ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 33 года, со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.01.2020 года - 20 212 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 248 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 248, в т.ч. инвалидов 5227 чел.

5 285 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5285, в т.ч. 942 инвалида

164 человека

164 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 51 инвалидов

1 946 вдов

1946 вдов, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 569 детей

Пострадало 2569 детей, в т.ч. 5 из них инвалидов

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

«Звернення Ініціативної Групи до побратимів з пропозицією підтримати та прийняти участь у процесі встановлення соціальної справедливості у пенсійному забезпеченні».

Опубликовано: 18 Сентябрь, 2020

Звернення

Ініціативної Групи до побратимів з пропозицією підтримати та прийняти участь у процесі встановлення соціальної справедливості у пенсійному забезпеченні

Шановні друзі, побратими!

Звертаємося до вас всіх, хто переймається долею громадян України, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків і постраждали від іонізуючого радіаційного впливу під час її ліквідації, та таких, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, або від радіаційного впливу з різних причин та інших шкідливих чинників і які потребують повного відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Ініціативною Групою розроблено універсальну формулу пенсійного забезпечення в двох варіантах, — виходячи з розміру мінімальної пенсії або з розміру мінімальної заробітної плати (див. додатки № 1 та № 2), і таким чином, вважаємо, буде досягнуто відхід від дискримінаційного та непропорційного призначення пенсій для громадян всіх категорій різних статусів, та виконано Україною Конституційний обов’язок (ст. 16 КУ), щодо громадян, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків і постраждали від іонізуючого радіаційного впливу під час її ліквідації, та таких, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, або від радіаційного впливу з різних причин та інших шкідливих чинників і які потребують повного відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи.

На підставі вказаного вище підходу Ініціативною Групою розроблено звернення до кожного з народних депутатів Верховної Ради України, обраних по одномандатних виборчих округах та за партійними списками з метою підтримки нашої ініціативи та розроблення ними на підставі викладених пропозицій законодавчої ініціативи з даного приводу.

В разі вашої підтримки викладених пропозицій пропонуємо приєднуватися шляхом направлення (від громадських об’єднань, організацій, ініціативних груп та громадян, які мають активну позицію з цього приводу), —  листів на адреси народних депутатів України.

Також, в разі підтримання нашої ініціативи, просимо вас повідомляти Ініціативну Групу про направлення листів конкретним депутатам та інформувати (надсилати копії) щодо відповідей для узагальнення та напрацювання спільної позиції.

            Інформацію надсилати на ел. адресу: ingrup2020@ukr.net

Народному депутату України
__________________________

Контактна особа:
Громадянина України, 
_______________________________
Посвідчення: Серія  __, №_________
вул. ____________________, буд. № __,
м. ______________, ______________ р-н,
_______________________________ обл.,
індекс ______________,
тел. +380 (___) _____-___-___
Е-mail: _____________________

Щодо усунення диспропорції 
у чинному законодавстві України
щодо пенсійного забезпечення  цивільних громадян, 
які були відряджені з підприємств, організацій 
та установ з метою ліквідації 
Чорнобильської катастрофи (аварії на 
Чорнобильській АЕС) та її наслідків
 

Звернення

Шановний(а) __________________

 

            Я, ___________ _________ ____________, громадянин України, який у 198__ році, виконав свій Конституційний обов’язок перед державою Україна, взявши безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків.

26.04.1986 р. в Україні сталася трагедія, яку весь світ визнав як Чорнобильську катастрофу — катастрофу планетарного масштабу.

Різні категорії громадян відгукнулися на біду і прийняли рішення виконати свій конституційний обов’язок, взяти безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків. До ліквідації Чорнобильської катастрофи були залучені різні категорії громадян з числа військовослужбовців та цивільних.

Згідно з відповіддю Міністерства соціальної політики України № 2371/0/5/-20/29 від 27.07.2020 р. “критерієм визначення статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС для цивільних громадян так і для військовослужбовців, є безпосередня участь у будь-яких роботах, пов’язаних з усунення самої аварії, її наслідків у зоні відчуження. Законом не передбачено розмежування на цивільних громадян та військовослужбовців при визначенні відповідного статусу.”

