ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 33 года, со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.01.2020 года - 20 212 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 248 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 248, в т.ч. инвалидов 5227 чел.

5 285 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5285, в т.ч. 942 инвалида

164 человека

164 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 51 инвалидов

1 946 вдов

1946 вдов, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 569 детей

Пострадало 2569 детей, в т.ч. 5 из них инвалидов

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

Заява Президенту України від Громадянина України, який був відряджений на ліквідацію Чорнобильської катастрофи

Опубликовано: 9 Июль, 2019


Президенту України,
Гаранту додержання Конституції України,
прав і свобод людини і громадянина
В. О. Зеленському
(вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220)
(requests@apu.gov.ua)

Громадянин України
Гайдак Віктор Васильович
Посвідчення ЧАЕС: Серія А, № 419569
Посвідчення ВВВ: Серія В-1 № 009175
пр-т Героїв Сталінграду, 61, кв. 77,
м. Київ, 04213
Тел.: (095) 683-75-16;
Е-mail: v.v.gaydak@gmail.com

Заява

 Чорнобильська катастрофа 26 квітня 1986 р. є однією з найтяжчих трагедій у багатовіковій історії українського народу. Ще й досі неможливо повністю оцінити або хоча б осмислити довготривалі (на сотні років!) наслідки вибуху на ЧАЕС.

Весь світ визнав Чорнобильську трагедію як Чорнобильську катастрофу — катастрофу планетарного масштабу.

До ліквідації Чорнобильської катастрофи під командуванням Міністерства Оборони СРСР (Цивільної оборони) були залучені такі категорії громадян, а саме:

Я, Гайдак Віктор Васильович, один з тих, хто був відряджений з Підприємства і був залучений до складу формувань Цивільної оборони з метою виконання робіт по ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків, брав безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу.

Я брав безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків, виконуючи свої Конституційні обов’язки перед державою та народом України, знаходячись на радіаційно забрудненій території, небезпечнїй для життя та зазнав факторів впливу: загроза життю, радіаційний вплив, втрачене здоров’я, моральні і фізичні страждання, обмеження в реалізації своїх здібностей та можливостей забезпечити собі гідний життєвий рівень.

Велика палата Конституційного Суду України своїм Рішенням № 6-р/2018 від 17 липня 2018 року визнала:

За статтею 16 Основного Закону України забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.

Виходячи зі змісту статті 16 Основного Закону України Конституційний Суд України зазначає, що обов’язок держави щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу зумовлює надання особливого статусу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Встановлення у законах України пільг, компенсацій та гарантій громадянам України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, обумовлено виконанням державою свого конституційного обов’язку, передбаченого статтею 16 Основного Закону України, щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та збереження генофонду Українського народу. Такі пільги, компенсації та гарантії є особливою формою відшкодування завданої шкоди вказаній категорії громадян, а тому скасування чи обмеження цих пільг, компенсацій і гарантій без рівноцінної їх заміни свідчитиме про відступ держави від її конституційного обов’язку.

Згідно зі статтею 13 Закону № 796 на державу покладаються зобов’язання щодо своєчасного медичного обстеження, лікування і визначення доз опромінення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи; держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов’язується відшкодувати її за:

Пільги, компенсації і гарантії, встановлені у Законі № 796, є особливою формою відшкодування завданої шкоди таким особам за втрачене здоров’я, моральні і фізичні страждання, обмеження в реалізації своїх здібностей та можливостей забезпечити собі гідний життєвий рівень.

З огляду на це соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, має передбачати відшкодування шкоди, заподіяної їх життю, здоров’ю і майну внаслідок радіоактивного забруднення, та реалізовуватися шляхом надання їм відповідних пільг, компенсацій і гарантій. Вибір такого особливого порядку відшкодування шкоди обумовлений надзвичайними масштабами катастрофи та її наслідків.

Отже, Конституційний Суд України наголошує, що комплекс заходів у вигляді пільг, компенсацій і гарантій, передбачених Законом № 796 (до внесення змін Законом № 76), слід сприймати як один із основних засобів реалізації державою закріпленого у статті 16 Конституції України обов’язку щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та збереження генофонду Українського народу.

До ліквідації Чорнобильської катастрофи були залучені різні категорії громадян — військовослужбовці та цивільні.

Особливо звертаю увагу на те, що свого часу різні категорії громадян України (військовозобов’язані та цивільні) – учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи, які в один і той же час знаходилися на забрудненій територій, отримали радіаційний вплив (не на своєму робочому місці згідно трудового законодавства) в рівних (однакових) небезпечних для здоров’я і життя умовах, після виходу на пенсію, завдяки несправедливому і упередженому розподілу Державного бюджету України (ст. 95 Конституції України), отримують різні можливості щодо пенсійного забезпечення в порядку повного відшкодування заподіяної шкоди.

Як ганебний приклад вищезазначеного факту свідчать останні зміни до нормативно-правових актів, які стосуються виключно різних категорій військовослужбовців і зовсім не мають ніякого відношення до цивільних громадян, які були відряджені з підприємств з метою виконання робіт по ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків.

Це: Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» за № 2148-VIII від 19.12.2018; Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 15 листопада 2017 р. № 851; Постанову № 543, яка затверджена Кабінетом Міністрів України 26 червня 2019 р. «Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України»

Вважаю, що в Україні штучно створюються умови прямої дискримінації та геноциду по відношенню до цивільних громадян, які були відряджені з підприємств з метою виконання робіт по ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків.

Держава Україна повністю відмовилась виконувати взяті на себе зобов’язання перед цивільними громадянами, які були відряджені з підприємств з метою виконання робіт по ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків, щодо відшкодування шкоди, заподіяної їх життю, здоров’ю і майну внаслідок радіоактивного забруднення, та реалізовуватися шляхом надання їм відповідних пільг, компенсацій і гарантій.

Враховуючи вищезазначене, заявляю про порушення моїх Конституційних Прав і Свобод Людини і Громадянина, дискримінацію та геноцид по відношенню до мене, відрядженого з підприємства з метою виконання робіт по ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків, який брав безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків і маю по факту обмеження за ознакою статусу та пенсійного забезпечення по відношенню до громадян, з числа різних категорій військовослужбовців, які мають привілеї з визначених питань по відношенню до мене.

Звертаюсь до Вас, як до Гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина та вимагаю навести Конституційний лад в Державі Україна стосовно соціальної справедливості по відношенню до всіх категорій громадян, які брали безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків.

Вимагаю:

припинити дискримінацію та геноцид по відношенню до мене, громадянина України, який був відряджений з підприємства та який брав безпосередню участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків і вжити рішучих заходів щодо виконання зобов’язань, взятих на себе державою Україна у відповідності до ст. 16 Основного Закону України — Конституції України, Рішення Конституційного Суду України від 17 липня 2018 року № 6-р/2018, а також ст. 13 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-XIІ щодо повного відшкодування шкоди державою Україна, заподіяної моєму здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Дозвольте завчасно подякувати Вам за розуміння та вирішення вищезазначених питань.

З повагою,
Людина і громадянин,         / В. В. Гайдак  /
9 липня 2019 року

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Создание сайтов в Харькове
cоздание сайтов в Харькове — IT-агентство Rubika.