ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 33 года, со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.01.2020 года - 20 212 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 248 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 248, в т.ч. инвалидов 5227 чел.

5 285 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5285, в т.ч. 942 инвалида

164 человека

164 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 51 инвалидов

1 946 вдов

1946 вдов, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 569 детей

Пострадало 2569 детей, в т.ч. 5 из них инвалидов

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

«Питання‌ ‌Ініціативної‌ ‌групи‌ ‌ ‌до‌ ‌Головного‌ ‌управління‌ ‌ПФУ‌ ‌у‌ ‌Харківській‌ ‌області»

Опубликовано: 1 Сентябрь, 2021

Виходячи зі статті 16. Конституції України:

«Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави».

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Стаття 13. Обов’язок держави перед громадянами за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи

Держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов’язується відшкодувати її за:

{Абзац перший частини першої статті 13 в редакції Закону № 230/96-ВР від 06.06.96}

1) пошкодження здоров’я або втрату працездатності громадянами та їх дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2) втрату годувальника, якщо його смерть пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

3) матеріальні втрати, що їх зазнали громадяни та їх сім’ї у зв’язку з Чорнобильською катастрофою, відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України.

01.07.2021 до Верховної Ради України повернувся з підписом Президента України Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб» (Документ 1584-IX, поточна редакція — Прийняття від 29.06.2021. Набрання чинності, відбудеться 01.01.2022).

На наше переконання, цим Законом закладена принципова помилка, яка узаконює штучно створені до цього Постановою КМУ № 1210 умови диспропорції (дискримінації) у пенсійному забезпеченні різних категорій громадян які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи, які відносяться до 1-ої категорії учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи, а саме, цивільні громадяни (з числа учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи), як до прийняття цього Закону так і після набрання чинності ЗУ 1584-IX, будуть отримувати значно менші пенсії ніж пенсії громадян, які брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи як військовослужбовці.

Це підтверджують дані порівняльної таблиці, які базуються на матеріалах пенсійних справ щодо пенсійних виплат громадянам різних категорій, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, а також свідчить про диспропорцію (дискримінацію) у пенсійному забезпеченні по відношенню до цивільних громадян, які були відряджені з підприємств, організацій та установ з метою ліквідації Чорнобильської катастрофи..

Категорії громадян — учасників                 ліквідації Чорнобильської катастрофи Розмір       пенсії Пенсійна виплата
Солдат 

(громадянин, який брав участь у ліквідації ЧК під час проходження дійсної строкової служби)

(1 категорія, 2 група інвалідності)

15496-46 16699-65
Партизан 

(громадянин, який був  залучений через військкомат для участі у ліквідації ЧК)

(1 категорія, 2 група інвалідності)

12595-18 13766-38
Цивільний зі статусом ОІВ 

(громадянин, відряджений з підприємства, організацій чи установи з метою ліквідації ЧК, який має статус «особа з інвалідністю внаслідок війни»)

(1 категорія, 2 група інвалідності)

4800-00 10159-92
Цивільний 

(громадянин, відряджений з підприємства, організації чи установи з метою ліквідації ЧК)

(1 категорія, 2 група інвалідності)

4800-00 8272-28

З цього приводу Ініціативна група звернулась до Пенсійного Фонду України з інформаційним запитом № 21/08-13-01 від 13.08.2021 р. наступного змісту:

• надати формули для обчислення пенсії окремо для кожної категорії громадян, які брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу з числа :

1. громадян які брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби;

2. громадян які брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи залучених через військкомати;

3. цивільних громадян відряджених з підприємств, організацій та установ з метою ліквідації Чорнобильської катастрофи які мають статус «особа з інвалідністю внаслідок війни»;

4. цивільних громадян відряджених з підприємств, організацій та установ з метою ліквідації Чорнобильської катастрофи

5. Інших громадян які брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи.

19 серпня 2021 року була отримана відповідь ПФУ № 2800-030102-8/40833 від 19.08.2021 року наступного змісту:

«1-2. Розмір пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС під час проходження дійсної строкової служби та які були залучені до ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС через військкомати (військовозобов’язані), обчислюється відповідно до статті 59 Закону № 796 за формулою, наведеною в пункті 9-1 Порядку № 1210.

При цьому особам, віднесеним до осіб з інвалідністю внаслідок війни, встановлюється мінімальна пенсійна виплата відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 656 від 27.07.2010 (далі – Постанова № 656).

3-4. Розмір пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, особам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС визначається за формулою, наведеною в пункті 9 Порядку № 1210».
Виникають питання для розгляду та з’ясування позицій сторін — учасників спільної зустрічі щодо розуміння та визнання факту диспропорції у пенсійному забезпеченні завдяки застосуванню так званого «Порядку 1210» при розрахунку пенсій громадянам з числа учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи:

1. На підставі яких нормативно — правових актів здійснюється розрахунок пенсійної виплати громадянам з числа учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи?

2. До складових пенсійної виплати відносяться:

• розмір пенсії по інвалідності у розмірі відшкодування фактичних збитків,

• додаткова пенсія інвалідам ІІ групи з числа ліквідаторів ЧАЕС Постанова № 112 п. 5,

• державна адресна допомога інваліду ІІ групи Постанова № 1210.
Питання: чому основна складова «розмір пенсії по інвалідності» визначається учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи як розмір відшкодування фактичних збитків в той час коли, відповідно до ст. 13 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»: «Держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов’язується відшкодувати її за: 1) пошкодження здоров’я або втрату працездатності громадянами». (Що означає «відшкодування фактичних збитків» для громадян, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи).

3. Чи визнані пенсії громадян з числа учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи на законодавчому рівні як Державні пенсії?

4. Чи створені рівні можливості у пенсійному забезпеченні для різних категорій громадян, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи (громадяни, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС під час проходження дійсної строкової служби та які були залучені до ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС через військкомати, цивільні громадяни, які були відряджені з підприємств, організацій та установ з метою ліквідації Чорнобильської катастрофи)?

5. Чи всі учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи отримують пенсії за довідками «про заробітну плату в зоні відчуження» чи є інші варіанти нарахування (довідка з основного місця роботи, довідка якоїсь комісії)?

6. Пенсії учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи сплачуються за Законом № 1584-IX чи за Порядком № 1210?

7. Чи займається ПФ України Порядком призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи який у відповідності до Закону № 1584-IX визначається Кабінетом Міністрів України»?

8. Чому громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації ЧК (громадяни, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС під час проходження дійсної строкової служби та які були залучені до ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС через військкомати, цивільні громадяни, які були відряджені з підприємств, організацій та установ з метою ліквідації Чорнобильської катастрофи) перебуваючи в одному статусі «Учасник ліквідації ЧК» маючи експертний висновок про захворювання пов’язане з роботами ЛНА на ЧАЕС, інвалідність однієї групи з однаковою втратою працездатності отримують різні розміри пенсій, які наразі різняться в рази?

9. Чи здійснює «Порядок № 1210» справедливий розподіл Бюджету України відповідно до ст. 95 Конституції України по відношенню до громадян з числа учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи, які були відряджені з підприємств, організацій та установ з метою ліквідації Чорнобильської катастрофи чи навпаки створює умови диспропорції (дискримінації) у пенсійному забезпеченні?

Учасники Ініціативної групи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Создание сайта на WordPress - Rubika.