ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 32 года,со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.07.2018 года - 20 980 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 740 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 740, в т.ч. инвалидов 5380 чел.

5 364 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5364, в т.ч. 934 инвалида

192 человека

192 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 56 инвалидов

1 833 вдов

1833 вдовы, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 851 детей

Пострадало 2851 детей, в т.ч. 12 из них инвалид

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

Проект Закону №9016 від 08.08.2018

Опубликовано: 9 Август, 2018

Проект вноситься
народними депутатами України
Ільюк А.О. (326)
Кулініч О.І. (345)
Шипко А.Ф. (250)

 

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (щодо приведення його норм у відповідність до рішення Конституційного Суду України від 17 липня 2018 року № 6-р/2018)»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 16, ст.200) наступні зміни:

1) частину першу статті 21 доповнити пунктом 2 такого змісту:

«2) першочергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні;

право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне

лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов’язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.

Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік»;

2) у статті 22:

частину першу доповнити пунктами 2 і 13 такого змісту:

«2) першочергове щорічне забезпечення пільговою  санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі 70 процентів середньої вартості путівки в Україні;

право вільного вибору санаторно-курортного закладу

відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне
лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов’язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.

Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі 70 процентів середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік»;

13) особам, які постійно проживали до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років, — надання пільг, передбачених пунктом 18 частини першої статті 20, а також

позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні;

право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов’язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.

Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік»;

частину третю виключити;

3) доповнити статтею 23 такого змісту:

«Стаття 23. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 4

Особам, віднесеним до категорії 4 (пункт 4 статті 14),надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

1) пільги, передбачені пунктами 1, 3, 5, 6, 8 статті 20, пунктами 3, 5, 6, 7, 15 статті 22;

2) першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі 50 процентів середньої вартості путівки в Україні;

право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов’язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.

Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі 50 процентів середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

3) першочергове зубопротезування із зниженням його вартості на 50 процентів (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та матеріалів, прирівняних за вартістю до них, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я);

4) відшкодування 50 процентів вартості палива, придбаного в межах установлених норм, особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

5) передача громадянам, які відпрацювали на території зони посиленого радіоекологічного контролю не менш як п’ять років, безоплатно в приватну власність житла, яке вони займають у цій зоні.

Особи, які постійно проживають та постійно працюють або постійно проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, та особи, які постійно працюють, але не проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше чотирьох років, отримують пільги щодо сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства.

Усі компенсації та пільги, передбачені цією статтею, надаються громадянам на час постійного проживання або постійної роботи чи постійного навчання у зоні посиленого радіоекологічного контролю»;

4) у статті 24:

у частині першій після слів і цифр «пунктом 15 статті 22» доповнити словами і цифрами «і пунктом 2 статті 23»;

частину другу виключити.

5) у статті 30:

частину першу доповнити пунктами 1,3,5,6, 8, 12 наступного змісту:

«1) повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи (не старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної грошової допомоги, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;

3) безплатний проїзд у межах України на всіх видах транспорту (крім таксі) дитині та особі, яка супроводжує хвору дитину до місця лікування (реабілітації), оздоровлення та назад (за направленням медичних закладів), з правом позачергового придбання квитків;

5) щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей путівками на оздоровлення строком до двох місяців шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівки через безготівкове перерахування закладам оздоровлення, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із оздоровлення.

Потерпілі діти віком до 10 років разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що така особа належить до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються путівками на оздоровлення шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівки через безготівкове перерахування закладам оздоровлення, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із оздоровлення чи одержання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.

Батьки потерпілих дітей або особа, яка їх замінює, мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов’язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.

Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

При цьому в разі недостатньої тривалості щорічної відпустки одному з батьків, або особі, яка їх замінює, або особі, яка доглядає за потерпілою дитиною, надається додаткова відпустка без збереження заробітної плати.

6) щомісячна виплата в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від інших виплат на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері, має підстави належати до категорії 1 або 2, або матері, яка на час настання вагітності або під час вагітності має підстави належати до категорії 1 або 2, а також на кожну дитину, яка проживала у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення.

