ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 33 года, со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.01.2020 года - 20 212 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 248 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 248, в т.ч. инвалидов 5227 чел.

5 285 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5285, в т.ч. 942 инвалида

164 человека

164 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 51 инвалидов

1 946 вдов

1946 вдов, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 569 детей

Пострадало 2569 детей, в т.ч. 5 из них инвалидов

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

Ждем ответа…

Вих.   138 — с
від   «  17  » грудня  2019 р.

Прем’єр-міністру України
Гончаруку О.В.

Шановний Олексію Валерійовичу!

Всеукраїнська громадська організація Спілка офіцерів України  в рамках відзначення Міжнародного Дня прав людини ініціювала проведення 17 грудня 2019 року спільно з офіцерами Київського гарнізону, ветеранами війни та військової служби круглого столу “Стан та реалізація прав військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб на необхідний життєвий рівень”.

Засідання круглого столу, в якому взяли участь керівники та представники 23 громадських організацій, відбулося. Під час круглого столу обговорено комплекс проблем, пов’язаних із грошовим забезпеченням військовослужбовців і пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб.

Учасники круглого столу розглянули пропозиції щодо подальшого удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців і пенсійного забезпечення осіб, звільнених зі служби та прийняли відповідну резолюцію.

Направляємо матеріали круглого столу та просимо доручити відповідним центральним органам виконавчої влади розглянути їх і внести відповідні пропозиції.

Додатки: на     арк..

З повагою, за дорученням керівників 23 громадських організацій
Голова Спілки офіцерів України
полковник        Олександр Сасько

Круглий стіл у Будинку офіцерів.

Всеукраїнська громадська організація Спілка офіцерів України  в рамках відзначення Міжнародного Дня прав людини ініціювала проведення 17 грудня 2019 року спільно з офіцерами Київського гарнізону, ветеранами війни та військової служби круглого столу “Стан та реалізація прав військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб на необхідний життєвий рівень”.

Засідання круглого столу, в якому взяли участь керівники та представники 23 громадських організацій, відбулося. Під час круглого столу обговорено комплекс проблем, пов’язаних із грошовим забезпеченням військовослужбовців і пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб.

Учасники круглого столу розглянули пропозиції щодо подальшого удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців і пенсійного забезпечення осіб, звільнених зі служби та прийняли відповідну резолюцію.

Матеріали круглого столу направлені Прем’єр-міністру України Олексію Гончаруку, до центральних органів виконавчої влади  для розгляду та внесення відповідних пропозицій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резолюція

круглого столу “Стан та реалізація прав військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб на необхідний життєвий рівень”

17 грудня 2019 року.

 

На круглому столі, в якому взяли участь представники 23 громадських організацій, розглянуті питання удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців і пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та інших осіб. Громадські організації неодноразово зверталися до центральних органів виконавчої влади з пропозиціями з цього приводу.

Прийняті протягом останніх років Кабінетом Міністрів України рішення носять, на жаль, суперечливий та контраверсійний характер.

Прийнята 30 серпня 2017 року Кабінетом Міністрів України постанова №704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” створила передумови для подолання безладу у системі грошового забезпечення військовослужбовців і відкривала шлях для перерахунку раніше призначених пенсій, приведення їх у відповідність сьогоденню.

Проте, зміни, внесені до зазначеної постанови постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103, знову обумовили ручне, непрозоре і вибіркове регулювання розмірів грошового забезпечення військовослужбовців різних складових сектору безпеки і оборони. Встановлення першого тарифного розряду на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2018 року фактично вихолостило саму ідею поступального зростання грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб. Зберігаються й диспропорції у розмірах грошового забезпечення військовослужбовців різних структур сектору безпеки і оборони, яке виплачується військовослужбовцям, поліцейським, особам рядового і начальницького складу Служби судової охорони тощо.

Ще складнішою склалася ситуація у питаннях пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби.

Рішення, прийняті Кабінетом Міністрів України у 2018 році щодо перерахунку раніше призначених пенсій, та, власне, перерахунок раніше призначених пенсій увійшли в протиріччя чинному законодавству, що підтверджується численними рішеннями українських судів. Зокрема, Рішенням окружного адміністративного суду м. Києва від 12 грудня 2018 року пункти 1 та 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103 та деякі інші її норми визнані протиправними та нечинними. В подальшому визнаний протиправним і пункт 3 зазначеної постанови. На судові позови тисяч громадян України, які отримують пенсії відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб ”, прийняті позитивні рішення щодо поновлення їхніх прав на належні її розміри.

Крім того, Верховний Суд України 4 лютого  2019 року виніс рішення, що постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103 жодних положень про зміну відсоткового значення розміру раніше призначених пенсій при їх перерахунку не містить.

Ці питання набули яскраво окреслених політичних обрисів, стали одним із факторів, що призвели  до суттєвих іміджевих втрат окремих політичних сил та, отже, й вплинули на результати, зокрема, парламентських виборів. Ці питання й нині розбурхують громадянське суспільство, спонукають до активних дій щодо розв’язання накопичених проблем, зокрема, й до актів громадянського спротиву.

Однак рішень щодо приведення положень, встановлених нормами постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103, до вимог чинного законодавства до цього часу не прийнято, що зберігає суттєві проблеми у системі грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських тощо. Проблеми, створені у царині пенсійного забезпечення громадян, звільнених зі служби, потребують негайного і кардинального правового врегулювання.

