ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 33 года, со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.01.2020 года - 20 212 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 248 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 248, в т.ч. инвалидов 5227 чел.

5 285 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5285, в т.ч. 942 инвалида

164 человека

164 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 51 инвалидов

1 946 вдов

1946 вдов, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 569 детей

Пострадало 2569 детей, в т.ч. 5 из них инвалидов

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

Проект Закону №3095 від 20.02.2020

Опубликовано: 24 Февраль, 2020

Проект

Вноситься народними
депутатами України
М. М. Цимбалюком
В.О. Дубілем

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення доповнення достатті 10 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»щодо конкретизації осіб, які мають належати до військовослужбовців

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести такі доповнення до ст. 10 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 16, ст.200):

1. Примітку до статті 10 після слів «військових формувань» доповнити словами «особи Цивільної оборони з числа загонів спецзахисту підвищеної готовності Чернігівської, Київської та Житомирської областей, які були залучені до ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 01.05.1986 № 3/199,та які стали інвалідами внаслідок захворювань, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи».     

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

III. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради
України

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення доповнення до статті 10 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

З перших днів аварії на Чорнобильській АЕС 1300 бійців мобільних загонів спецзахисту формувань Цивільної оборони Чернігівської, Київської та Житомирської областей виконували роботи у 30 — кілометровій зоні найвищого радіоактивного забруднення.

Вищеназвані загони спецзахисту, які приймали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, у травні 1986 року були направлені у зону радіоактивного забрудненняі підпорядковувались штабам Цивільної оборони відповідних областей для виконання спецзавдання Ради Міністрів УРСР від 01.05.1986 № 3/199.
Зі слів членів Чернігівського обласного загону спецзахисту, на сьогоднішній день із трьох вищезгаданих загонів в живих залишились лише 520 бійців.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є конкретизація у Примітці осіб, які належать до військовослужбовців. Як правиловійськові комісаріати призивають військовозобов’язаних як на військові збори, так і на ліквідацію техногенних катастроф.

Разом з тим, загони спецзахисту формувань Цивільної оборони Чернігівської, Київської та Житомирської областей були направлені для ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 01.05.1986 № 3/199, а не військовими комісаріатами. В подальшому бійці загонів спецзахисту стали інвалідами внаслідок захворювань, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи.

Враховуючи, що військовослужбовці, які залучалися до ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи військовими комісаріатами і загони спецзахисту, котрі направлялися для ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС розпорядженням українського Уряду виконували одне завдання — ліквідовували наслідки аварії на ЧАЕС, тому бійці вищевказаних загонів мають належати за своїм правовим статусом також до військовослужбовців.

3. Правові аспекти

Законопроектом вносяться зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

4. Фінансово — економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація законопроекту взагалі не потребує виділеннякоштів з Державного бюджету України.

5. Запобігання корупції

Проект закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

6. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту дасть чітку конкретизацію осіб, які належать до військовослужбовців, а відтак бійці загонів спецзахисту підвищеної готовності Чернігівської, Київської та Житомирської областей також будуть належати за своїм правовим статусом до військовослужбовців.

Народні депутати України
М. М. Цимбалюк
В.О. Дубіль

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення доповнення до статті 10 Закону України«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст положення (норми) запропонованого проекту акта
1 2
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
 

Стаття 10.Визначення осіб, які належать до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вважаються громадяни, які безпосередньо брали участь у будь-яких роботах, пов’язаних з усуненням самої аварії, її наслідків у зоні відчуження у 1986-1987 роках незалежно від кількості робочих днів, а у 1988-1990 роках — не менше 30 календарних днів, у тому числі проведенні евакуації людей і майна з цієї зони, а також тимчасово направлені або відряджені у зазначені строки для виконання робіт у зоні відчуження, включаючи військовослужбовців*, працівники державних, громадських, інших підприємств, установ і організацій незалежно від їх відомчої підпорядкованості, а також ті, хто працював не менше 14 календарних днів у 1986 році на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві. Перелік цих пунктів визначається Кабінетом Міністрів України.

__________
* Тут і надалі до військовослужбовців належать: особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстрокової служби, військовозобов’язані, призвані на військові збори, військовослужбовці-жінки, а також сержанти (старшини), солдати (матроси), які перебувають (перебували) на дійсній строковій службі у збройних силах, керівний і оперативний склад органів Комітету державної безпеки, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, а також інших військових формувань.

{Примітка до статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 230/96-ВР від 06.06.96}

{Стаття 10 в редакції Закону № 2532-12 від 01.07.92, із змінами, внесеними згідно із Законом № 230/96-ВР від 06.06.96}

 

Стаття 10.Визначення осіб, які належать до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вважаються громадяни, які безпосередньо брали участь у будь-яких роботах, пов’язаних з усуненням самої аварії, її наслідків у зоні відчуження у 1986-1987 роках незалежно від кількості робочих днів, а у 1988-1990 роках — не менше 30 календарних днів, у тому числі проведенні евакуації людей і майна з цієї зони, а також тимчасово направлені або відряджені у зазначені строки для виконання робіт у зоні відчуження, включаючи військовослужбовців*, працівники державних, громадських, інших підприємств, установ і організацій незалежно від їх відомчої підпорядкованості, а також ті, хто працював не менше 14 календарних днів у 1986 році на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві. Перелік цих пунктів визначається Кабінетом Міністрів України.

__________
* Тут і надалі до військовослужбовців належать: особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстрокової служби, військовозобов’язані, призвані на військові збори, військовослужбовці-жінки, а також сержанти (старшини), солдати (матроси), які перебувають (перебували) на дійсній строковій службі у збройних силах, керівний і оперативний склад органів Комітету державної безпеки, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, а також інших військових формувань, особиЦивільної оборони з числа загонівспецзахисту підвищеної готовності Чернігівської, Київської та Житомирської областей, які були залучені до ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 01.05.1986 № 3/199, та які стали інвалідами внаслідок захворювань, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

Народні депутатиУкраїни
М. М. Цимбалюк
В.О. Дубіль

Источник:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Создание сайта на WordPress - Rubika.