Сталось так, що цивільні громадяни, які були відряджені з підприємств, організацій і установ України з метою ліквідації Чорнобильської катастрофи, наразі залишаються за межею бідності, отримуючи в переважній більшості пенсії у розмірі до 3000 грн. Згідно таблиці 1 наведено вказані дані диспропорції та дискримінації в пенсійному забезпеченні між громадянами, відрядженими у відрядження від підприємств, організацій та установ для ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків і іншими учасниками ліквідації катастрофи — військовослужбовцями строкової служби, військовозобов’язаними, призваними на військові збори та іншими.

Таблиця 1. Порівняльні дані пенсій, які отримують учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків в залежності від підрозділів, в лавах яких вони брали безпосередню участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи Державна пенсія
1 громадянин, який виконував обов’язки солдата строкової служби 12506.72
2 громадянин, залучений через військкомат 9412,17
3 громадянин, відряджений з підприємства 2620,80

Тобто, мова йде саме про цивільних громадян, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, які поруч та разом з іншими категоріями громадян (керівний і оперативний склад органів Комітету державної безпеки, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, а також інших військових формувань, військовослужбовцями, солдатами строкової служби та військовозобов’язаними, призваними на військові збори через військкомати), виконували свій Конституційний обов’язок, знаходячись на одній забрудненій території в однакових неймовірно важких умовах, небезпечних для життя.

Всі категорії громадян отримали радіаційний вплив, більшість отримала захворювання, які в подальшому призвели до втрати працездатності  та інвалідності.

Ініціативна група вважає і стверджує, що вищим органом законодавчої гілки влади — Верховною Радою України та вищим органом виконавчої гілки влади — Кабінетом Міністрів України, штучно створені умови прямої дискримінації та геноциду по відношенню як до цивільних громадян, які були відряджені з підприємств, організацій та установ з метою ліквідації Чорнобильської катастрофи (аварії на ЧАЕС) в найбільшій мірі, так і в меншій мірі у відношенні інших військовослужбовців у порівнянні з військовослужбовцями, що перебували на дійсній строковій службі.

Не зрозуміло на яких підставах громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи, які мають однаковий статус учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи (аварії на ЧАЕС) та її наслідків, знаходячись в одній категорії, мають однакову групу інвалідності отримують різні пенсії (дивись таблицю вище).

Не з вини цивільних громадян, які на рівні з іншими, вищеперерахованими категоріями, брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та зазнали моральних і фізичних страждань, обмежень в реалізації своїх здібностей та можливостей забезпечити собі гідний життєвий рівень, маючи особливий статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та особливу форму відшкодування завданої шкоди за втрачене здоров’я, а саме з вини держави, вони, в переважній більшості, залишились за межею бідності.

Саме держава Україна взяла на себе обов’язок у відповідності до чинного законодавства України відшкодувати шкоду за втрачене здоров’я громадянам, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу. І це є обов’язок Держави!

Конституція України Стаття 16. “Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.”

Ініціативна група зверталася до Президента України. Голови Верховної ради України, Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, Голови Комітету Верховної ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів з вимогою

Такий підхід у вирішенні питань чорнобильської проблематики створив би умови встановлення соціальної справедливості по відношенню до всіх категорій громадян, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків, і тих, які з різних причин постраждали від радіаційного впливу та інших шкідливих чинників.

Враховуючи вищезазначене, Ініціативна група, від імені всіх учасників процесу встановлення соціальної справедливості по відношенню до громадян, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків,

заявляє

про порушення Конституційних Прав і Свобод Людини і Громадянина, дискримінацію та геноцид по відношенню до цивільних громадян, які були відряджені з підприємств, організацій та установ з метою виконання робіт по ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків і мають по факту обмеження за ознакою статусу та пенсійного забезпечення по відношенню до громадян, з числа різних категорій військовослужбовців, які мають привілеї з визначених питань по відношенню до цивільних громадян.