Розглянувши ці та інші питання учасники круглого столу закликають Вас до наступного:

  1. Доручити відповідним центральним органам виконавчої влади терміново внести на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів щодо:

2.                 Підтримати у першому читанні законопроект р/н №2141 “Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо відновлення дії попередніх редакцій норм зазначеного Закону”, внесений 13. 09.2019 року народними депутатами Третьяковою Г.М. та іншими;

  1. Забезпечити в подальшому відкрите і прозоре розроблення пропозицій щодо удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців та інших категорій громадян, пенсійного забезпечення осіб з їх числа і постійні консультації з громадськістю з цих питань.

Учасники круглого столу наголошують, що в цих вимогах йдеться не про збільшення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і насильницького складу та пенсійного забезпечення пенсіонерів з цих категорій громадян України, а про приведення нормативних актів Кабінету Міністрів України у відповідність вимогам чинного законодавства.

 

 

Пропозиція

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від      грудня 2019 р.                                                                           № 0000
Київ

Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України

від 30 серпня 2017 р. № 704

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 77, ст. 2374) зміни, що додаються.
  2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року.

 

Прем’єр-міністр України

Інд. 00

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від  00000  20__  р. № 0000

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704

 

схему тарифних розрядів за посадами осіб начальницького складу поліції апарату Національної поліції згідно з додатком 00 ;

схему тарифних розрядів за посадами поліцейських апарату головних управлінь Національної поліції з додатком 00;

схему тарифних розрядів за посадами стройових підрозділів поліції згідно з додатком 00;

У зв’язку з цим абзаци 000 вважати абзацами 000.

2) Підпункт 13 пункту 1 викласти в такій редакції:

схему тарифних коефіцієнтів за посадами курсантів військових навчальних закладів, навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, Міністерства інфраструктури, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби, Державної фіскальної служби, ліцеїстів військових ліцеїв, ліцеїв цивільного захисту та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно з додатком 00 ;

3) Підпункт 14 пункту 1 викласти в такій редакції:

схему тарифних коефіцієнтів за військовим (спеціальним) званням військовослужбовців, поліцейських (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу згідно з додатком 00;

4) пункт 2 після слів “…військовослужбовців…” доповнити словом “поліцейських,…”;

5) пункт 3 після слів “ …військовослужбовцям…” доповнити словом “поліцейським,…”;

І далі по тексту

6) пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Установити, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13, 14.”;

7) у пункті 10 цифри і слова “1 березня 2018 року” замінити цифрами і словами “1 січня 2018 року”.

Примітки:

всі пункти постанови та додатки, які передбачено поширити й на поліцейських, після слів “ …військовослужбовців…” доповнюються словом “поліцейських,…” у відповідних відмінках;

привести у відповідність додаткові види грошового забезпечення  військовослужбовців і поліцейських на основі додатку 16 постанови 704 (наприклад, підвищення за службу в поліції особливого призначення; підвищення посадових окладів курсантам за відмінне навчання тощо);

постановою визначити тарифні розряди за типовими посадами поліцейських та на підставі п.5 постанови встановити Міністерством відповідні посадові оклади та надбавки (як варіант).

 

Пропозиція

 

ПОСТАНОВА

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від  00    0000  2000 р.                                                                    № 0000
Київ

 

Про перерахунок пенсій особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб

 

Відповідно до  статей 43 та 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” Кабінет Міністрів України постановляє:

1.Перерахувати з 1 січня 2020 року пенсії, призначені згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі — Закон)  в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року №45 “Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393”   (Офіційний вісник України, 2008 р., № 12, ст. 19).

2.Перерахувати з 1 січня 2018 року пенсії, призначені згідно із  Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі — Закон) до 1 березня 2018 р. (крім пенсій, призначених згідно із Законом особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським), в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року №45 “Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393”   (Офіційний вісник України, 2008 р., № 12, ст. 19).

3.Перерахувати з 1 січня 2016 р. та завершити виплату перерахованих пенсій, призначених згідно ізЗаконом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) за прирівняною посадою з розміру грошового забезпечення поліцейського, враховуючи відповідні оклади  за посадою, спеціальним званням, відсоткову надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах у тому державному органі, звідки особа звільнилася на пенсію, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 988 “Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції”, виплаченого після завершення упорядкування Міністерством внутрішніх справ України грошового забезпечення  у 2016 році (Офіційний вісник України, 2015 р., № 96, ст. 3281).

4.Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури, Міністерству юстиції, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Державної прикордонної служби, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державній фіскальній службі, Національній гвардії, Управлінню державної охорони після набрання чинності цією постановою забезпечити оформлення та подання до органів Пенсійного фонду України довідок про розміри грошового забезпечення відповідно доПорядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. № 45. (Офіційний вісник України, 2008 р., № 12, ст. 19).

5..Міністерству соціальної політики разом з Пенсійним фондом України забезпечити проведення перерахунків пенсій, передбачених цією постановою.

6.Визнати такими, що втратили чинність пункти 1,2, 4, 5, 6, 7, 8 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 20, ст. 21)

 

Прем’єр-міністрУкраїни

 


Создание сайта на WordPress - Rubika.