8) щомісячна виплата в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України, сім’ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами I або II групи чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи, замість виплати, передбаченої пунктом 6 цієї статті, якщо вказана дитина не перебуває на повному державному забезпеченні. Необхідність взяття дитини на такий диспансерний облік визначається лікарською консультаційною комісією.

12) виплата грошової компенсації батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні, здійснюється в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України».

пункт 10 частини першої доповнити абзацом другим такого змісту:

«Жінкам, які проживають на території радіоактивного забруднення, під час вагітності надаються путівки для оздоровлення у спеціалізованих оздоровчих закладах».

частину сьому виключити.

6) доповнити статтею 31 такого змісту:

«Стаття 31. Допомога сім’ям, що мають дітей шкільного віку, які проживають на територіях радіоактивного забруднення
Сім’ї, що мають дітей віком від 7 до 16 років (учнів віком до 18 років), які проживають на територіях радіоактивного забруднення, допомога, передбачена чинним законодавством України, виплачується у подвійному розмірі».

7) доповнити статтею 37 наступного змісту:

«Стаття 37. Компенсації громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення

Громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, виплачується щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Перелік населених пунктів, жителям яких виплачується щомісячна грошова допомога, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Ця допомога виплачується щомісячно органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Виплата за два і більше місяців забороняється».

8) доповнити статтею 39 наступного змісту:

«Стаття 39. Доплата громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення

Громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться доплата в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Громадянам, які працюють у зоні відчуження, а також у зоні безумовного (обов’язкового) відселення після повного відселення жителів, встановлюється доплата у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України».

9) доповнити статтею 45 наступного змісту:

«Стаття 45. Збереження за працівниками середньої заробітної плати та стажу роботи при звільненні у зв’язку
з відселенням або самостійним переселенням

За працівниками, які звільняються з підприємств, установ та організацій у разі розірвання трудового договору у зв’язку з відселенням або самостійним переселенням з території радіоактивного забруднення відповідно до статті 4 цього Закону, зберігаються за попереднім місцем роботи на період працевлаштування, але не більш як на три місяці, середня заробітна плата з урахуванням місячної вихідної допомоги та безперервний стаж роботи.

Зберігається середня заробітна плата і стаж роботи на період працевлаштування і протягом четвертого місяця з дня звільнення за умови, що працівник своєчасно (у місячний строк після звільнення) звернувся до служби зайнятості, але не був нею працевлаштований.

У випадках, коли чотиримісячний строк минув, і відповідну роботу працівнику не було запропоновано, і немає можливості навчання нових професій (спеціальностей) або коли працівник звернувся до служби зайнятості пізніше місячного строку з поважних причин, йому надається статус безробітного з виплатою допомоги по безробіттю відповідно до Закону України «Про зайнятість населення».

10) статтю 53 викласти в новій редакції:

«Стаття 53 Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачується повністю незалежно від заробітку, пенсії чи іншого доходу».

11) статтю 60 викласти в новій редакції:

«Стаття 60. Інші пільги та компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть надаватись й інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради А.В. Парубій
України

Пояснювальна записка
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (щодо приведення його норм у відповідність до рішення Конституційного Суду України від 17 липня 2018 року № 6-р/2018)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

17 липня 2018 року Конституційний Суд України прийняв рішення № 6-р/2018, яким визнав неконституційними окремі норми Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII (далі – Закон № 76-VIII) та Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ (далі-Закон №796-ХІІ).

У своєму рішенні Суд зазначив, що «виходячи зі змісту статті 16 Основного Закону України Конституційний Суд України зазначає, що обов’язок держави щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу зумовлює надання особливого статусу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

….Встановлення у законах України пільг, компенсацій та гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, обумовлено виконанням державою свого конституційного обов’язку…Такі пільги, компенсації та гарантії є особливою формою відшкодування завданої шкоди вказаній категорії громадян, а тому скасування чи обмеження цих пільг, компенсацій і гарантій без рівноцінної їх заміни свідчатиме про відступ держави від її конституційного обов’язку».