Для усунення диспропорції пенсійного забезпечення та встановлення соціальної справедливості по відношенню до всіх категорій громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, а також тих, хто з різних причин постраждав від радіаційного впливу та інших шкідливих чинників, в порядку законодавчої ініціативи   Ініціативна група

пропонує: 

Прошу надати відповідь згідно закону України “Про статус депутата Верховної ради”  та надіслати контактній особі _______________________ на адресу: вул. _________, буд. № ___, м. ___________________, ________________ р-н, _________________ обл.. Індекс __________ та продублювати її на електронну адресу: __________________ з обов’язковим повідомленням за телефоном: +380 (___) ____-___-___.

Додаток:

  1. Додаток № 1 — Універсальна формула пенсійного забезпечення на 2 арк. виходячи з мінімальної пенсії
  2. Додаток № 2 — Універсальна формула пенсійного забезпечення на 2 арк. виходячи з мінімальної зарплати

За дорученням Ініціативної групи        _____________  / ___________

Народному депутату України
__________________________
Контактна особа:
Громадянина України,
______________________________
Посвідчення: Серія  __, № _________
вул. ____________________, буд. № __,
м. ______________, ______________ р-н,
_______________________________ обл.,
індекс ______________,
тел. +380 (___) _____-___-___
Е-mail: _____________________
 

Щодо усунення диспропорції 
у чинному законодавстві України
щодо пенсійного забезпечення  цивільних громадян, 
які були відряджені з підприємств, організацій 
та установ з метою ліквідації 
Чорнобильської катастрофи (аварії на 
Чорнобильській АЕС) та її наслідків
 

Звернення

Шановний(а) __________________

 

            Я, ___________ _________ ____________, громадянин України, який у 198__ році, виконав свій Конституційний обов’язок перед державою Україна, взявши безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків.

26.04.1986 р. в Україні сталася трагедія, яку весь світ визнав як Чорнобильську катастрофу — катастрофу планетарного масштабу.

Різні категорії громадян відгукнулися на біду і прийняли рішення виконати свій конституційний обов’язок, взяти безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків. До ліквідації Чорнобильської катастрофи були залучені різні категорії громадян з числа військовослужбовців та цивільних.

Згідно з відповіддю Міністерства соціальної політики України № 2371/0/5/-20/29 від 27.07.2020 р. “критерієм визначення статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС для цивільних громадян так і для військовослужбовців, є безпосередня участь у будь-яких роботах, пов’язаних з усунення самої аварії, її наслідків у зоні відчуження. Законом не передбачено розмежування на цивільних громадян та військовослужбовців при визначенні відповідного статусу.”

Сталось так, що цивільні громадяни, які були відряджені з підприємств, організацій і установ України з метою ліквідації Чорнобильської катастрофи, наразі залишаються за межею бідності, отримуючи в переважній більшості пенсії у розмірі до 3000 грн. Згідно таблиці 1 наведено вказані дані диспропорції та дискримінації в пенсійному забезпеченні між громадянами, відрядженими у відрядження від підприємств, організацій та установ для ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків і іншими учасниками ліквідації катастрофи — військовослужбовцями строкової служби, військовозобов’язаними, призваними на військові збори та іншими.

 

Таблиця 1. Порівняльні дані пенсій, які отримують учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків в залежності від підрозділів, в лавах яких вони брали безпосередню участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи Державна пенсія
1 громадянин, який виконував обов’язки солдата строкової служби 12506.72
2 громадянин, залучений через військкомат 9412,17
3 громадянин, відряджений з підприємства 2620,80

Тобто, мова йде саме про цивільних громадян, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, які поруч та разом з іншими категоріями громадян (керівний і оперативний склад органів Комітету державної безпеки, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, а також інших військових формувань, військовослужбовцями, солдатами строкової служби та військовозобов’язаними, призваними на військові збори через військкомати), виконували свій Конституційний обов’язок, знаходячись на одній забрудненій території в однакових неймовірно важких умовах, небезпечних для життя.

Всі категорії громадян отримали радіаційний вплив, більшість отримала захворювання, які в подальшому призвели до втрати працездатності  та інвалідності.

Ініціативна група вважає і стверджує, що вищим органом законодавчої гілки влади — Верховною Радою України та вищим органом виконавчої гілки влади — Кабінетом Міністрів України, штучно створені умови прямої дискримінації та геноциду по відношенню як до цивільних громадян, які були відряджені з підприємств, організацій та установ з метою ліквідації Чорнобильської катастрофи (аварії на ЧАЕС) в найбільшій мірі, так і в меншій мірі у відношенні інших військовослужбовців у порівнянні з військовослужбовцями, що перебували на дійсній строковій службі.

