ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 33 года, со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.01.2020 года - 20 212 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 248 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 248, в т.ч. инвалидов 5227 чел.

5 285 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5285, в т.ч. 942 инвалида

164 человека

164 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 51 инвалидов

1 946 вдов

1946 вдов, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 569 детей

Пострадало 2569 детей, в т.ч. 5 из них инвалидов

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

Проект Закону № 3222 від 16.03.2020

Опубликовано: 22 Март, 2020

ПРОЕКТ

вноситься
народними депутатами України
Зінкевич Я.В.
Гетманцев Д.О.
Королевська Н.Ю.
Василенко Л.В.
Цимбалюк М.М.
Савчук О.В.
Галайчук В.І.
Остапенко А.Д.
Констанкевич І.М.
Лукашев О.А.
Березін М.Ю.
Фріз І.В.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо відновлення пільг у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України № 12-р/2018 від 18 грудня 2018 року та уточнення окремих положень

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст.425, із наступними змінами) такі зміни:

1) у частині першій статті 12:

у пункті 7 слова «усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним» замінити словами «автобусами міських маршрутів (крім таксі) і міським електричним транспортом, а також залізничним, морським та річковим»;

пункт 7 доповнити реченням «Порядок організації перевезення визначається Кабінетом Міністрів України»;

у пункті 17 слова «водним, повітряним або міжміським автомобільним» замінити словами «морським, річковим (крім приміського сполучення), повітряним»;

пункт 17 доповнити реченням «Порядок організації перевезення визначається Кабінетом Міністрів України»;

2) у частині першій статті 13:

у пункті 7 слова «усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним» замінити словами «автобусами міських маршрутів (крім таксі) і міським електричним транспортом, а також залізничним, морським та річковим»;

пункт 7 доповнити реченням «Порядок організації перевезення визначається Кабінетом Міністрів України»;

у пункті 21:

в абзаці першому слова «водним, повітряним або міжміським автомобільним» замінити словами «морським, річковим (крім приміського сполучення), повітряним»;
в абзаці другому слова «водним, повітряним або міжміським автомобільним» замінити словами «морським, річковим (крім приміського сполучення), повітряним»;

абзац третій доповнити реченням «Порядок організації перевезення визначається Кабінетом Міністрів України»;

3) у статті 14:

частину першу доповнити пунктами 7 і 16 наступного змісту:

«7) безплатний проїзд автобусами міських маршрутів (крім таксі) і міським електричним транспортом, а також залізничним морським та річковим транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Порядок організації перевезення визначається Кабінетом Міністрів України»;

«16) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, морським, річковим (крім приміського сполучення), повітряним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою. Порядок організації перевезення визначається Кабінетом Міністрів України»;
частину шосту виключити;

4) у статті 15:

частину першу доповнити пунктами 7 і 18 наступного змісту:

«7) безплатний проїзд автобусами міських маршрутів (крім таксі) і міським електричним транспортом, а також залізничним, морським та річним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Порядок організації перевезення визначається Кабінетом Міністрів України»;

«18) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, морським, річковим (крім приміського сполучення), повітряним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою. Порядок організації перевезення визначається Кабінетом Міністрів України»;

5) у статті 16:

пункт 6 частини першої викласти у такій редакції:

«6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України»;
Частину першу доповнити пунктами 15 та 16 наступного змісту:

«15) безплатний проїзд один раз на рік (туди і назад) залізничним транспортом у двомісному купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, водним транспортом у каютах 1 класу (на місцях першої категорії) експресних і пасажирських ліній, повітряним або міжміським автомобільним транспортом. Порядок організації перевезення визначається Кабінетом Міністрів України;

16) безплатне користування внутріміським транспортом (трамваєм, автобусом, тролейбусом, метрополітеном, водними переправами) і поїздами приміського сполучення, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані і місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Порядок організації перевезення, визначається Кабінетом Міністрів України»;

частину другу виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк з дня опублікування цього Закону подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», необхідних для реалізації цього Закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради
України

