ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 33 года, со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.01.2020 года - 20 212 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 248 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 248, в т.ч. инвалидов 5227 чел.

5 285 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5285, в т.ч. 942 инвалида

164 человека

164 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 51 инвалидов

1 946 вдов

1946 вдов, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 569 детей

Пострадало 2569 детей, в т.ч. 5 из них инвалидов

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

До відома чорнобильців які проживають в зоні відповідальності Донецької РМЕК

Постраждалі, які проживають в зоні відповідальності Донецької РМЕК пожуть направляти свої документи до розгляду Центральною МЕК поштою за особистою заявою без направлення медичного закладу. Зразки заяв наведені в відповідних файлах.

Клопотання

До Центральної Міжвідомчої Експертної Комісії
по встановленню причинного зв’язку захворювань,
інвалідності і причин смерті з впливом Чорнобильської катастрофии

від _____________________________________________

дата народження___________________________________
проживаючого за адресою: ____________________________

 адреса і місце роботи до аварії на ЧАЕС, посада______________

 адреса і місце роботи після аварії на ЧАЕС, посада ___________

 евакуйований з __________________________
дата ___________________________________
термін і місце проживання на території посиленого радіаційно-екологічного контролю

 паспорт: серія ___________ № _____________
виданий ________________________________

 являюсь інвалідом __________________ групи
з ______________________________________

Доза опромінення ___________________

 

З А Я В А

Прошу Центральну Міжвідомчу Експертну Комісію МОЗ та МНС України згідно п.3 Постанови КМУ N1210від 23 листопада 2011 р. та Наказу МОЗ/МНС № 789, 1248 від 10.10.2012 р. розглянути надану мною документацію інваліда після досягнення 18 років щодо зв’язку захворювань з впливом Чорнобильської катастрофи в зв’язку з наявністю онкологічного захворювання
______________________________________________________________________
(вказати причину)

«_____» ____________  2014 г.       Підпис ________________

Клопотання

До Центральної Міжвідомчої Експертної Комісії
по встановленню причинного зв’язку захворювань,
інвалідності і причин смерті з впливом Чорнобильської катастрофи

від

родича померлого________________________
________________________________________ 
дата народження_________________________
дата смерті______________________________

проживаючого(ї) за адресою: ______________

 адреса і місце роботи померлого постраждалого до аварії на ЧАЕС, посада____

 адреса і місце роботи померлого постраждалого після аварії на ЧАЕС, посада__

 евакуйований з __________________________

дата ___________________________________
термін і місце проживання на території посиленого радіаційно-екологічного контролю _______________________________________

 паспорт родича: серія ______ № ____________

виданий ________________________________

З А Я В А

Прошу Центральну Міжвідомчу Експертну Комісію МОЗ та МНС України згідно п.3 Постанови КМУ N 1210від 23 листопада 2011 р. та Наказу МОЗ/МНС № 789, 1248 від 10.10.2012 р. розглянути надану документацію щодо зв’язку захворювань що призвели до смерті мого _______________________________________________
_____________________________________ з впливом Чорнобильської катастрофи.
п.і.п-б.
«_____» ____________  201__г.       Підпис ________________

Клопотання

від ________________________________________________________

дата народження_____________________________________________
проживаючого за адресою: _____________________________________

 адреса і місце роботи до аварії на ЧАЕС, посада___________________________

 адреса і місце роботи після аварії на ЧАЕС, посада _________________________

 евакуйований з __________________________

дата ___________________________________
термін і місце проживання на території посиленого радіаційно-екологічного контролю

 паспорт: серія ___________ № _____________

виданий ________________________________

являюсь інвалідом __________________ групи
з ______________________________________

Доза опромінення ___________________

 

З А Я В А

Прошу Центральну Міжвідомчу Експертну Комісію МОЗ та МНС України згідно п.3 Постанови КМУ N1210 від 23 листопада 2011 р. та Наказу МОЗ/МНС № 789, 1248 від 10.10.2012 р. розглянути надану мною документацію щодо зв’язку захворювань з впливом Чорнобильської катастрофи в зв’язку з погіршенням стану здоров’я та втратою працездатності __________________________________________________
(вказати причину)
«_____» ____________  201__г.       Підпис ________________


Создание сайта на WordPress - Rubika.