Не зрозуміло на яких підставах громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи, які мають однаковий статус учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи (аварії на ЧАЕС) та її наслідків, знаходячись в одній категорії, мають однакову групу інвалідності отримують різні пенсії (дивись таблицю вище).

Не з вини цивільних громадян, які на рівні з іншими, вищеперерахованими категоріями, брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та зазнали моральних і фізичних страждань, обмежень в реалізації своїх здібностей та можливостей забезпечити собі гідний життєвий рівень, маючи особливий статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та особливу форму відшкодування завданої шкоди за втрачене здоров’я, а саме з вини держави, вони, в переважній більшості, залишились за межею бідності.

Саме держава Україна взяла на себе обов’язок у відповідності до чинного законодавства України відшкодувати шкоду за втрачене здоров’я громадянам, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу. І це є обов’язок Держави!

Конституція України Стаття 16. “Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.”

Ініціативна група зверталася до Президента України. Голови Верховної ради України, Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, Голови Комітету Верховної ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів з вимогою

Такий підхід у вирішенні питань чорнобильської проблематики створив би умови встановлення соціальної справедливості по відношенню до всіх категорій громадян, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків, і тих, які з різних причин постраждали від радіаційного впливу та інших шкідливих чинників.

Враховуючи вищезазначене, Ініціативна група, від імені всіх учасників процесу встановлення соціальної справедливості по відношенню до громадян, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків,

заявляє

 

про порушення Конституційних Прав і Свобод Людини і Громадянина, дискримінацію та геноцид по відношенню до цивільних громадян, які були відряджені з підприємств, організацій та установ з метою виконання робіт по ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків і мають по факту обмеження за ознакою статусу та пенсійного забезпечення по відношенню до громадян, з числа різних категорій військовослужбовців, які мають привілеї з визначених питань по відношенню до цивільних громадян.

Для усунення диспропорції пенсійного забезпечення та встановлення соціальної справедливості по відношенню до всіх категорій громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, а також тих, хто з різних причин постраждав від радіаційного впливу та інших шкідливих чинників, в порядку законодавчої ініціативи   Ініціативна група

пропонує:

 

Прошу надати відповідь згідно закону України “Про статус депутата Верховної ради”  та надіслати контактній особі _______________________ на адресу: вул. _________, буд. № ___, м. ___________________, ________________ р-н, _________________ обл.. Індекс __________ та продублювати її на електронну адресу: __________________ з обов’язковим повідомленням за телефоном: +380 (___) ____-___-___.

Додаток:

1. Додаток № 1 — Універсальна формула пенсійного забезпечення на 2 арк. виходячи з мінімальної пенсії

2. Додаток № 2 — Універсальна формула пенсійного забезпечення на 2 арк. виходячи з мінімальної зарплати

Ми, Учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків (ЛНА на ЧАЕС), усвідомлюючи себе Людиною, Громадянином України, членом територіальної громади м. (сел.) ____________ _______________ р-ну __________________ обл. заявляємо та пропонуємо вищевикладене до Вашої уваги та розгляду щодо можливого внесення Вами законодавчої ініціативи

1. П.І.Б. повністю _________________________, посвідчення серії _  № _________

2. П.І.Б. повністю _________________________, посвідчення серії _  № _________

3. П.І.Б. повністю _________________________, посвідчення серії _  № _________

4. П.І.Б. повністю _________________________, посвідчення серії _  № _________

5. і т. д.

Додаток № 1

Універсальна формула пенсійного забезпечення

Пропонуємо застосувати універсальну формулу розрахунку пенсійного забезпечення для кожного статусу окремих категорій громадян:

Статуси:

1 — громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків;

2 — громадяни, які евакуйовані із зони відчуження (в тому числі особи, які на момент евакуації перебували у стані внутріутробного розвитку, після досягнення ними повноліття);

3 — громадяни, які відселені із зон безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення;

4 — громадяни, які постраждали від інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

5 — діти, які отримали пошкодження здоров’я внаслідок Чорнобильської катастрофи (грошове утримання);

6 — громадяни, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

7 — інші громадяни, які з різних причин відносяться до категорії потерпілих та потребують пенсійного забезпечення.