Зважаючи на вищезазначене, КСУ прийняв рішення про визнання неконституційними і втрату чинності наступні положення законів:

— підпункт 2 пункту 4 розділу І Закону №76-VIII, яким було виключено із Закону №796-ХІІ положення, що надавало особам, які віднесені до 2 категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи, право на першочергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками;

— абзаци перший, другий підпункту 3 пункту 4 розділу І Закону №76-VIII, якими було виключено із Закону №796-ХІІ положення, що надавало особам, які належать до 3 категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи, право на першочергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками, а також право на звільнення від сплати податків та зборів;

— підпункт 4 пункту 4 розділу І Закону №76-VIII, яким було виключено із Закону №796-ХІІ усі компенсації та пільги, що були передбачені для громадян, що належать до 4 категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи;

— абзаци перший, другий підпункту 5 пункту 4 розділу І Закону №76-VIII, якими були виключені із Закону №796-ХІІ норми, що надавали особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці право на санаторно-курортне лікування.

— абзаци перший — четвертий підпункту 6, пункту 4 розділу І Закону №76-VIII, відповідно до яких були виключені із Закону №796-ХІІ такі права потерпілих від Чорнобильської катастрофи дітей, як право на їх повне державна забезпечення до вступу в школу, на безоплатний проїзд у межах України на всіх видах транспорту, право на щорічне безоплатне санаторно-курортне обслуговування, на виплату їхнім батькам грошової допомоги та грошової компенсації.

— підпункт 7 пункту 4 розділу І Закону № 76-VIII, яким були скасовані норми Закону №796-ХІІ про пільги громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення; доплати тим, хто працює на територіях радіоактивного забруднення; а також якими передбачалося право на збереження за працівниками середньої заробітної плати та стажу роботи при їх звільненні у зв’язку з відселенням або самостійним переселенням.

— Частина третю ст. 22 Закону №796-ХІІ, відповідно до якої було поставлено у залежність такі права осіб, які належать до 3 категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи, як право на безоплатне придбання ліків, безоплатне позачергове зубопротезування, а також право на 50-процентову знижку зі сплати за житлово-комунальні послуги від розміру середньомісячного сукупного доходу їхніх сімей;

— Частина друга статті 24 Закону №796-ХІІ, згідно з якою право на безоплатне придбання ліків надавалося лише тим особам, з числа громадян, які працювали на роботах з особливо шкідливими умовами праці, пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, у яких розмір середньомісячного сукупного доходу їхньої сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу;

— частина сьома статті 30 Закону №796-ХІІ, відповідно до якої пільги щодо безоплатного придбання ліків потерпілим від Чорнобильської катастрофи дітям, а також право на 50-процентну знижки зі сплати за користування сім’єю, що має дитину з інвалідністю, житлово-комунальними послугами, надаються лише за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величину доходу, який лає право на податкову соціальну пільгу.

До того ж, Конституційний Суд України скористався своїм правом і визначив порядок виконання ухваленого ним рішення.
Він встановив, що стаття 53 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у редакції Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» втрачає свою чинність, з дня ухвалення ним рішення. Натомість вона має застосовуватись в редакції, яка була чинна раніше, і в якій передбачалось, що додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачується повністю незалежно від заробітку, пенсії чи іншого доходу. Таким чином, з 17 липня 2018 року була відмінена норма, яка обмежувала розмір таких пенсій та компенсацій десятьма прожитковими мінімумами.

Також було визначено, що з моменту ухвалення вказаного рішення ст. 60 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» має застосовуватися в попередній редакції, відповідно до якої особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть надаватися й інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України. Таким чином, їм більше не доведеться обирати за яким законом отримувати соціальний захист.

Визнання такими, що суперечать Конституції України вказаних вище норм законів має наслідком втрату ними чинності.

Разом з тим, ухвалення такого рішення Конституційним Судом України не означає автоматичне повернення до попередньої редакції Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Оскільки єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України.

