ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 33 года, со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.01.2020 года - 20 212 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 248 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 248, в т.ч. инвалидов 5227 чел.

5 285 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5285, в т.ч. 942 инвалида

164 человека

164 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 51 инвалидов

1 946 вдов

1946 вдов, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 569 детей

Пострадало 2569 детей, в т.ч. 5 из них инвалидов

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

Проект Закону №2278 від 17.10.2019 р.

Опубликовано: 21 Октябрь, 2019

Проект
вноситься народними
депутатами України
Г.М. Третьякова (посв. № 53)
В.О. Струневич (посв. № 39)
О.О. Арсенюк (посв. № 396)
С.Д. Гривко (посв. № 110)
А.Д. Остапенко (посв. № 425)

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до частини десятої статті 374 Митного кодексу України (Офіційний вісник України, 2012, №32 (04.05.2012), ст.1175) шляхом доповнення пунктом 12 такого змісту:

«12) товари, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8704, 8711 згідно з УТК ЗЕД (у кількості однієї одиниці за кожною позицією), що ввозяться один раз на 10 років особами, визначеними пунктами 1 та 2 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи».»

ІІ. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування;

2. Кабінету Міністрів України:

визначити граничний розмір компенсації митних платежів при ввезенні транспортних засобів, відповідно до цього Закону;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної ради України Д.О. Разумков

Пояснювальна записка
до проекту Закону України
Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи)

1. Обгрунтування необхідності прийняття Закону України

Держава повинна забезпечувати достойний рівень життя усіх громадян. Особливого захисту потребують особи, які в силу об’єктивних причин, пов’язаних з Чорнобильською катастрофою, не мають можливості або обмежені у забезпечені себе та своїх сімей та завдяки яким кожен українець має можливість жити в безпечному навколишньому середовищі.

Одним із заходів забезпечення прав осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, є надання їм пільг визначених законом, зокрема щодо отримання для власного користування безоплатно або на пільгових умовах від держави автомобілів.

За даними Міністерства соціальної політики станом на 1 січня 2019 року на обліку в регіональних органах соціального захисту населення перебуває 1 816 838 постраждалих осіб, з яких 193 799 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у тому числі 57 782 особи з інвалідністю, яким установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою (І група інвалідності — 2 144 особи, ІІ група інвалідності – 34 189 осіб, ІІІ група інвалідності – 21 449 осіб).

Нажаль, законодавча норма щодо забезпечення автомобілями не знаходить досить швидкої практичної реалізації. Оскільки черги на отримання автомобілів просуваються дуже повільно та більшість чорнобильців з такими темпами можуть і не дочекатися здійснення свої прав.

Законопроектом пропонується не обкладати митними платежами транспортні засоби, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України особами визначеними пунктами 1 та 2 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Головною ціллю та завданням законопроекту є зменшення фінансового навантаження на інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до 1 категорії та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до ІІ категорії при придбанні транспортних засобів з-за кордону. Оскільки станом на сьогодні держава не має можливості забезпечити повноцінно виконання взятих на себе зобов’язань перед усіма вказаними особами, то пропонується звільнити від оподаткування митними платежами ввезення (пересилання) на митну територію України транспортних засобів, що здійснюється зазначеною категорією осіб.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується доповнити частину 10 статті 374 Митного кодексу України новим положенням, згідно якого при ввезенні (пересиланні) на митну територію України звільняються від оподаткування митними платежами товари, зокрема моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія (8702 згідно з УКТ ЗЕД); автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі (8703 згідно з УКТ ЗЕД); моторні транспортні засоби для перевезення вантажів (8704 згідно з УКТ ЗЕД); мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них; коляски (8711 згідно з УКТ ЗЕД) у кількості однієї одиниці за кожною товарною позицією, що ввозяться один раз на 10 років особами, визначених пунктами 1 та 2 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Для недопущення зловживань під час реалізації вказаною категорією осіб своїх прав або іншими осіб передбачається спеціальний строк реалізацію цього права – один раз на 10 років.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:
— Конституція України,
— Митний кодекс України,
— Бюджетний кодекс України,
— Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

На момент внесення даного проекту Закону не вимагається додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Запобігання дискримінації

У проекті акту відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект акту не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Законопроект не містить правила, процедури, що можуть бути підставами для вчинення корупційних правопорушень. Проект акту не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи, оскільки направлений на покращення становища громадян та рівня їх забезпечення.

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Реалізація положень законопроекту суттєво зменшить соціальну напругу у суспільстві, що викликана неможливістю з боку держави швидко забезпечити транспортними засобам безоплатно або на пільгових умовах усіх чорнобильців, та створить умови для реалізації вказаною категорією громадян свого права на достойний рівень життя.

Народні депутати України:

Г.М. Третьякова (посв. № 53)
В.О. Струневич (посв. № 39)
О.О. Арсенюк (посв. № 396)
С.Д. Гривко (посв. № 110)
А.Д. Остапенко (посв. № 425)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до Проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи)»

Чинна редакція Запропонована редакція
Митний кодекс України
Статття 374. Умови ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію України

10. При ввезенні (пересиланні) на митну територію України громадянами звільняються від оподаткування митними платежами:

12) пункт відсутній

Статття 374. Умови ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію України

10. При ввезенні (пересиланні) на митну територію України громадянами звільняються від оподаткування митними платежами:

12) товари, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8704, 8711 згідно з УТК ЗЕД (у кількості однієї одиниці за кожною позицією), що ввозяться один раз на 10 років особами, визначеними пунктами 1 та 2 частини першої статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи».

 Народні депутати України
Г.М. Третьякова (посв. № 53)
В.О. Струневич (посв. № 39)
О.О. Арсенюк (посв. № 396)
С.Д. Гривко (посв. № 110)
А.Д. Остапенко  (посв. № 425)

Источник:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Создание сайта на WordPress - Rubika.