктами 2 та 13 такого змісту:

«2) першочергове забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;»;

13) особам, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років, — надання пільг, передбачених пунктом 18 статті 20, а також позачергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;»;

4) у статті 30:

частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту:

«5) щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей за місцем роботи одного з батьків путівками на оздоровлення строком до двох місяців.Потерпілі діти віком до 10 років забезпечуються путівками разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що останні належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. У разі неможливості надання путівки виплачується компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, а також розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України. При цьому, в разі недостатньої тривалості щорічної відпустки одному з батьків або особі, яка доглядає за потерпілою дитиною, надається додаткова відпустка без збереження заробітної плати;»;

пункт 10 частини третьої після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:

«Один із батьків або особа, яка їх замінює, що супроводжують дитину з інвалідністю та не мають права на забезпечення санаторно-курортним лікуванням відповідно до цього Закону, забезпечуються путівкою без права лікування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради
             України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування та оздоровлення»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Парламенту проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо забезпечення санаторно-курортними путівками» (реєстр. № 10175), яким передбачено:

— скасування норми про «позачерговість» щорічного безплатного забезпечення санаторно-курортними путівками осіб, віднесених до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

— скасування законодавчо визначеної величини «розмір середньої вартості путівки в Україні», який застосовується для визначення суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівки або грошової компенсації за путівку. За проектом їх розміри визначатиме КМУ виходячи з наявних фінансових можливостей бюджету;

— забезпечення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, які мають І групу інвалідності та за висновком лікаря потребують постійного стороннього догляду чи допомоги (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), а також одного із батьків або особи, яка їх замінює, що супроводжують дитину з інвалідністю та не мають права на забезпечення санаторно-курортним лікуванням відповідно до Закону, путівкою без права лікування для супроводжуючої особи.

Зважаючи на запропоновані Урядом положення законопроекту, які погіршують і так складне становище постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян, пропонується альтернативний проект закону, яким, навпаки, передбачено повернення до тексту закону норм, які відновлені на підставі рішення Конституційного Суду України від 17.07.2018 № 6-р/2018, яким він визнав неконституційними положення Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року № 76-VIII, яким, зокрема, було внесено низку змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796-XII (далі – Закон № 796-XII), а також окремі норми Закону № 796-XII.

Конституційний Суд України виходячи зі змісту статті 16 Основного Закону України зазначає, що обов’язок держави щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу зумовлює надання особливого статусу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У Рішенні Конституційного Суду України також зазначається, що пільги, компенсації і гарантії, встановлені у Законі № 796, є особливою формою відшкодування завданої шкоди таким особам за втрачене здоров’я, моральні і фізичні страждання, обмеження в реалізації своїх здібностей та можливостей забезпечити собі гідний життєвий рівень. Крім того, Суд зауважив, що рівень соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, має бути таким, щоб забезпечувати їм гідне життя, і не повинен залежати від майнового стану їх сімей.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою прийняття проекту акта є відновлення державних гарантій для постраждалих громадян, у тому числі дітей, на санаторно-курортне лікування та оздоровлення, а також створення належних умов для санаторно-курортного лікування осіб та дітей з інвалідністю, які потребують сторонньої допомоги.

 3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проектом передбачено:

1) забезпечення осіб з інвалідністю І групи, які за висновком МСЕК потребують постійного стороннього догляду, а також одного із батьків або особи, яка їх замінює, що супроводжують дитину з інвалідністю та не мають права на забезпечення санаторно-курортним лікуванням відповідно до Закону, путівкою без права лікування для супроводжуючої особи;

2) відновлення для осіб, віднесених до категорії 2, пільги з першочергово безоплатного надання санаторно-курортних путівок або путівок на відпочинок чи одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

3) відновлення для осіб, віднесених до категорії 3, пільги з першочергового забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

4) відновлення для осіб, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, позачергового безоплатного надання санаторно-курортних  путівок або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

5) відновлення для потерпілих дітей пільги з щорічного безплатного забезпечення за місцем роботи одного з батьків путівками на оздоровлення строком до двох місяців.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У цій сфері правового регулювання діють Конституція України та Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Реалізація законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

На момент внесення проект не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

Обсяг фінансових витрат протягом 2020 – 2022 років для забезпечення путівками без лікування 408 осіб, що супроводжують громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, які мають І групу інвалідності та за висновком лікаря потребують сторонньої допомоги, становитиме 8 241,5 тис. гривень, виходячи із чисельності постраждалих громадян, яких місцевими органами соціального захисту населення було взято на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням у 2018 році, а саме: 32488 осіб 1 категорії                            (у тому числі 408 осіб з І групою інвалідності, які за висновком лікаря потребують сторонньої допомоги), з урахуванням коефіцієнтів, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки» та розміру вартості путівок встановлених наказом Мінсоцполітики від 04.04.2018 № 471 «Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2018 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції  від 17.04.2018 року за № 461/31913.