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо відновлення пільг у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України № 12-р/2018 від 18 грудня 2018 року та уточнення окремих положень»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Робочою групою при Тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни з метою напрацювання законопроєкту щодо виконання рішення Конституційного Суду України від 18 грудня 2018 року № 12-р/2018 (справа про соціальний захист ветеранів війни та членів їхніх сімей) було доопрацьовано Проєкт закону про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо відновлення пільг у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України № 12-р/2018 від 18 грудня 2018 року та уточнення окремих положень, реєстрац. номер 2046 від 03.09.2019 р., внесений народними депутатами України Фріз І.В., Зінкевич Я.В. , Геращенко І.В. та іншими та Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо приведення його норм у відповідність до рішення Конституційного Суду України від 18 грудня 2018 року № 12-р/2018 стосовно соціального захисту ветеранів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також членів їхніх сімей, реєстрац. номер 2046-1 від 06.09.2019 року, внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В. у зв’язку із чим вносимо доопрацьований законопроєкт.

Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» № 76-VIII від 28.12.2014 (далі Закон № 76) були внесені зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі Закон про статус ветеранів війни), згідно з якими для учасників війни, членів сімей загиблих та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною:

1) скасовано право на пільговий проїзд;

2) передбачено, що право на пільги з оплати за користування житлом, житлово-комунальними послугами (газом, електроенергією, скрапленим балонним газом для побутових потреб), безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення, безплатне першочергове зубопротезування надається за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищуватиме величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

18 грудня 2018 Конституційним судом України прийнято Рішення № 12-р/2018 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 9 розділу I Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України“ від 28 грудня 2014 року № 76–VIII (справа про соціальний захист ветеранів війни та членів їхніх сімей) (далі — Рішення Конституційного суду № 12-р/2018).

Рішенням Конституційного суду № 12-р/2018:

1) визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними):

– абзац другий підпункту 1, абзац другий підпункту 2, абзаци другий, третій, четвертий підпункту 3 пункту 9 розділу I Закону № 76;

– частину шосту статті 14, частину другу статті 16 Закону про статус ветеранів війни;

2) встановлено, що:

— абзац другий підпункту 1, абзац другий підпункту 2, абзаци другий, третій, четвертий підпункту 3 пункту 9 розділу I Закону № 76, частина шоста статті 14, частина друга статті 16 Закону про статус ветеранів війни, визнані неконституційними, втрачають чинність через три місяці з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення;

— у зв’язку з тим, що абзац другий підпункту 1, абзац другий підпункту 2, абзаци другий, третій, четвертий підпункту 3 пункту 9 розділу I Закону № 76, згідно з якими виключено окремі положення Закону про статус ветеранів війни, втрачають чинність через три місяці з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення, застосуванню підлягатимуть пункти 7, 16 частини першої статті 14, пункти 7, 18 частини першої статті 15, пункти 6, 15, 16 частини першої статті 16 Закону про статус ветеранів війни у редакції до внесення змін Законом № 76.

Для забезпечення виконання Рішення Конституційного суду № 12-р/2018 законопроєктом пропонується внести відповідні зміни до Закону про статус ветеранів війни.

Одночасно врегульовуються такі питання:

— приведення термінів та понять транспортних засобів, які застосовуються у Законі про статус ветеранів війни, у відповідність до Закону України «Про транспорт»;

— зняття неузгодженості між окремими нормами статей Закону про статус ветеранів війни в частині надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни права на пільговий проїзд в автобусах міжміського сполучення (в одному пункті надається право на проїзд в автобусах міжміського сполучення без обмежень, в іншому – один раз на рік (або на два) роки).

2. Цілі та завдання прийняття законопроєкту

Проєкт Закону розроблено з метою забезпечення виконання Рішення Конституційного суду № 12-р/2018 щодо соціальної підтримки учасників війни, членів сімей загиблих, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, шляхом відновлення їх права на безкоштовний проїзд та отримання пільг без врахування їх доходу.

3. Загальна характеристика і основні положення проєкту акта

Законопроєктом вносяться зміни до Закону про статус ветеранів війни, якими пропонується:

1) надати учасникам війни, членам сімей загиблих, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною право на:

безплатний проїзд автобусами міських маршрутів (крім таксі) і міським електричним транспортом, а також залізничним, морським та річним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;
безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, морським, річковим (крім приміського сполучення), повітряним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою (для учасників війни та членів сімей загиблих);

безплатний проїзд один раз на рік (туди і назад) залізничним транспортом у двомісному купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, морським та річковим транспортом у каютах 1 класу (на місцях першої категорії) експресних і пасажирських ліній, повітряним транспортом (для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною). Порядок організації перевезень визначається Кабінетом Міністрів України.