А тому запропоновані у проекті закону зміни спрямовані на те, щоб привести норми Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у відповідність до Конституції України, а також до рішення Конституційного Суду України від 17 липня 2018 року №6-р/2018 і забезпечити виконання державою свого конституційного обов’язку щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та збереження генофонду Українського народу.

2. Цілі і завдання прийняття акту

Завдання законопроекту – приведення норм Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у відповідність до Конституції України і до рішення Конституційного Суду України від 17 липня 2018 року №6-р/2018, а також відновлення порушених Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» прав громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, окремі норми якого були визнані неконституційними.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проектом закону пропонується внести зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Прийняття запропонованих змін приведе положення вказаного вище Закону України у відповідність до рішення Конституційного Суду України від 17 липня 2018 року №6-р/2018.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Дану сферу правового регулювання регулюється такими законодавчими актами:
Конституція України;

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Реалізація законопроекту проекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Реалізація проекту Закону дозволить відновити громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи», ті пільги та компенсації, якими вони володіли до прийняття Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року, окремі положення якого були визнані такими, що суперечать Конституції України і втратили чинність 17 липня 2018 року.

Народні депутати України Ільюк А.О. (326)
Кулініч О.І. (345)
Шипко А.Ф. (250)

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України

«Про внесення змін до Закону України

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (щодо приведення його норм  у відповідність до рішення Конституційного Суду України від 17 липня 2018 року № 6-р/2018 

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

(Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 16, ст.200)

Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2

Особам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги

{Пункт 2 частини першої статті 21 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. «Прикінцеві положення»}.

Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2

Особам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги

2)     першочергове     щорічне     безплатне    забезпечення
санаторно-курортними путівками  або путівками на відпочинок шляхом надання  щорічної  грошової  допомоги  для  компенсації   вартості путівок   через   безготівкове  перерахування  санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження
господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку чи одержання  за  їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні;     право вільного    вибору     санаторно-курортного     закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку,  які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики,  та,  за бажанням,  здійснення  доплати  за  надання  додаткових  послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги  для компенсації  вартості путівок на санаторно-курортне
лікування чи відпочинок у  вибраному  закладі.  Санаторно-курортні заклади незалежно від  форми  власності  зобов’язані  надавати санаторно-курортні  та  оздоровчі  послуги  шляхом   безготівкових розрахунків.     Порядок надання  щорічної  грошової  допомоги  та  здійснення доплат за рахунок власних коштів,  виплати грошової компенсації  в розмірі   середньої  вартості  путівки  в  Україні  встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Розмір щорічної грошової допомоги,  щорічний розмір середньої вартості  путівки  в  Україні  визначаються  законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3

Особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

 

{Пункт 2 частини першої статті 22 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. «Прикінцеві положення»}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{Пункт 13 частини першої статті 22 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. «Прикінцеві положення»}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 частини першої та частиною другою цієї статті в частині пільг, передбачених пунктами 1, 2, 11 статті 20, пунктом 14 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3

Особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

2) першочергове     щорічне      забезпечення      пільговою
санаторно-курортною путівкою  або  путівкою  на  відпочинок шляхом надання  щорічної  грошової  допомоги  для  компенсації   вартості путівок   через   безготівкове  перерахування  санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження
господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку чи одержання  за  їх бажанням  грошової  компенсації  у  розмірі 70 процентів середньої вартості путівки в Україні;
право вільного    вибору     санаторно-курортного     закладу
відповідного профілю чи закладу відпочинку,  які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики,  та,  за бажанням,  здійснення  доплати  за  надання  додаткових  послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги  для  компенсації  вартості путівок на санаторно-курортне
лікування чи відпочинок у  вибраному  закладі.  Санаторно-курортні заклади   незалежно   від  форми  власності зобов’язані  надавати санаторно-курортні  та  оздоровчі  послуги  шляхом   безготівкових розрахунків.    Порядок надання  щорічної  грошової  допомоги  та  здійснення доплат за рахунок власних коштів,  виплати грошової компенсації  в розмірі   70   процентів  середньої  вартості  путівки  в  Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Розмір щорічної грошової допомоги,  щорічний розмір середньої вартості  путівки  в  Україні  визначаються  законом про Державний бюджет України на відповідний рік; 13)   особам,   які   постійно  проживали  до  відселення  чи
самостійного  переселення  або  постійно працюють на території зон відчуження,   безумовного    (обов’язкового)    і    гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні  безумовного  (обов’язкового) відселення   не   менше   двох   років,  а  в  зоні  гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років,  — надання пільг, передбачених   пунктом  18  частини  першої  статті  20,  а  також
позачергове  щорічне  безплатне  забезпечення санаторно-курортними путівками   шляхом   надання   щорічної   грошової   допомоги  для компенсації  вартості  путівок  через  безготівкове  перерахування санаторно-курортним  закладам,  які  мають ліцензію на провадження
господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного   лікування   чи  одержання  за  їх  бажанням грошової  компенсації  у  розмірі  середньої  вартості  путівки  в Україні;     право вільного     вибору     санаторно-курортного    закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку,  які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики,  та,  за бажанням,  здійснення доплати  за  надання  додаткових  послуг  за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової
допомоги для компенсації вартості  путівок  на  санаторно-курортне лікування  чи  відпочинок у вибраному закладі.  Санаторно-курортні заклади  незалежно  від  форми  власності   зобов’язані   надавати санаторно-курортні   та  оздоровчі  послуги  шляхом  безготівкових розрахунків.      Порядок надання  щорічної  грошової  допомоги  та  здійснення доплат  за рахунок власних коштів,  виплати грошової компенсації в розмірі  середньої  вартості  путівки  в  Україні   встановлюється Кабінетом Міністрів України.      Розмір щорічної грошової допомоги,  щорічний розмір середньої вартості путівки в  Україні  визначаються  законом  про  Державний бюджет України на відповідний рік. Частину третю виключити.

{Статтю 23 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. «Прикінцеві положення»} Стаття 23. Компенсації та пільги громадянам,
віднесеним до категорії 4Особам,  віднесеним  до  категорії  4  (пункт  4  статті 14),
надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:      1)  пільги,  передбачені  пунктами  1,  3, 5, 6, 8 статті 20,
пунктами 3, 5, 6, 7, 15 статті 22;      2) першочергове     щорічне      забезпечення      пільговою
санаторно-курортною путівкою  або  путівкою  на  відпочинок шляхом надання  щорічної  грошової  допомоги  для  компенсації   вартості путівок   через   безготівкове  перерахування  санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження
господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку чи одержання  за  їх бажанням  грошової  компенсації  у  розмірі 50 процентів середньої вартості путівки в Україні;      право вільного    вибору     санаторно-курортного     закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку,  які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики,  та,  за бажанням,  здійснення  доплати  за  надання  додаткових  послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової
допомоги  для  компенсації  вартості путівок на санаторно-курортне  лікування чи відпочинок у  вибраному  закладі.  Санаторно-курортні заклади   незалежно   від  форми  власності  зобов’язані  надавати
санаторно-курортні  та  оздоровчі  послуги  шляхом   безготівкових  розрахунків.      Порядок надання  щорічної  грошової  допомоги  та  здійснення доплат за рахунок власних коштів,  виплати грошової компенсації  в розмірі   50   процентів  середньої  вартості  путівки  в  Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.      Розмір щорічної грошової допомоги,  щорічний розмір середньої вартості  путівки  в  Україні  визначаються  законом про Державний бюджет України на відповідний рік.     3) першочергове зубопротезування із зниженням  його  вартості на  50  процентів  (за  винятком  зубопротезування із дорогоцінних металів  та  матеріалів,  прирівняних  за  вартістю  до  них,   що визначається  центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я);     4) відшкодування 50 процентів вартості палива,  придбаного  в межах установлених норм,  особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;     5) передача  громадянам,  які  відпрацювали на території зони посиленого радіоекологічного контролю  не  менш  як  п’ять  років, безоплатно  в  приватну  власність житла,  яке вони займають у цій зоні.     Особи,  які  постійно  проживають  та  постійно  працюють або постійно проживають у зоні посиленого радіоекологічного  контролю, та  особи,  які  постійно  працюють,  але  не  проживають  у  зоні посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони станом на 1  січня  1993  року  прожили або відпрацювали у цій зоні не менше чотирьох років,  отримують пільги щодо  сплати податків,  зборів, мита  та  інших  платежів  до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства.     Усі  компенсації  та  пільги,   передбачені   цією   статтею,
надаються  громадянам  на  час постійного проживання або постійної роботи чи постійного навчання у зоні посиленого  радіоекологічного контролю.
Стаття 24. Пільги особам, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, надаються гарантовані державою пільги та компенсації, передбачені пунктами 1, 6, 8, 20 і 27 статті 20, пунктом 15 статті 22.

Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 статті 20, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 24. Пільги особам, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, надаються гарантовані державою пільги та компенсації, передбачені пунктами 1, 6, 8, 20 і 27 статті 20, пунктом 15 статті 22 і пуктом 2 статті 23.

Частину другу виключити.

 

Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам

Потерпілим дітям, зазначеним у пунктах 1-6 статті 27 цього Закону, та їх батькам надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

Пункт 1 частини першої статті 30 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. «Прикінцеві положення»}

 

 

{Пункт 3 частини першої статті 30 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. «Прикінцеві положення»}.

 

 

{Пункт 5 частини першої статті 30 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. «Прикінцеві положення»}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{Пункт 6 частини першої статті 30 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. «Прикінцеві положення»}.

 

 

 

 

{Пункт 8 частини першої статті 30 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. «Прикінцеві положення»}.

 

 

 

 

10) надання жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відпустки по вагітності і родах тривалістю 90 календарних днів до родів і 90 календарних днів після родів, яка обчислюється сумарно і надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до родів, з оплатою в розмірі повного заробітку незалежно від страхового стажу та місця роботи.

{Абзац другий пункту 10 частини першої статті 30 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. «Прикінцеві положення»}

{Пункт 12 частини першої статті 30 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. «Прикінцеві положення»}

 

 

Установити, що пільги, передбачені пунктом 4 частини першої та пунктами 8, 9 частини третьої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам

Потерпілим дітям, зазначеним у пунктах 1-6 статті 27 цього Закону, та їх батькам надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

1)повне  державне  забезпечення дітей до вступу їх до школи
(не  старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних  та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної  грошової  допомоги, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів  України; 3)  безплатний  проїзд  у  межах  України   на   всіх   видах
транспорту (крім таксі) дитині та  особі,  яка  супроводжує  хвору дитину до місця лікування (реабілітації),  оздоровлення  та  назад (за  направленням  медичних  закладів),  з  правом   позачергового придбання  квитків;

5) щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей путівками на  оздоровлення  строком  до двох місяців шляхом надання щорічної грошової  допомоги  для   компенсації   вартості   путівки   через безготівкове   перерахування   закладам  оздоровлення,  які  мають ліцензію  на  провадження  господарської  діяльності  з   медичної
практики, за надання послуг із оздоровлення.     Потерпілі діти віком до 10 років разом з одним із батьків або особою,  яка їх замінює,  за умови,  що  така  особа  належить  до постраждалих  внаслідок Чорнобильської катастрофи,  забезпечуються путівками  на  оздоровлення  шляхом  надання   щорічної   грошової допомоги  для  компенсації  вартості  путівки  через  безготівкове перерахування  закладам  оздоровлення,  які  мають   ліцензію   на провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики,  за
надання послуг із оздоровлення чи одержання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.     Батьки потерпілих  дітей  або  особа,  яка їх замінює,  мають право вільного вибору  санаторно-курортного  закладу  відповідного профілю  чи закладу відпочинку,  які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної  практики,  та,  за  бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної  грошової  допомоги  для
компенсації  вартості  путівок  на санаторно-курортне лікування чи відпочинок  у  вибраному   закладі.   Санаторно-курортні   заклади незалежно     від    форми    власності    зобов’язані    надавати санаторно-курортні  та  оздоровчі  послуги  шляхом   безготівкових розрахунків.     Порядок надання  щорічної  грошової  допомоги  та  здійснення доплат за рахунок власних коштів,  виплати грошової компенсації  в розмірі   середньої  вартості  путівки  в  Україні  встановлюється Кабінетом Міністрів України.     Розмір щорічної грошової допомоги,  щорічний розмір середньої вартості  путівки  в  Україні  визначаються  законом про Державний бюджет України на відповідний рік.     При цьому в разі недостатньої тривалості  щорічної  відпустки одному  з  батьків,  або  особі,  яка їх замінює,  або особі,  яка доглядає за потерпілою дитиною,  надається додаткова відпустка без збереження заробітної плати. 6) щомісячна  виплата  в  порядку  та  розмірі, встановлених
Кабінетом  Міністрів  України, незалежно від інших виплат на кожну дитину  шкільного  віку,  яка  евакуйована  із зони відчуження або народилася  після  26  квітня  1986  року  від батька, який на час настання  вагітності  матері, має підстави належати до категорії 1 або  2,  або  матері,  яка  на час настання вагітності або під час вагітності  має підстави належати до категорії 1 або 2, а також на кожну  дитину,  яка  проживала у зоні безумовного (обов’язкового)
відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення. 8) щомісячна  виплата  в  порядку  та  розмірі, встановлених
Кабінетом  Міністрів  України,  сім’ям  на  кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по захворюванню  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, а також дітям
шкільного  віку,  батьки  яких  стали інвалідами I або II групи чи померли  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  замість  виплати, передбаченої  пунктом  6  цієї  статті,  якщо  вказана  дитина  не перебуває  на повному державному забезпеченні. Необхідність взяття дитини   на   такий  диспансерний  облік  визначається  лікарською консультаційною  комісією. 10) надання жінкам, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи,  відпустки  по  вагітності  і  родах  тривалістю    90 календарних днів до родів і 90 календарних днів після  родів,  яка обчислюється сумарно і надається  жінкам  повністю  незалежно  від кількості днів,  фактично  використаних  до  родів,  з  оплатою  в
розмірі  повного заробітку незалежно від страхового стажу та місця роботи.       Жінкам, які проживають на території радіоактивного забруднення, під час вагітності надаються путівки для оздоровлення у спеціалізованих оздоровчих закладах.  12) виплата  грошової  компенсації батькам потерпілих дітей,
які  не  відвідують  дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади  (у  тому  числі  і  тих,  які не знаходяться в обліковому складі  шкіл),  якщо  діти  не  перебувають  на повному державному забезпеченні,  здійснюється  в  порядку  та розмірах, встановлених Кабінетом  Міністрів  України.  Частину сьому виключити.

Статтю 31 виключено на підставі Закону № 107-VI від 28.12.2007 — зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; статтю 31 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. «Прикінцеві положення»} Стаття 31.  Допомога сім’ям,  що мають дітей шкільного віку, які   проживають  на  територіях  радіоактивного забруднення
Сім’ї, що мають дітей віком від 7 до 16 років (учнів віком до
18   років),   які   проживають   на   територіях   радіоактивного забруднення,  допомога, передбачена чинним законодавством України, виплачується у подвійному розмірі.
{Статтю 37 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. «Прикінцеві положення»} Стаття 37. Компенсації громадянам, які проживають на
територіях радіоактивного забруднення      Громадянам,   які  проживають  на  територіях  радіоактивного забруднення,  виплачується  щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування  місцевого  виробництва
та  особистого  підсобного  господарства  в  порядку  та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.      Перелік населених   пунктів,   жителям   яких    виплачується щомісячна  грошова  допомога,  затверджується  Кабінетом Міністрів України.      Ця допомога  виплачується   щомісячно   органами   праці   та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Виплата за два і більше місяців забороняється.
{Статтю 39 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. «Прикінцеві положення»} Стаття 39.  Доплата громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення

