ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 32 года,со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.07.2018 года - 20 980 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 740 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 740, в т.ч. инвалидов 5380 чел.

5 364 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5364, в т.ч. 934 инвалида

192 человека

192 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 56 инвалидов

1 833 вдов

1833 вдовы, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 851 детей

Пострадало 2851 детей, в т.ч. 12 из них инвалид

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо забезпечення лікування постраждалих громадян)

Опубликовано: 7 Декабрь, 2017

Проект
вноситься народними
депутатами України
Юлією Тимошенко
Крульком І.І.
Євтушком С.М.

ЗАКОН УКРАЇНИ

про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо забезпечення  лікування постраждалих громадян)»

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 13, ст.178, із наступними змінами):

Пункт 1та 6 частини першої статті 20 викласти у такій редакції:

«1) безоплатне придбання без обмежень лікарських засобів за рецептами лікарів;

6) щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах та позачергове при необхідності забезпечення лікуванням за кордоном з відшкодуванням за рахунок коштів державного бюджету вартості такого лікування та проїзду до країни у якій може бути проведено таке лікування. Порядок здійснення зазначених видатків за рахунок державного бюджету затверджується Кабінетом Міністрів України».

2. Виключити частину третю статті 22.

3. Частину другу статті 24 виключити.

4. У статті 30:

пункт 4) частини першої викласти у такій редакції: «безоплатне придбання без обмежень лікарських засобів за рецептами лікарів, а також безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та матеріалів, прирівняних до них за вартістю, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я)»;

частину сьому виключити.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двотижневий термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України    А. Парубій

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо забезпечення лікування постраждалих громадян)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

У статтях 3 та 49 Конституції України передбачено, що:

— здоров’я в Україні є найвищою соціальною цінністю;

— кожен громадянин має право на охорону здоров’я та медичну допомогу;

— охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням;

— держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони  здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.

Враховуючи зазначені норми Конституції України, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, які внаслідок втрати свого здоров’я врятували світ від глобальної катастрофи, а також усі громадяни, які постраждали внаслідок даної катастрофи, які мають значні захворювання, потребують європейського рівня лікування.

Необхідно зазначити, що на даний час більшість зазначених громадян не мають можливості забезпечити своє лікування за рахунок власних доходів , оскільки в останні роки значно знизився рівень соціального захисту цих громадян внаслідок заниження розмірів соціальних стандартів та гарантій. Це передбачено продовжувати і у 2018 році, оскільки Урядом запропоновано у проекті державного бюджету у середньому на 2018 рік затвердити прожиткові мінімуми у розмірі лише 43,3-51,9% до розмірів за методологією,  мінімальну пенсію за віком лише у розмірі  1409 грн., при тому, що за методологією її розмір повинен складати   2709 гривень.

Враховуючи зазначене, необхідно підвищити рівень лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і не мають відповідних доходів забезпечити своє лікування.

2. Мета і завдання прийняття законопроекту

Законопроектом передбачено забезпечення  громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідним лікуванням.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Законопроектом передбачено:

— безплатне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікарськими засобами без обмежень;

— відміну норм щодо безплатним забезпеченням ліків з урахуванням доходів;

— забезпечення лікуванням за кордоном, якщо така допомога не може бути надана в Україні.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері державного регулювання

Зазначені у законопроекті питання регулюються Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» і не потребують внесення змін до   інших законів України.

5. Фінансовоекономічне обґрунтування

Реалізація передбачених у законопроекті норм не потребую додаткових видатків із бюджету, оскільки видатки, пов’язані із реалізацією цих норм можуть бути профінансовані за рахунок коштів передбачених у державному бюджету на 2017 рік та у проекті державного бюджету на 2018 рік.

6. Прогноз соціальноекономічних, правових та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття законопроекту призведе до забезпечення лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та підвищення рівня їх соціального захисту.

Народний депутат України                                 Юлія Тимошенко
Народний депутат України                                 Крулько І.І.
Народний депутат України                                 Євтушок С.М.

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо забезпечення  лікування постраждалих громадян)»

Чинна редакція Редакція з урахуванням запропонованих змін
Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1

Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

1) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

 

6) щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах;

 

 

 

 

 

Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1

Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

1) безоплатне придбання без обмежень лікарських засобів за рецептами лікарів;

6) щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах та позачергове при необхідності забезпечення лікуванням за кордоном з відшкодуванням за рахунок коштів державного бюджету вартості такого лікування та проїзду до країни у якій може бути проведено таке лікування. Порядок здійснення зазначених видатків за рахунок державного бюджету затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3

Особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 частини першої та частиною другою цієї статті в частині пільг, передбачених пунктами 1, 2, 11 статті 20, пунктом 14 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3

Особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

     Виключити

Стаття 24. Пільги особам, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 статті 20, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 24. Пільги особам, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Виключити

Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам

Потерпілим дітям, зазначеним у пунктах 1-6 статті 27 цього Закону, та їх батькам надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

4) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів, а також безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та матеріалів, прирівняних до них за вартістю, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я);

Установити, що пільги, передбачені пунктом 4 частини першої та пунктами 8, 9 частини третьої цієї статті, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам

Потерпілим дітям, зазначеним у пунктах 1-6 статті 27 цього Закону, та їх батькам надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

4) безоплатне придбання без обмежень лікарських засобів за рецептами лікарів, а також безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та матеріалів, прирівняних до них за вартістю, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я);

Виключити.

Народний депутат України                                 Юлія Тимошенко
Народний депутат України                                 Крулько І.І.
Народний депутат України                                 Євтушок С.М.

Источник:

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Создание сайтов в Харькове
cоздание сайтов в Харькове — IT-агентство Rubika.