ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 33 года, со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.01.2020 года - 20 212 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 248 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 248, в т.ч. инвалидов 5227 чел.

5 285 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5285, в т.ч. 942 инвалида

164 человека

164 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 51 инвалидов

1 946 вдов

1946 вдов, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 569 детей

Пострадало 2569 детей, в т.ч. 5 из них инвалидов

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

Проект Закону № 9104 від 19.09.2018

Опубликовано: 20 Сентябрь, 2018

Проект
вноситься народними
депутатами України
Дубініним О.І.
Шевченком В.Л.
Батенком Т.І.
Дідичем В.В.
Констанкевич І.М.
Шевченком О.Л.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо державних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 16, ст. 200) доповнити статтею 60-1 такого змісту:

«Стаття 60-1. Державні гарантії громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, для осіб, віднесених до категорії 1, не може бути нижчою:

для осіб з інвалідністю I групи — 5 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

для осіб з інвалідністю II групи — 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

для осіб з інвалідністю III групи, дітей з інвалідністю, а також хворих внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу — 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, для осіб, віднесених до категорії 2, не може бути нижчою 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, для осіб, віднесених до категорії 3, не може бути нижчою 2,5 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, для осіб, віднесених до категорії 4, не може бути нижчою 2 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника, що призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, не може бути нижчою 2 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України.

В усіх випадках розміри пенсій для осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено зв’язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

по I групі інвалідності — 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

по II групі інвалідності — 8 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

по III групі інвалідності — 6 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

дітям-інвалідам — 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Пенсія в разі втрати годувальника призначається членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), та не може бути нижчою:

на одного непрацездатного члена сім’ї — 50 процентів пенсії по інвалідності померлого годувальника;

на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 100 процентів пенсії по інвалідності померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Щорічна допомога на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчою:

по I і ІІ групах інвалідності — 5 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

по III групі інвалідності і дітям з інвалідністю — 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії — 5 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 3 категорії — 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, — 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

евакуйованим із зони відчуження у 1986 році, включаючи дітей, — 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Особам, які віднесені до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та які стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними документами, пенсія по інвалідності за їх бажанням обчислюється з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження, або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради
України

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо державних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

До нас, як до народних депутатів України, звертаються представники громадських організацій осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, були відселені із зони радіоактивного забруднення та/або іншим чином постраждали від аварії на ЧАЕС, з проханням посприяти у вирішенні питання відновлення соціального захисту всіх осіб, що постраждали від вказаної аварії.

Згідно наявних даних, внаслідок Чорнобильської катастрофи постраждали близько 1 мільйона 960 тисяч українців.

З них понад 210 тисяч – це учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

А приблизно 1 мільйон 750 тисяч — потерпілі від Чорнобильської катастрофи, в тому числі близько 420 тисяч дітей.

Радіоактивне забруднення після Чорнобильської катастрофи поширилося на площу 200 тисяч квадратних кілометрів.

З метою компенсації моральних та матеріальних збитків громадян в 1991 році було ухвалено базовий Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

На жаль, слід визнати, що за цей час більшість його норм проіснували лише на папері, адже за дії Закону вони жoднoгo рaзу нe фінaнсувaлися повною мірою, ба більше, неодноразового дія окремих положень зупинялася при прийнятті

Державних бюджетів на відповідний рік.

Щороку кількість чорнобильців зменшується і щороку виявляють у них нові захворювання. Здебільшого – це онкологічні захворювання.

І якщо впродовж минулих років у постраждалих від Чорнобильської катастрофи розвивався рак щитоподібної залози, рак молочної залози та лейкемія, то зараз – через 30 років після аварії – у чорнобильців очікують і розвиток онкологічних захворювань органів травлення.

Ситуація, що склалася, вимагає підвищення рівня державної соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, покращення умов їхнього життя та забезпечення доступності належного рівня оздоровлення для вказаної категорії громадян.

2. Мета законопроекту

Законопроект має за мету відновлення соціальної справедливості шляхом надання чітких державних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, стосовно посилення їхнього соціального захисту.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Мета законопроекту досягається шляхом доповнення Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» новою статтею 60-1 «Державні гарантії громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Пропонованими змінами передбачається наступне.

Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, для осіб, віднесених до категорії 1, не може бути нижчою:

для осіб з інвалідністю I групи — 5 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

для осіб з інвалідністю II групи — 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

для осіб з інвалідністю III групи, дітей з інвалідністю, а також хворих внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу — 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, для осіб, віднесених до категорії 2, не може бути нижчою 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, для осіб, віднесених до категорії 3, не може бути нижчою 2,5 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, для осіб, віднесених до категорії 4, не може бути нижчою 2 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника, що призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, не може бути нижчою 2 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України.

В усіх випадках розміри пенсій для осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено зв’язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

по I групі інвалідності — 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

по II групі інвалідності — 8 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

по III групі інвалідності — 6 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

дітям-інвалідам — 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Пенсія в разі втрати годувальника призначається членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), та не може бути нижчою:

на одного непрацездатного члена сім’ї — 50 процентів пенсії по інвалідності померлого годувальника;

на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 100 процентів пенсії по інвалідності померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Щорічна допомога на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчою:

по I і ІІ групах інвалідності — 5 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

по III групі інвалідності і дітям з інвалідністю — 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії — 5 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 3 категорії — 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, — 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

евакуйованим із зони відчуження у 1986 році, включаючи дітей, — 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Особам, які віднесені до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та які стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними документами, пенсія по інвалідності за їх бажанням обчислюється з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження, або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

4. Стан нормативно-правової бази

Правовідносини, які пропонується врегулювати цим законопроектом на сьогодні регулюються Конституцією України, Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Прийняття та реалізація законопроекту не потребує додаткового внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону на момент внесення не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Даний законопроект, у разі його прийняття, забезпечить відновлення соціальної справедливості шляхом надання чітких державних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, стосовно посилення їхнього соціального захисту.

Народні депутати України

Дубінін О.І.
Шевченко В.Л.
Батенко Т.І.
Дідич В.В.
Констанкевич І.М.
Шевченко О.Л.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо державних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 

Чинна редакція

 

 

Редакція закону із запропонованими змінами

 

 

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 

(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 16, ст. 200)

 

Відсутня Стаття 60-1. Державні гарантії громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, для осіб, віднесених до категорії 1, не може бути нижчою:

для осіб з інвалідністю I групи — 5 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;для осіб з інвалідністю II групи — 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;для осіб з інвалідністю III групи, дітей з інвалідністю, а також хворих внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу — 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, для осіб, віднесених до категорії 2, не може бути нижчою 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, для осіб, віднесених до категорії 3, не може бути нижчою 2,5 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, для осіб, віднесених до категорії 4, не може бути нижчою 2 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника, що призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, не може бути нижчою 2 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України.В усіх випадках розміри пенсій для осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено зв’язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:по I групі інвалідності — 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;по II групі інвалідності — 8 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;по III групі інвалідності — 6 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;дітям-інвалідам — 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Пенсія в разі втрати годувальника призначається членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), та не може бути нижчою:на одного непрацездатного члена сім’ї — 50 процентів пенсії по інвалідності померлого годувальника;на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 100 процентів пенсії по інвалідності померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.Щорічна допомога на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчою:по I і ІІ групах інвалідності — 5 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;по III групі інвалідності і дітям з інвалідністю — 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;учасникам ліквідації наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС  2  категорії  — 5 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

учасникам ліквідації наслідків аварії на  Чорнобильській  АЕС  3  категорії  —  3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської  катастрофи  одного  з  батьків, —  3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

евакуйованим із зони відчуження у 1986 році, включаючи дітей, — 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Особам, які віднесені до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та які стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними документами, пенсія по інвалідності за їх бажанням обчислюється з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження, або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

   

Народні депутати України
Дубінін О.І.
Шевченко В.Л.
Батенко Т.І.
Дідич В.В.
Констанкевич І.М.
Шевченко О.Л.

Источник:

4 комментария на «“Проект Закону № 9104 від 19.09.2018”»

  1. Кто то может, из юристов, прокомментировать: «Какова причина увеличивающейся рождаемости законопроектов-близнецов относительно чернобыльцев?» …Их уже порядка десяти. А мы всё ждём, надеемся и непонятно во что верим. Здоровья реальным ликвидаторам!!!

  2. казки перед виборами…

  3. Артур Пархоменко:

    Здравствуйте! Как понять втратили працездатність. У меня 2 категория, 25%потери трудоспособности безсрочно ,это что то дает? С уважением Артур

Добавить комментарий для Семен Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Создание сайта на WordPress - Rubika.