Громадянам,   які   працюють   на  територіях  радіоактивного забруднення,   провадиться   доплата   в   порядку   та  розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
  Громадянам,  які  працюють  у зоні відчуження, а також у зоні безумовного  (обов’язкового)  відселення  після повного відселення жителів,  встановлюється  доплата у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 45 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 — щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. «Прикінцеві положення»} Стаття 45. Збереження за працівниками середньої заробітної плати та стажу роботи при звільненні у зв’язку з відселенням або самостійним переселенням       За працівниками, які звільняються з підприємств,  установ  та організацій у разі  розірвання  трудового  договору  у  зв’язку  з відселенням    або    самостійним    переселенням    з   території  радіоактивного  забруднення  відповідно  до статті 4 цього Закону, зберігаються    за    попереднім    місцем    роботи   на   період працевлаштування, але не більш як на три місяці, середня заробітна плата  з  урахуванням  місячної  вихідної допомоги та безперервний
стаж  роботи.       Зберігається  середня заробітна плата і стаж роботи на період працевлаштування  і протягом четвертого місяця з дня звільнення за умови,  що працівник своєчасно (у місячний строк після звільнення) звернувся  до  служби зайнятості, але не був нею працевлаштований.   У випадках, коли чотиримісячний  строк  минув,  і  відповідну роботу  працівнику  не  було  запропоновано,  і  немає  можливості навчання  нових  професій  (спеціальностей)  або  коли   працівник звернувся  до  служби  зайнятості  пізніше  місячного   строку   з поважних причин, йому надається  статус  безробітного  з  виплатою
допомоги  по  безробіттю  відповідно  до   Закону   України   «Про зайнятість населення».
Стаття 53. Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з урахуванням інших доходів не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Стаття 53. Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачується повністю незалежно від заробітку, пенсії чи іншого доходу.

Стаття 60. Право вибору пільг та компенсацій особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України, надаються за їх вибором пільги та компенсації відповідно до одного із законів України.

Стаття 60. Інші пільги та компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть надаватись й інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України.

 

 

Народні депутати України                                                                            Ільюк А.О. (326)

                                                                                              Кулініч О.І. (345)

                                                                                               Шипко А.Ф. (250)                                                              

Источник:

2 комментария на «“Проект Закону №9016 від 08.08.2018”»

  1. Владимир:

    Цирк уехал, а клоуны остались.

  2. Виктор:

    А теперь вдумайтесь в …… И так по порядку . Принятие этого законо-проэкта не требует дополнительных затрат из госсударственого
    бюджета Украины . Пояснивать это ….. я не буду у кого башка хоть не много варит — поймет . И второе прочитав онное сразу понимаеш кто у власти . Итак по сути .Вместе с этим одобрение такого решения Конституционным судом Украины не значит автоматического возвращения к предыдущей редакции закона Украины о статусе и соц — защите граждан пострадавших впоследствии чернобыльской катастрофы . Поскольку единственным органом исполнительной власти в Украине является верховная рада . Чесно говоря у меня была хоть и слабая надежда но была что они не дойдут до такой низости , но как оказивается им опускатся некуда они уже там а может они просто родом оттуда . Что мы для этой системы ноль я еще понял в мае -86 когда нас безвыездно продержали в Припяти 6 дней , и окончательно когда по приезду оттуда у нас военоматовские работники а по сути тыловые крысы украли путевки в санаторий МО . Если в том числе суд все эти собития называет планетарной катастрофой то извините какого хрена мы стучимся в напрочь закрытую для нас дубовую дверь . ТАк давайте обращатся к лидерам этой самой планеты и когда наши власть придержащие станут не рукопожатыми тогда мы сможем расчитывать на логичный результат а не на его имитацию о чем я не однократно говорил в том числе у нас в днепре на обласном совете .Во всяком случае это последняя надежда .

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Создание сайтов в Харькове
cоздание сайтов в Харькове — IT-агентство Rubika.