2) привести терміни та поняття транспортних засобів, які застосовуються у Законі про статус ветеранів війни, у відповідність до Закону України «Про транспорт»;

3) зняти неузгодженості між окремими нормами статей Закону про статус ветеранів війни в частині надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни права на пільговий проїзд в автобусах міжміського сполучення.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Питання, що відносяться до предмету правового регулювання законопроєкту, регламентуються законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про транспорт».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

За підрахунками Міністерства соціальної політики України відновлення зазначених пільг потребуватиме видатків з державного та місцевих бюджетів, зокрема, на надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, які за орієнтовними розрахунками становлять 674, 3 млн грн на рік-за рахунок державного бюджету України та для покриття витрат на проїзд залізничним/повітряним транспортом 288 млн грн/2,5 млрд грн на рік-за рахунок місцевих бюджетів. Приблизна загальна вартість становитиме близько 961, 6 млн грн 9із урахуванням залізничного транспорту) або 3609,2 млрд грн (із урахуванням повітряного транспорту).

Реалізація закону потребуватиме додаткових фінансових витрат за рахунок Державного бюджету України. У зв’язку з цим Прикінцевими положеннями проєкту Кабінету Міністрів доручається у двотижневий строк з дня опублікування Закону подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», необхідних для реалізації цього Закону.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроєкту та його реалізація дасть змогу забезпечити виконання Рішення Конституційного суду № 12-р/2018 щодо соціальної підтримки учасників війни, членів сімей загиблих, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, шляхом відновлення їх права на безкоштовний проїзд та отримання пільг без врахування їх доходу. Це сприятиме відновленню конституційних прав учасників війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на належний соціальний захист, покращенню їх умов життя, а також зніме соціальну напругу серед населення, яка виникла після прийняття Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» № 76-VIII.

Народні депутати України Зінкевич Я.В.
Гетманцев Д.О.
Королевська Н.Ю.
Василенко Л.В.
Цимбалюк М.М.
Савчук О.В.
Галайчук В.І.
Остапенко А.Д.
Констанкевич І.М.
Лукашев О.А.
Березін М.Ю.
Фріз І.В.

 

Порівняльна таблиця

 до проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо відновлення пільг у зв’язку з рішенням  Конституційного Суду України № 12-р/2018 від 18 грудня 2018 року та  уточнення окремих положень  

Зміст положення (норми) чинного

законодавства

Зміст положення (норми) запропонованого

проекту

Закон України

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст.425, із наступними змінами)

Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них

Учасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі пільги:

7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;

 

17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;

Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них

Учасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі пільги:

7) безоплатний проїзд автобусами міських маршрутів (крім таксі) і міським електричним транспортом,  а також залізничним, морським та річковим транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Порядок організації перевезення визначається Кабінетом Міністрів України;

17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, морським, річковим (крім приміського сполучення), повітряним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою. Порядок організації перевезення визначається Кабінетом Міністрів України;

 

Стаття 13. Пільги особам з інвалідністю внаслідок війни

Особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам (стаття 7) надаються такі пільги:

7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи;

 

21) особам з інвалідністю I і II груп надається право безплатного проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи (не більше одного супроводжуючого), — 50-процентна знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту.

Особам з інвалідністю III групи надається право безплатного проїзду один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту з 50-процентною знижкою вартості проїзду.

Особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, які супроводжують у поїздках осіб з інвалідністю I групи (не більше одного супроводжуючого), надається право користування міжміським транспортом зазначених видів у період з 1 жовтня по 15 травня з 50-процентною знижкою вартості проїзду без обмеження кількості поїздок;

 

Стаття 13. Пільги особам з інвалідністю внаслідок війни

Особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам (стаття 7) надаються такі пільги:

7) безплатний проїзд автобусами міських маршрутів (крім таксі) і міським електричним транспортом, а також залізничним, морським та річковим транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи. Порядок організації перевезення визначається Кабінетом Міністрів України;

21) особам з інвалідністю I і II груп надається право безплатного проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним, морським, річковим (крім приміського сполучення), повітряним транспортом, а особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи (не більше одного супроводжуючого), — 50-процентна знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту.

