ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 33 года, со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.01.2020 года - 20 212 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 248 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 248, в т.ч. инвалидов 5227 чел.

5 285 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5285, в т.ч. 942 инвалида

164 человека

164 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 51 инвалидов

1 946 вдов

1946 вдов, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 569 детей

Пострадало 2569 детей, в т.ч. 5 из них инвалидов

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Опубликовано: 12 Ноябрь, 2016

%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%be%d1%86%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8

Проект

Закон УкраЇни

 Про внесення зміни до статті 54 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

1. Частину першу статті 54 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178; № 37, ст. 543; 1993 р., № 29,
ст. 305; 1996 р., № 35, ст. 162; 2006 р., № 1, ст. 18; 2008 р., № 5, ст. 78; 2015 р., № 6, ст. 40) доповнити новим абзацом такого змісту:

„Дружинам (чоловікам), які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.”.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше 1 січня 2017 року.

Голова
Верховної Ради України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України „Про внесення зміни до статті 54 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект акта розроблено Мінсоцполітики у зв’язку з численними зверненнями громадських організацій, які опікуються питаннями соціального захисту постраждалих громадян та на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 05.07.2016 № 24004/1/1-16 до листа Президента України від 02.07.2016 № 1-1/453.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі – Закон) визначено, що держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов’язується відшкодувати її зокрема, за втрату годувальника, якщо його смерть пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до статті 54 Закону призначаються за умови встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з Чорнобильською катастрофою.

Проектом акта пропонується внести зміни до статті 54 Закону в частині надання права дружинам (чоловікам) померлих осіб, із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 1) на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника незалежно від причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою. Відповідно пенсії у зв’язку з втратою годувальника призначатимуться на основі матеріалів пенсійної справи померлих інвалідів, із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які отримували пенсію у розмірі відшкодування фактичних збитків, незалежно від причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.

Тобто, запропоновані проектом зміни стосуються скасування необхідності встановлення причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою виключно у випадку надання права дружинам (чоловікам) померлих осіб, із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 1), на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

3. Правові аспекти

Нормативними актами в цій сфері правового регулювання є Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 „Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту акта потребує додаткових витрат за рахунок коштів Державного бюджету України.

На сьогодні згідно даних Київської міської, обласних держадміністрацій чисельність осіб, з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 1, за період з 01.01.2011 по 01.07.2016 зменшилась на 12189 осіб, вдови/вдівці яких:

у кількості 5562 осіб отримують пенсії у зв’язку з втратою годувальника, із числа осіб, віднесених до категорії 1 інвалідів-чорнобильців (середній розмір пенсійної виплати для яких складає 3791,26 гривень);

у кількості 6627 осіб відповідно до проекту акта набудуть право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника, (на сьогодні зазначені особи мають середній розмір пенсії 1602,19 гривень).

З огляду на зазначене, у разі скасування зв’язку смерті годувальника, з числа осіб віднесених до категорії 1, з Чорнобильською катастрофою, потреба в коштах для пенсійних виплат дружинам/чоловікам померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС становитиме понад 174 млн грн на рік (таблиця 1).

При цьому 6627 осіб, у разі встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з Чорнобильською катастрофою, мають право відповідно до Закону на 50-процентну знижку плати за користування житлом (по Україні – це в середньому 2,4 тис грн/рік), одноразову компенсацію за втрату годувальника – 7,6 тис грн/рік та щомісячну компенсацію у разі втрати годувальника – 1,6 тис грн/рік. Відповідно зменшення тиску на бюджет у разі прийняття проекту акта складатиме близько 77,0 млн грн./рік. Також, зменшується ймовірна корупційна складова у ході встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з Чорнобильською катастрофою медико-соціальними експертними комісіями.

Фінансово-економічні розрахунки
до проекту Закону України „Про внесення зміни до статті 54 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Таблиця 1

№ з/п Показник Кіль-кість,осіб Середній розмір пенсії, грн/міс Фактична сума витрат на пенсійні виплати, тис грн/рік Потреба коштів на пенсійні виплати згідно із проектом акту,  тис грн/рік Збільшення витрат на пенсійні виплати згідно із проектом акту порівняно із фактичними,тис грн/рік
1 Сім’ї осіб, померлих за період2011-2016 рр. 12189 _ 380456,4 554540,0 174083,6
  з них          
1.1 Сім’ї, що отримують пенсію за втрату годувальника 5562 3791,3 253043,9 253043,9 0,0
1.2 Сім’ї, що зможуть отримувати пенсію за втрату годувальника згідно із проектом акта 6627 1602,2 127412,6 301496,2 174083,6

 5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі із зауваженнями та Пенсійним фондом України – без зауважень. Міністерством фінансів проект акта не підтримано.

Згідно із пунктом 6 § 33 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (із змінами) Мінсоцполітики проведено узгоджувальні процедури з Мінфіном та Мінекономрозвитку. Сторонами досягнуто домовленостей щодо доопрацювання та перепогодження проекту акта.

Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції.

 6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації. Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект акта не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

 8. Громадське обговорення

Щодо проекту акта були проведені обговорення з громадськими організаціями, які опікуються соціальним захистом постраждалих громадян.

 9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери та не потребує погодження уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їхніх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців. Проект акта потребує погодження всеукраїнських громадських організацій інвалідів, та їхніх спілок.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта дозволить удосконалити механізм призначення вдовам (вдівцям) пенсій у зв’язку з втратою годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 1) та посилити соціальний захист цієї категорії осіб.

Заступник Міністра соціальної
політики України – керівник апарату    Віктор Іванкевич
„___” _______________ 2016 р.

Источник:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Создание сайта на WordPress - Rubika.