Універсальна формула розрахунку пенсійного забезпечення:

П = Б + C + И

П — пенсія (грн.)

Б — базова ставка (грн.), яка береться за основу для всіх статусів і визначається одним з 3-х економічних критеріїв — соціальних показників та стандартів (мінімальна пенсія або мінімальна заробітна плата, або прожитковий мінімум);

С — доповнююча складова, яка має для кожного статусу своє визначення, яке розраховується за формулою: С = Б * k (1,2,3,4,5,6,7), де:

k — коефіцієнт для статусу, який визначається для кожного статусу окремо, є незмінним і має своє значення, наприклад:

k1- коефіцієнт для статусу 1 (громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків);

k2 — коефіцієнт для статусу 2 (громадяни, які евакуйовані із зони відчуження (в тому числі особи, які на момент евакуації перебували у стані внутріутробного розвитку, після досягнення ними повноліття);

і так далі.

И — доповнююча складова для всіх статусів однакова і залежить виключно тільки від групи інвалідності і визначається формулою для кожної групи інвалідності окремо, тобто И = Б * к(1,2,3)  де:

к — коефіцієнт інвалідності, наприклад:

к1 — коефіцієнт інвалідності 1 (першої) групи, визначається як И1

к2 — коефіцієнт інвалідності 2 (другої) групи, визначається як И2

к3 — коефіцієнт інвалідності 3 (третьої) групи, визначається як И3

Потрібно визначитися на державному рівні з критеріями застосованими у формулі визначень: Б, k, к. Все інше розраховується автоматично у комп’ютерній програмі.

 

Проект розрахунку пенсійного забезпечення

Як приклад наводимо принцип розрахунку пенсійного забезпечення (П-пенсія) в порядку відшкодування шкоди державою Україна громадянам різних статусів, які підпадають під дію Закону України від 28.02.1991 № 796-XI «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:

Статус 1 — громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків (“ліквідатори”)

            Пенсія «ліквідатора» без інвалідності:      П = Б + C1

Пенсія «ліквідатора» 1 гр. інвалідності:    П = Б + C1 + И1

Пенсія «ліквідатора» 2 гр. інвалідності     П = Б + C1 + И2

Пенсія «ліквідатора» 3 гр. інвалідності     П = Б + C1 + И3

З урахуванням базової ставки  з 01 січня 2019 — 1497 грн.

Пенсія «ліквідатора» без інвалідності:   П = Б + C1 = 1497 + (1497×10) = 16467 грн.

Пенсія «ліквідатора» 1 гр. інвалідності: П = Б + C1 + И1=1497+(1497×10)+( 1497×5) = 23952

Пенсія «ліквідатора» 2 гр. інвалідності  П = Б + C1 + И2=1497+(1497×10)+( 1497×3) = 20958

Пенсія «ліквідатора» 3 гр. інвалідності  П = Б + C1 + И3=1497+(1497×10)+( 1497×1) = 17964

Б — базова ставка (грн.).

Беремо за основу базової ставки, наприклад, мінімальну пенсію в Україні, яка буде змінюватися:

k1- 10 (коефіцієнт для статусу 1 (громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків);

к1 —  5  (коефіцієнт інвалідності 1 (першої) групи;

к2 —  3  (коефіцієнт інвалідності 2 (другої) групи);

к3 —  1  (коефіцієнт інвалідності 3 (третьої) групи.

Такий підхід до вирішення питання пенсійного забезпечення зробить систему розрахунку пенсійного забезпечення зрозумілою, прозорою, простою та надійною не тільки для фахівців пенсійних фондів, а головне стане зрозумілою та сприятливою для кожного громадянина, який постраждав від Чорнобильської катастрофи та потребує поважного відношення до себе і справедливого розподілу Бюджету України щодо пенсійного забезпечення.

Додаток № 2

 Універсальна формула розрахунку пенсійного забезпечення.