 

Роки Вартість путівки, для супроводжуючих осіб (без лікування, з ПДВ) Коефіцієнт Кількість постраждалих осіб, віднесених до категорії 1,                           з І групою інвалідності, які перебувають на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням та згідно медичних висновків потребують сторонньої допомоги Загальна сума коштів, яка необхідна для придбання путівок для супроводжуючих осіб (тис. грн.)
1 2 3 4 5
2018 5730,0 408 х
2019 6102,5 106,5 408 х
2020 6407,6 105 408 2614,3
2021 6728,0 105 408 2745,0
2022 7064,3 105 408 2882,3
Разом 8241,5

 6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

З прийняттям законопроекту буде вирішено питання забезпечення путівкою без права лікування для осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи, які за висновком МСЕК потребують постійного стороннього догляду, та дітей з інвалідністю.

Крім того, прийняття проекту сприятиме якнайшвидшому виконанню рішення Конституційного Суду України в частині відновлення гарантій на санаторно-курортне лікування та оздоровлення для чорнобильців.

 Народний депутат України    Королевська Н.Ю.

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування та оздоровлення»

 

Зміст положення (норми) чинного

законодавства

Зміст положення (норми) запропонованого

проекту акта

Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1

Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:…4) позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні;право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов’язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.       Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України. Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1

Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:…4) позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні;право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов’язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків. Особи з інвалідністю І групи, яким надано висновок медико-соціальної експертної комісії про необхідність у постійному сторонньому догляді чи допомозі, додатково забезпечуються путівкою без права лікування для супроводжуючої особи в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України. Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2

Особам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

1)  пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17,  18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 статті 20;

2) відсутній

Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2

Особам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

1)  пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17,  18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 статті 20;

2) першочергово безоплатне надання санаторно-курортних путівок або путівок на відпочинок чи одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;

Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3

Особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

2) відсутній

 

 

 

 

 

 

13) відсутній

 

Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3

Особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: …2) першочергове забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.  Порядок надання  путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів  України13) особам, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови,  що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні  безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого  добровільного відселення — не менше трьох років, — надання пільг, передбачених  пунктом 18  статті  20,  а   також позачергове  безоплатне надання санаторно-курортних  путівок або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання  путівок,  розмір  та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом  Міністрів  України;

Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам

Потерпілим дітям, зазначеним у пунктах 1-6 статті 27 цього Закону, та  їх батькам  надаються такі гарантовані державою компенсації та  пільги:

5) відсутній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дітям, зазначеним у статті 27 цього Закону, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, надаються компенсації та пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 частини першої цієї статті, а також надаються такі компенсації та пільги: …10) щорічне безплатне забезпечення дитини з інвалідністю та одного з батьків чи особи, яка їх замінює, путівкою для будь-якого виду оздоровлення чи відпочинку протягом двох місяців шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівки через безготівкове перерахування закладам оздоровлення чи відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із оздоровлення або відпочинку чи одержання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.

Батьки потерпілих дітей з інвалідністю або особа, яка їх замінює, мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов’язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.

 

 

 

 

 

 

Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам

Потерпілим дітям, зазначеним  у пунктах 1-6 статті 27 цього Закону, та їх батькам  надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: 5) щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей за місцем роботи одного з батьків путівками на оздоровлення строком до двох місяців.Потерпілі діти віком до 10 років забезпечуються путівками разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що останні належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. У  разі  неможливості  надання  путівки виплачується компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання  путівок, а також розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України. При цьому, в разі недостатньої тривалості щорічної відпустки одному з батьків або особі, яка доглядає за потерпілою  дитиною, надається додаткова відпустка без збереження  заробітної плати;  Дітям, зазначеним у статті 27 цього Закону, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, надаються компенсації та пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 частини першої цієї статті, а також надаються такі компенсації та пільги: …10) щорічне безплатне забезпечення дитини з інвалідністю та одного з батьків чи особи, яка їх замінює, путівкою для будь-якого виду оздоровлення чи відпочинку протягом двох місяців шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівки через безготівкове перерахування закладам оздоровлення чи відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із оздоровлення або відпочинку чи одержання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.

Батьки потерпілих дітей з інвалідністю або особа, яка їх замінює, мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов’язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.

Один із батьків або особа, яка їх замінює, що супроводжують дитину з інвалідністю та не мають права на забезпечення санаторно-курортним лікуванням відповідно до цього Закону, забезпечуються путівкою без права лікування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

 Народні депутати України   Королевська Н.Ю.

 Солод Ю.В.

Источник:

 

Один комментарий на «“Проект Закону №10175-1 від 08.04.2019”»

  1. Ликвидатор:

    «5. Фінансово-економічне обґрунтування
    На момент внесення проект не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.»

    Значит никаких улучшений не будет.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Создание сайта на WordPress - Rubika.