ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 33 года, со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.01.2020 года - 20 212 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 248 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 248, в т.ч. инвалидов 5227 чел.

5 285 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5285, в т.ч. 942 инвалида

164 человека

164 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 51 инвалидов

1 946 вдов

1946 вдов, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 569 детей

Пострадало 2569 детей, в т.ч. 5 из них инвалидов

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 156

Опубликовано: 2 Июнь, 2019

 Проект 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від                                 2019 р. №
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 р. № 156

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 156 „Деякі питання надання фінансової підтримки  громадським об’єднанням ветеранів” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 24, ст. 854; 2019 р., № 2, ст. 31) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпунктів 1, 4 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр України  В. ГРОЙСМАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                                №

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 р. № 156

 

1. Пункт 2 постанови викласти в такій редакції:

„2. Установити, що:

у 2019 році відповідно до норм підпункту „в” пункту 9 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України в конкурсі з визначення проектів (заходів), розроблених громадськими об’єднаннями, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів у 2020 році, можуть брати участь громадські об’єднання, які подадуть документи для виконання (реалізації) загальнодержавних програм (проектів, заходів);

місцеві органи виконавчої влади забезпечують проведення конкурсів з визначення проектів (заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевих бюджетів, з урахуванням положень Порядку, затвердженого цією постановою;

фінансова підтримка надається для проведення всеукраїнськими громадськими об’єднаннями ветеранів у 2018–2019 роках заходів з підготовки та відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, затвердженому зазначеною постановою:

1) в абзаці другому пункту 3 слово „всеукраїнські” виключити;

2) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

„фінансову підтримку громадських об’єднань для виконання (реалізації) загальнодержавних програм (проектів, заходів) (далі – програми (проекти, заходи) – за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 79, ст. 2917; 2016 р., № 23, ст. 919);”;

3) у пункті 6:

абзац перший підпункту 2 викласти в такій редакції:

„2) адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення виконання (реалізації) громадськими об’єднаннями програм (проектів, заходів), а саме:”;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

„Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) на адміністративні витрати закладається не більше ніж 20 відсотків обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки.”;

доповнити абзацом такого змісту:

„До періоду виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) включається період підготовки звіту, зазначеного в пункті 14 цього Порядку, але не більше ніж 30 днів з дати завершення виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).”;

4) в абзаці тринадцятому пункту 11 слово „всеукраїнських” виключити;

5) абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:

„14. Громадські об’єднання, які отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, подають Службі звіти про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) згідно з вимогами пункту 27 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 79, ст. 2917; 2016 р., № 23, ст. 919)”;

6) абзац перший пункту 15 після слів „представниками Служби” доповнити словом „заходів”;

7) в абзаці першому підпункту 1 пункту 6, пунктах 7, 11, 15 слово „реалізації” в всіх відмінках замінити словами „виконання (реалізації)„ у відповідних відмінках.

Источник:

Один комментарий на «“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 156”»

  1. В.Б.:

    дурінь думкою багатіє…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Создание сайтов в Харькове
cоздание сайтов в Харькове — IT-агентство Rubika.