 

Головна проблема у питанні пенсійного забезпечення громадян, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу та її наслідків і постраждали від іонізуючого радіаційного впливу під час її ліквідації, та таких, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, або від радіаційного впливу з різних причин та інших шкідливих чинників і які потребують повного відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи полягає в тому, що всупереч положенням Конституції України, а саме зокрема ст.ст.16, 95, практика нарахування пенсій базується на застосуванні довідок про заробітну плату громадянина з підприємства — основного місця роботи, що не відповідає положенню ст. 13 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” № 796-XII від 28.02.1991 р., згідно якого саме держава (а не підприємство — основне місце роботи громадянина) бере на себе відповідальність за завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи шкоду громадянам та саме держава зобов’язується відшкодувати її за пошкодження їх здоров’я або втрату ними працездатності.

Крім цього така практика сьогодення створює умови дискримінації громадян навіть тих, які знаходяться в одній категорії, одні отримують пенсію до 3000 грн., а інші понад 10000 грн.

Потрібно негайно зупинити ганебну практику нарахування пенсій з залученням довідки про заробітну плату і перейти до іншої, справедливої системи розподілу Бюджету України по відношенню до вищезазначених категорій громадян, відповідала б взятому на себе Україною  а саме:

застосувати універсальну формулу розрахунку пенсійного забезпечення для всіх  кожного статусу окремих категорій громадян:

Статуси:

1 — громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків;

2 — громадяни, які евакуйовані із зони відчуження (в тому числі особи, які на момент евакуації перебували у стані внутріутробного розвитку, після досягнення ними повноліття);

3 — громадяни, які відселені із зон безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення;

4 — громадяни, які постраждали від інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

5 — діти, які отримали пошкодження здоров’я внаслідок Чорнобильської катастрофи (грошове утримання);

6 — громадяни, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

7 — інші громадяни, які з різних причин відносяться до категорії потерпілих та потребують пенсійного забезпечення.

Універсальна формула розрахунку пенсійного забезпечення:

П = C + І

П — пенсія (грн.)

С — складова, яка має для кожного статусу своє визначення, яке розраховується за формулою: С = Б х k (1,2,3,4,5,6,7), де:

Б — базова ставка (грн.), яка береться за основу для всіх статусів і визначається одним з економічних критеріїв — соціальних показників та стандартів, а саме мінімальною заробітною платою, як самим динамічним показником, що досить чітко відображає ситуацію на ринку праці та може дієво відображати розміри відшкодування шкоди, завданої здоров’ю учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків та інших категорій;

k — коефіцієнт для статусу, який визначається для кожного статусу окремо, є незмінним і має своє значення, наприклад:

k1— коефіцієнт для статусу 1 (громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків);

k2 — коефіцієнт для статусу 2 (громадяни, які евакуйовані із зони відчуження (в тому числі особи, які на момент евакуації перебували у стані внутріутробного розвитку, після досягнення ними повноліття);

і так далі.

І — доповнююча складова для всіх статусів однакова і залежить виключно тільки від групи інвалідності і визначається формулою для кожної групи інвалідності окремо, тобто І = Б х К (1,2,3)  де:

К — коефіцієнт інвалідності визначається виходячи виключно з втрати працездатності, наприклад:

К1 — коефіцієнт інвалідності 1 (першої) групи = 1

К2 — коефіцієнт інвалідності 2 (другої) групи = 0,8

К3 — коефіцієнт інвалідності 3 (третьої) групи =0,6

Потрібно визначитися на державному рівні з критеріями застосованими у формулі визначень: Б, k, К. Все інше розраховується автоматично у комп’ютерній програмі.

Як приклад наводимо принцип розрахунку пенсійного забезпечення (П-пенсія) в порядку відшкодування шкоди державою Україна громадянам різних статусів, які підпадають під дію Закону України від 28.02.1991 № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:

Пенсія «ліквідатора» без інвалідності: П = C = Б х k1 = мін. ЗП х 5 = 5 000 грн. х 5 = 25 000 грн.

Один комментарий на «“«Звернення Ініціативної Групи до побратимів з пропозицією підтримати та прийняти участь у процесі встановлення соціальної справедливості у пенсійному забезпеченні».”»

  1. Ініціативи заслуговують на увагу зі сторони влади!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Создание сайта на WordPress - Rubika.