Особам з інвалідністю III групи надається право безплатного проїзду один раз на два роки (туди і назад) залізничним, морським, річковим (крім приміського сполучення), повітряним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту з 50-процентною знижкою вартості проїзду.

Особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, які супроводжують у поїздках осіб з інвалідністю I групи (не більше одного супроводжуючого), надається право користування міжміським транспортом зазначених видів у період з 1 жовтня по 15 травня з 50-процентною знижкою вартості проїзду без обмеження кількості поїздок. Порядок організації перевезення визначається Кабінетом Міністрів України;

 

 

 

Стаття 14. Пільги для учасників війни

 

Учасникам війни (статті 8, 9) надаються такі пільги:

….

6) 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

 

 

Відсутній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

….

15) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобів;

 

Відсутній

 

 

 

 

 

 

 

17) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

…..

 

Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6 та 18 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 14. Пільги для учасників війни

 

Учасникам війни (статті 8, 9) надаються такі пільги:

….

6) 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

 

7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом  загального користування в сільській місцевості, а також  залізничним і водним транспортом приміського  сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно  від  відстані та місця  проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Порядок організації перевезення визначається Кабінетом Міністрів України;

 

8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

….

15) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобів;

 

 

16) безплатний проїзд один раз на два  роки  (туди  і  назад) залізничним, водним, повітряним транспортом незалежно від наявності  залізничного сполучення або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою. Порядок організації перевезення визначається Кабінетом Міністрів України;

 

17) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

…..

 

 

 

Виключити

Стаття 15. Пільги особам, на яких поширюється чинність цього Закону

Особам, на яких поширюється чинність цього Закону (стаття 10), надаються такі пільги:

6) 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

 

 

 

Відсутній

 

 

 

 

 

 

17) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобів;

 

Відсутній

 

Стаття 15. Пільги особам, на яких поширюється чинність цього Закону

Особам, на яких поширюється чинність цього Закону (стаття 10), надаються такі пільги:

6) 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

 

 

7)   безплатний проїзд автобусами міських маршрутів (крім таксі) і міським електричним транспортом, а також залізничним, морським та річним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця  проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Порядок організації перевезення визначається Кабінетом Міністрів України;

17) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобів;

 

18) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою. Порядок організації перевезення визначається Кабінетом Міністрів України;

Стаття 16. Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11) надаються такі пільги:

6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Порядок надання путівок визначаються Кабінетом Міністрів України;

 

 

14) першочергове придбання за рахунок власних коштів акцій за їх номінальною вартістю на половину суми виданих зазначеним в  цій статті особам і членам їх сімей, що  спільно  проживають  з  ними, приватизаційних майнових сертифікатів;

 

 

Відсутній

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установити, що пільги, передбачені пунктами 4, 5, 7 та 12 цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 16. Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11) надаються такі пільги:

6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Порядок надання  путівок, розмір та порядок виплати компенсації  визначаються  Кабінетом  Міністрів  України;

….

14) першочергове придбання за рахунок власних коштів акцій за їх номінальною вартістю на половину суми виданих зазначеним в  цій статті особам і членам їх сімей, що  спільно  проживають  з  ними, приватизаційних майнових сертифікатів;

 

 

15) безплатний проїзд один раз на рік (туди і назад) залізничним транспортом у двомісному купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, водним транспортом у каютах 1 класу (на місцях першої категорії) експресних і пасажирських ліній, повітряним або міжміським автомобільним транспортом. Порядок організації перевезення визначається Кабінетом Міністрів України;

 

16) безплатне користування внутріміським транспортом (трамваєм, автобусом, тролейбусом, метрополітеном, водними переправами) і поїздами приміського сполучення, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані і місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається на безоплатній основі. Порядок організації перевезення, визначається Кабінетом Міністрів України;

 

 

 

Виключити

 

Народні  депутати України

Зінкевич Я.В.
Гетманцев Д.О.
Королевська Н.Ю.
Василенко Л.В.
Цимбалюк М.М.
Савчук О.В.
Галайчук В.І.
Остапенко А.Д.
Констанкевич І.М.
Лукашев О.А.
Березін М.Ю.
Фріз І.В.

              

 Источник:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Создание сайта на WordPress - Rubika.